• Anasayfa
  • İNŞ230 Büro ve Şantiye Organizasyonu (2020 - 2021 / 3. Yarıyıl)
  • EN
İNŞ230 - Büro ve Şantiye Organizasyonu
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Büro ve Şantiye Organizasyonu İNŞ230 3 2 + 1 4,0 Pdf
Birim Bölüm
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüzyüze
EBS Koordinatörü Prof. Dr. Yaşar KİBİCİ
Ders Veren Öğr. Gör. Lemi Tufan TAŞPOLAT
Amaç

Yönetim ve organizasyon terimlerini tanımlamak, Yöneticilik kavramını tanımlamak, Yöneticinin sahip olması gereken özlliklerini belirtmek, İşletmelerde planlama yapmayı öğretmek, Örgütleme işlevini tanımlamak, Büro ve büro yönetimi tanımnı yapmak, İş Sağlığı ve iş güvenliği konularında bilgi vermek, Meslek hastalıkları konusunda yüzeysel bilgiler sunmak, Şantiye yönetimi ve şantiye düzenlenmesi konusundabilgi ve belgeler sunmaktır.

Ders İçeriği

Büro ve şantiye organizasyonu, Yöneticilik kavramı, Büro ve büro yönetimi, İş Sağlığı ve iş güvenliği, Meslek hastalıkları, Şantiye yönetimi ve şantiye düzenlenmesi.

Ders Kaynakları Akdur R. ve ark. 1988. Halk Sağlığı. Antıp, Ankara.
Bilir N, Yıldız AN. Meslek Hastalıkları Kavramı. www.medinfo.hacettepe.edu.tr
Albayrak, B. 2016. Proje yönetimi, analizi ve danışmanlık, Nobel yayınları
Özdemir, İ. 2003 Yapı işletmesi ders notları, Osmangazi Üniversitesi – Eskişehir Teknoloji Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayın No: TA 97 – 001 – İÖ.
Bilir N, Yıldız AN. 2006. İş Sağlığı ve Güvenliği. Halk Sağlığı. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara.
Yeşilleten N. SSK Meslek Hastalıkları Hastaneleri. www.ttb.org
Deveci, E. İş sağlığı ve iş güvenliği sunumu, FÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD.
Kara İH. www.saglik.tr.net
Gürcanlı, G. E. 2013. İnşaat Mühendisliğinde Yapım ve Ekonomi, İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü, INSA394, İstanbul.
İkram Taşdemir, Makine Mühendisi, Eğitim Uzmanı. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Sunumu
Paşaoğlu, D. Tokgöz, N. Şakar, N. Ergun, N. D.. Ö. Özalp, İ.,2013. Yönetim ve organizasyon, Anadolu Üniversitesi yayını no: 2944, Açık Öğretim Fak. Yayını no: 1900, Eskişehir.
Açıldığı Öğretim Yılı 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma İnceleme / Anket Çalışması 3 2 6
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma İnceleme / Anket Çalışması 3 2 6
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 3 10 30
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 3 10 30
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 3 5 15
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 3 5 15
Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma Saha / Arazi Çalışması 3 1 3
Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma Saha / Arazi Çalışması 3 1 3
Final Final 1 1 1
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Final Final 1 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 196
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 7,69
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Yönetim ve organizasyon
2 Yönetim ve organizasyon
3 Yönetim ve organizasyon
4 Yöneticilik kavramı
5 Yöneticinin sahip olması gereken özellikler
6 İşletmelerde planlama yapma
7 Örgütleme işlevi
8 Arasınav
9 Büro ve büro yönetimi
10 İş Sağlığı ve iş güvenliği
11 İş Sağlığı ve iş güvenliği
12 İş Sağlığı ve iş güvenliği
13 Meslek hastalıkları
14 Şantiye yönetimi ve şantiye düzenlenmesi
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni. - - - - - - - - - - - - - - -
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi - - - - - - - - - - - - - - -
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi - - - - - - - - - - - - - - -
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci - - - - - - - - - - - - - - -
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi - - - - - - - - - - - - - - -