• Anasayfa
  • OTO112 Alternatif Motor ve Yakıtlar (2021 - 2022 / 2. Yarıyıl)
  • EN
OTO112 - Alternatif Motor ve Yakıtlar
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Alternatif Motor ve Yakıtlar OTO112 2 3 + 1 3,0 Pdf
Birim Bölüm
OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ
Derece Seviye Ön Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. İsmail Melih YILDIRIM
Ders Veren
Amaç

Alternatif enerji kaynaklarının çeşitleri ve kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak

Ders İçeriği

fosil yakıtlara karşı farklı enerji kaynakları hakkında bilgi sahibi olmak

Ders Kaynakları Alternatif Enerji Kaynakları
Açıldığı Öğretim Yılı 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 30 1 30
Dinleme ve anlamlandırma Ders 30 1 30
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 15 1 15
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 5 1 5
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 5 1 5
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 15 1 15
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 15 1 15
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 15 1 15
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 6 1 6
Final Final 8 1 8
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 6 1 6
Final Final 8 1 8
Toplam İş Yükü (Saat) 158
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 6,20
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Alternatif yakıtlar ile ilgili genel bilgiler
2 Biyogaz enerjisi tanımı, özellikleri, üretim teknolojisi, biyogazın enerji kaynağı olarak motorlarda kullanılabilirliği
3 Biyokütle enerjisi tanımı, özellikleri, üretim teknolojisi, enerji kaynağı olarak kullanılabilirliği
4 Biyodizel enerjisi tanımı, özellikleri, üretim teknolojisi, biyodizelin enerji kaynağı olarak motorlarda kullanılabilirliği
5 LPG tanımı, özellikleri, üretim teknolojisi, LPG nin motorlarda enerji kaynağı olarak kullanılabilirliği
6 Alkollerin özellikleri, üretim teknolojisi, alkollerin motorlarda enerji kaynağı olarak kullanılabilirliği
7 Hidrojen enerjisi özellikleri, üretim teknolojisi, hidrojenin motorlarda enerji kaynağı olarak kullanılabilirliği
8 Yakıt pilleri tanımı, özellikleri, üretim teknolojisi, yakıt pillerinin motorlarda enerji kaynağı olarak kullanılabilirliği
9 Hidrolik enerji özellikleri, üretim teknolojisi, natif enerji kaynağı olarak kullanılabilirliği
10 Güneş enerjisi özellikleri, üretim teknolojisi, natif enerji kaynağı olarak kullanılabilirliği
11 Rüzgar enerjisi tanımı, özellikleri, üretim teknolojisi, natif enerji kaynağı olarak kullanılabilirliği
12 Bor tanımı, özellikleri, üretim teknolojisi, natif enerji kaynağı olarak kullanılabilirliği
13 Jeotermal enerji tanımı, özellikleri, üretim teknolojisi, natif enerji kaynağı olarak kullanılabilirliği
14 Genel değerlendirme
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Alternatif enerji kaynakları hakkında bilgi sahibi olur
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Alternatif enerji kaynakları hakkında bilgi sahibi olur - - - - - - - - - - - - - - -