• Anasayfa
  • OTO103 Motor Termodinamiği (2021 - 2022 / 1. Yarıyıl)
  • EN
OTO103 - Motor Termodinamiği
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Motor Termodinamiği OTO103 1 3 + 0 3,0 Pdf
Birim Bölüm
OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ
Derece Seviye Ön Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Fazıl AKGÜN
Ders Veren Öğr. Gör. Fazıl AKGÜN
Amaç

Temel termodinamik kavramlar ile termodinamiğin genel esaslarını, Motor termodinamiği kavramları, çevrimler, verim hesaplamalarını yapabilme ve motorlarda yanma analizlerini yapabilmektir.

Ders İçeriği

Temel Termodinamik Kavramlar: Temel kavramlar, Temel denklemler, Birimler; İş ve Isı; Termodinamik Kanunları: Sabit hacim, Sabit basınç, Adyabatik, Politropik hal değişimi; Motor Çevrimleri: Otto, Dizel, Karma, Carnot, Stirling, Brayton, Ericson çevrimleri, Termik verim, Net iş, Volumetrik, Mekanik, Efektif, İndike verim; Yanma ve Yakıtlar: Yanma, Yanma reaksiyonu

Ders Kaynakları Çetinkaya S. (2000) İçten Yanmalı Motorlar ve Termodinamik.İstanbul :MEB.
Termodinamik ve İçten yanmalı motorlar ( Selim Çetinkaya)
Motor Termodinamiği, Ali Sürmen
Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik ( Yunus Çengel, Michael Boles)
Açıldığı Öğretim Yılı 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2005 - 2006 2004 - 2005 2003 - 2004 2002 - 2003 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 3 10 30
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 3 10 30
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 2 1 2
Kısa Sınav 1 Kısa Sınav 1 1 1 1
Final Final 2 1 2
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 2 1 2
Kısa Sınav 1 Kısa Sınav 1 1 1 1
Final Final 2 1 2
Toplam İş Yükü (Saat) 154
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 6,04
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Temel Termodinamik kavramlar
2 İş ve Isı, Termodinamik Kavramlar, iş ve ısı kavramları
3 İş ve Isı, Termodinamik Kavramlar, Termodinamik Kavramlar
4 İş ve Isı, Termodinamik Kavramlar, Hal değişimleri ve genel çevrim esasları
5 Sabit hacim, Sabit basınç, Tersinir adyabatik, sabit sıcaklık ve politropik hal değişimleri
6 Motor çevrimleri, otto çevrimi, dizel çevrimi, karma çevrim
7 Motor çevrimleri, çevrim bağıntıları ve hesaplamaları
8 Motor çevrimleri, carnot çevrimi, stirling çevrimi, brayton çevrimi, ericson çevrimi, termik verim
9 Motor verimleri, motor performans karakteristikleri
10 Motor verimleri, Motor performans karakteristikleri
11 Yanma ve yakıtlar
12 Benzin motorlarında yanma ve vuruntu
13 Dizel motorlarında yanma, yakıtların sınıflandırılması
14 Alternatif yakıtlar
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Temel termodinamik yasalarını öğrenir
İçten yanmalı motorların termodinamik özelliklerini bilir
Termodinamiğin temel kavramlarını öğrenir
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Temel termodinamik yasalarını öğrenir - - - - - - - - - - - - - - -
İçten yanmalı motorların termodinamik özelliklerini bilir - - - - - - - - - - - - - - -
Termodinamiğin temel kavramlarını öğrenir - - - - - - - - - - - - - - -