• Anasayfa
  • OTO105 Otomotiv Elektriği (2021 - 2022 / 1. Yarıyıl)
  • EN
OTO105 - Otomotiv Elektriği
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Otomotiv Elektriği OTO105 1 2 + 1 3,0 Pdf
Birim Bölüm
OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ
Derece Seviye Ön Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Emre ALTINKAYA
Ders Veren Öğr. Gör. Emre ALTINKAYA
Amaç

Otomotive elektriğinin temel prensiplerinin motor ve taşıtlar üzerindeki elektriki sistemleri bilimsel alt yapılarını arıza tesspit ve giderme yöntemlerini öğrenir

Ders İçeriği

Otomotiv Elektriğine Giriş: Temel elektrik esasları, Doğru akım, Alternatif akım, Elektriksel birimler, Seri-Paralel devre; Ateşleme Sistemleri: Klasik, Elektronik ateşleme sistemi devre şeması, Primer ve Sekonder devre, Endüksiyon bobini, Platin ve Kondansatör, Bujilerin fonksiyonu; Şarj Sistemleri: Bataryaların yapısı, Elemanları, Şarj regülatörünün yapısı, Alternatörün fonksiyonları; Marş Sistemleri: Marş sisteminin yapısal ve elektriksel özellikleri, Marş motorunun çalışma prensibi; Taşıt Elektrik Sistemleri: Aydınlatma, İkaz.

Ders Kaynakları Borat,Oğuz-Balcı,Mustafa-Sürmen,Ali-İçten Yanmalı Motorlar,Ankara, 1995 Yurtkulu,İlhan-Oto Elektrik Teknolojisi,İstanbul 1999
Açıldığı Öğretim Yılı 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2005 - 2006 2004 - 2005 2003 - 2004 2002 - 2003 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 35
Ödev 1 15
Toplam 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %50
Toplam %50
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %50
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %50
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 13 26
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 2 13 26
Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması Laboratuar 1 13 13
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 5 1 5
Final Final 10 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 80
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 3,14
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Elektriki prensipler
2 Bataryalar
3 Bataryaların şarjı ve kontrolleri
4 Klasik ateşleme sistemleri
5 Manyetolu ateşleme sistemleri
6 Elektronik ateşleme sistemleri
7 Marş motorları
8 Redüksiyonlu tip marş motorları
9 Şarj sistemi-alternatörler
10 Şarj sistemi-alternatörler
11 Alternatör regülatörleri
12 Göstergeler ve diğer elektriki alıcılar
13 Uyarı sistemleri tesisatı
14 Aydınlatma sistemi tesisatı
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Temel elektrik prensiplerini kavrayabilme,elektrik ölçüm yöntem ve aletlerini bilip ölçüm ve analiz yapabilme. Bataryaların görevini,yapısını ve çalışmasını bilip, batarya şarj ve kontrollerini yapabilme becerisi kazandırma
Far,sinyal,cam sileceği,gösterge gibi elektrikli sistemlerin tesisatını bilip ve devre şemalarını kavrayabilme. Elektrik tesisatı üzerinde arıza arama,ölçme ve kontrol yapma becerilerini kavrayabilme
Şarj sistemini fonksiyonunu,yapısal ve elektriksel özelliklerini, elemanlarını ve işlevlerini,bu sistem üzerinde arıza tespiti ve giderme yöntemlerini kavrayabilme. Marş sistemlerini fonksiyonunu ,yapısal ve elektriksel özelliklerini,bu sistem üzerinde arıza tespit ve giderme yöntemlerini kavrayabilme
Klasik ateşleme sistemini işlevini devresini bilir,elemanlarının işlevini,fonksiyonlarını kavrama. Manyetolu ve elektronik ateşleme sistemlerini bilir,bu sistemlerde ağrıza arama teşhis etme,arıza giderme yöntemlerini kavrar
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Temel elektrik prensiplerini kavrayabilme,elektrik ölçüm yöntem ve aletlerini bilip ölçüm ve analiz yapabilme. Bataryaların görevini,yapısını ve çalışmasını bilip, batarya şarj ve kontrollerini yapabilme becerisi kazandırma - - - - - - - - - - - - - - -
Far,sinyal,cam sileceği,gösterge gibi elektrikli sistemlerin tesisatını bilip ve devre şemalarını kavrayabilme. Elektrik tesisatı üzerinde arıza arama,ölçme ve kontrol yapma becerilerini kavrayabilme - - - - - - - - - - - - - - -
Şarj sistemini fonksiyonunu,yapısal ve elektriksel özelliklerini, elemanlarını ve işlevlerini,bu sistem üzerinde arıza tespiti ve giderme yöntemlerini kavrayabilme. Marş sistemlerini fonksiyonunu ,yapısal ve elektriksel özelliklerini,bu sistem üzerinde arıza tespit ve giderme yöntemlerini kavrayabilme - - - - - - - - - - - - - - -
Klasik ateşleme sistemini işlevini devresini bilir,elemanlarının işlevini,fonksiyonlarını kavrama. Manyetolu ve elektronik ateşleme sistemlerini bilir,bu sistemlerde ağrıza arama teşhis etme,arıza giderme yöntemlerini kavrar - - - - - - - - - - - - - - -