• Anasayfa
  • TEK107 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri (2021 - 2022 / 1. Yarıyıl)
  • EN
TEK107 - Teknolojinin Bilimsel İlkeleri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Teknolojinin Bilimsel İlkeleri TEK107 1 2 + 0 3,0 Pdf
Birim Bölüm
OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ
Derece Seviye Ön Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüzyüze anlatım
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin GÜMÜŞ
Ders Veren Doç. Dr. Barış ALTIOKKA
Amaç

Öğrenciye, klasik fizik kuramları hakkında temel düzeyde bilgilenerek, fiziksel büyüklükleri ve etkileri yorumlayabilme becerisi kazandırmak.

Ders İçeriği

Temel Fiziksel Büyüklükler ve Birimler, Vektörler, Kuvvet, Ağırlık Merkezi, Moment, Denge, Hareket Kanunları, İş, Güç, Kinetik Enerji-Potansiyel Enerji, Basınç

Ders Kaynakları Fizik (Teknolojinin Bilimsel İlkeleri) Yazar: İsmail Sarı , Kenan Büyüktaş Yayınevi : Seçkin Yayıncılık ISBN: 9789750250033
Editör Önder Orhun, Teknolojinin bilimsel İlkeleri, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul (2003).
Mustafa DENKTAŞTeknolojinin Bilimsel İlkeleri Lisans yayıncılık 2007 ,İstanbul ISBN:978-9944-274-17-3
Editör Kudert Öztaş, Fen Bilgisi I., II., III. Ünite, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Ankara (1986).
Fredrick J. Keller, W. Edward Gettys, Malcolm J. Skove, Fizik I. Cilt, Literatür-McGraw Hill Yayınevi, İstanbul (1995).
Kemal Çolakoğlu, Genel Fizik, Hatipoğlu Yayınevi, Ankara (1987).
Açıldığı Öğretim Yılı 2006 - 2007 2008 - 2009 2007 - 2008 2005 - 2006 2004 - 2005 2003 - 2004 2002 - 2003 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Ödev 1 Ödev 1 3 1 3
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 8 1 8
Final Final 10 1 10
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 10 1 10
Final Final 10 1 10
Ödev 1 Ödev 1 3 1 3
Toplam İş Yükü (Saat) 142
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 5,57
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Giriş (Temel fiziksel büyüklükler, birim sistemleri ve birim dönüşümleri)
2 Statik (Kuvvet, bileşenlere ayırma, bileşke kuvvet, dengeleyici kuvvet)
3 Statik (Moment ve denge şartları, mesnetler, kirişler, yükleme şekilleri, tepki kuvvetleri)
4 Statik (Ağırlık merkezinin belirlenmesi, atalet momentlerinin hesaplanması)
5 Kuvvet-uzama ilişkisi (Hook Kanunu), Elastisite Modülü, gerilme kavramı ve gerilme türleri (çekme, basma, kesme gerilmeleri), eğilme, burulma ve burkulma zorlanmalarının tanımı.
6 Kinematik (Doğrusal hareket, konum ve yer değiştirme)
7 Dairesel hareket, hız ve ivme hesapları, bağıl hareket
8 Ara sınav/ Genel tekrar
9 Dinamik (Newtonun 1. ve 2. Kanunu, kuvvet-hareket ilişkisi, statik ve dinamik sürtünme, sürtünmenin önemi)
9 Serbest düşme hareketi
10 Temel elektrik bilgisi
11 İş ve enerji, (enerji türleri, enerji dönüşümleri için uygulamadan örnekler)
12 Güç ve verim kavramı, enerji dönüşümleri ve verim uygulamaları
13 Güç ve verim kavramı, uygulamalar
14 Akışkanlarda basınç kavramı, atmosfer basıncı, mutlak ve etkin basınç, vakum basıncı, hidrostatik basınç bağıntısı, debi kavramı ve debi birimleri (akış hızı, akış kesiti ve debi ilişkisi)
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Öğrencilerin çevrelerinde gelişen fiziksel olayları daha iyi anlayabilmelerini, yorumlayabilmelerini ve gelişen teknolojiye adapte olabilmelerini sağlamak.
Genel ölçme standartlarını öğrenir
kuvvet yönü ve bileşenleriyle ilgili hesaplamaları yapar
Moment ve hız kavramları ile işlem yapar
Öğrencilerin çevrelerinde gelişen fiziksel olayları daha iyi anlayabilmelerini, yorumlayabilmelerini ve gelişen teknolojiye adapte olabilmelerini sağlamak.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Öğrencilerin çevrelerinde gelişen fiziksel olayları daha iyi anlayabilmelerini, yorumlayabilmelerini ve gelişen teknolojiye adapte olabilmelerini sağlamak. - - - - - - - - - - - - - - -
Genel ölçme standartlarını öğrenir - - - - - - - - - - - - - - -
kuvvet yönü ve bileşenleriyle ilgili hesaplamaları yapar - - - - - - - - - - - - - - -
Moment ve hız kavramları ile işlem yapar - - - - - - - - - - - - - - -
Öğrencilerin çevrelerinde gelişen fiziksel olayları daha iyi anlayabilmelerini, yorumlayabilmelerini ve gelişen teknolojiye adapte olabilmelerini sağlamak. - - - - - - - - - - - - - - -