• Anasayfa
  • GRA128 Yazı-Tipografi II (2021 - 2022 / 3. Yarıyıl)
  • EN
GRA128 - Yazı-Tipografi II
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Yazı-Tipografi II GRA128 3 3 + 1 6,0 Pdf
Birim Bölüm
GRAFİK TASARIMI
Derece Seviye Ön Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Proje temelli. Tipografik analizler. Alternatifler üretme, yorumlama.
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Ömer Zahid KUBAT
Ders Veren Öğr. Gör. Zahide ŞAHİN KUBAT
Amaç

1. Duygu ve düşüncelerin simge ve metinlerle anlatımını sağlayacak biçim çalışması. 2. Tipografik elemanların tutarlı bir bütün oluşturacak biçimde düzenlenmesi. Önem derecesine göre görsel sıralama. 3. Tipografik elemanın, anlatılan olay içeriği ile olan ilşkisi. Tipografik birleşim, yapısal ilişkiler. 4. Form tekrarı yoluyla elemanların, tipografik bir kompozisyon içinde bağlanma ve birleştirilmesi ile ilgili uygulamalar.

Ders İçeriği

Font içindeki görsel ilişkiler. Mesaja uygun doğru yazı karakteri seçimi. Tipografide sıradizim. Bilgisayar ortamında kullanılmakta olan geleneksel ve yeni yazı karakterlerinin irdelenmesi. Mevcut karakterlerden yararlanarak belirli amaçlara uygun özgün yazı karakter araştırmaları.

Ders Kaynakları An A-Z of Type Designers (Neil Macmillan)
90th Century Type (Lewis Blackwell)
Çağdaş Tipografinin Temelleri (Namık Kemal Sarıkavak)
Typographic Design:Form and Communication (Rob Carter, Ben Day, Philip Meggs),
Modern Sanat ve Yeni Tipografi (Emre Becer)
Grafik Tasarım Dergileri
Thinking with type Neville Brody Typo (Ellen Lupton)
Typograpy 28 The Annual of the Type Directors Club
Typo Friedrich Friedl (Nicolaus Ott - Bernard Stein)
Açıldığı Öğretim Yılı 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Final Final 40 1 40
Ödev (Sunum) Ödev (Sunum) 5 14 70
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 40 1 40
Toplam İş Yükü (Saat) 150
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 5,88
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Dersin içeriğinin sunumu ve kullanılacak materyallerin ve işlevlerinin tanıtılması
2 Tipografinin grafik tasarımdaki kullanım alanları örneklenerek anlatılması
3 Günümüz tipografik anlayışı ve geçmiş akımların karşılaştırmalı olarak incelenmesi ve örneklerle analiz edilmesi
4 Günümüz tipografik anlayışı ve geçmiş akımların karşılaştırmalı olarak incelenmesi ve örneklerle analiz edilmesi
5 Tipografinin kullanım alanlarına yönelik (afiş,kitap,dergi,kurumsal kimlik tasarımları v.b.) tipografik tasarımların yapılmasına ilişkin fikirlerin tartışılarak çeşitli tasarım teknik ve stillerinin tartışılması
6 Çalışmaların devamı; tasarımların üretilmesi aşamasının gözlemlenmesi ve karşılıklı fikir alışverişiyle tasarımın olgunlaştırılması
7 Çalışmaların devamı; uygulamanın tamamlanması, biçimsel açıdan analizinin yapılması
8 Yarıyıl İçi Ara Sınav
9 Bir kavramın veya konunun, tipografik unsurların bütün imkanlarının kullanılmasıyla anlatılabilmesine ilişkin uygulamaların tartışılması
10 Çalışmaların devamı; yapılan tasarımın biçim ve içerik açısından analiz edilmesi
11 Öğrenilen kavramlar hakkında basılı malzemeler ve doğa üzerinde dengeli kesit arama çalışmaları.
12 Tipografinin bütün imkanları özgün ve yaratıcı şekilde kullanılarak, tipografinin kullanım alanlarına yönelik (afiş,kitap,dergi,kurumsal kimlik tasarımları v.b.) görsel bir problemin çözümüne ilişkin tasarımların tartışılması
13 Çalışmaların devamı; tasarımların üretilmesi aşamasının gözlemlenmesi ve karşılıklı fikir alışverişiyle tasarımın olgunlaştırılması
14 Yarıyıl Sonu Sınavları
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Basılı malzemeler üzerinde, metinle resim ilişkisini sorgulama, dengeleme ve uygun sonucu bulma
Kaligrafik yazı yazmayı öğrenme ve tasarımda kullanabilme.
Tasarım içerisinde yazının hiyerarşik düzenlemesinin önemi kavrama.
Harf, rakam ve noktalama işaretlerini kullanarak etkili görseller oluşturma.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
Basılı malzemeler üzerinde, metinle resim ilişkisini sorgulama, dengeleme ve uygun sonucu bulma - - - - - - - - - - - - - -
Kaligrafik yazı yazmayı öğrenme ve tasarımda kullanabilme. - - - - - - - - - - - - - -
Tasarım içerisinde yazının hiyerarşik düzenlemesinin önemi kavrama. - - - - - - - - - - - - - -
Harf, rakam ve noktalama işaretlerini kullanarak etkili görseller oluşturma. - - - - - - - - - - - - - -