• Anasayfa
  • FİN203 Finansal Yönetim (2020 - 2021 / 3. Yarıyıl)
  • EN
FİN203 - Finansal Yönetim
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Finansal Yönetim FİN203 3 2 + 1 5,0 Pdf
Birim Bölüm
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Sözlü ve görsel anlatım, uygulama, soru-cevap, tartışma
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Yusuf Bahadır KAVAS
Ders Veren
Amaç

Üst yönetim açısından finansmanın önemini vurgulayarak finansal tabloların bir yönetim aracı olarak nasıl kullanıldığını örneklerle gösterilerek özellikle yatırım kararlarının verilmesinde finansal tekniklerden nasıl yararlandırıldığını, bulunan her kaynağın bir maliyeti olduğunu ve en uygun maliyetle kaynağın bulunmasında finansal bilgilerden nasıl istifade edildiği öğrencilere kazandıran bir bilimdir.

Ders İçeriği

Finansal Yönetimin Tanımı, Finansal Yönetimin Fonksiyonları, Finans Yöneticisinin Özellikleri, İşletmelerde Finans Fonksiyonun Örgütlendirilmesi, Finansal Analiz, Finansal (Mali) Analiz Teknikleri, Finansal Planlama, Finansal Denetim, Fonların Sağlanması, Fonların Yatırımı, Fon Kaynaklarının Maliyeti ve Optimal Sermaye Yapısı.

Ders Kaynakları Aydın-Nurhan, Başar-Mehmet, Coşkun-Metin, Finansal Yönetim, Detay Yayıncılık, 2011
Brealey, R. Myers, S. Marcus, A.; “Principles of Corporate Finance”, McGraw Hıll
FİNANSAL YÖNETİM TEMEL KONULAR (YAZARI: ALİ CEYLAN,TURHAN KORKMAZ)
N. Aydın, M. Başar, M. Coşkun “Finansal Yönetim” Detay Yayıncılık, Ankara
T.C. ANADOLU ÜNiVERSiTESi YAYINI NO: 2577 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1547
Açıldığı Öğretim Yılı 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 12 24
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 12 24
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 3 10 30
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 3 10 30
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 3 10 30
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 3 10 30
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, Bilişim becerileri Benzetim 2 5 10
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, Bilişim becerileri Benzetim 2 5 10
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 5 10
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 5 10
Final Final 6 1 6
Ödev 1 Ödev 1 6 1 6
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 6 1 6
Ödev 1 Ödev 1 6 1 6
Final Final 6 1 6
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 6 1 6
Toplam İş Yükü (Saat) 244
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 9,57
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Finansal Yönetim ve Fonksiyonları
2 Finansal Sistem
2 Paranın Zaman Değeri
3 Finansal Analiz
3 Paranın Zaman Değeri
4 Başabaş ve Kaldıraç Analizleri
4 Finansal Analiz ve Finansal Analizde Kullanılan Teknikler
5 Finansal Planlama ve Kontrol
5 Oran Analizi
6 Başabaş ve Kaldıraç Analizi
6 Çalışma Sermayesi ve Nakit Yönetimi
7 Alacak ve Stok Yönetimi
7 Finansal Planlama ve Bütçeleme Süreci ve İlkeleri
8 Ara Sınav
9 Belirlilik Ortamında Sermaye Bütçelemesi
9 Proforma Mali Tabloların Hazırlanması, Nakit Bütçesi, Fonların Akış Analizi ve Finansal Kontrol
10 Belirsizlik Ortamında Sermaye Bütçelemesi
10 Çalışma Sermayesi Yönetimi
11 Finansman Kaynakları,Yabancı Kaynaklar
11 Kısa Vadeli Finansman
12 Orta ve Uzun Vadeli Finansman
12 Özkaynaklar
13 Sermaye Yapısı ve Sermaye Yapısını Açıklayan Yaklaşımlar
13 Sermaye Maliyeti
14 Değerlendirme
14 Kar Dağıtım Politikası
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Varlıkların Finansmanı ve En Uygun Finansman Kaynak Seçiminin Yapılması
İşletmenin karşı karşıya olduğu likidite, faiz ve kur riski gibi finansal riskleri öngörebilmesi beklenir.
Finansal Sistem ve Finansal Piyasaların Nasıl İşlediğinin Anlaşılması
Finansal Analizde Kullanılan Tekniklerin Anlaşılması
İşletmenin genel yönetim fonksiyonlarının yerine getirilmesinde finans yöneticisinin hangi aşamalarda yönetim sürecine dahil olması gerektiği konusunda bilgi sahibi olması beklenir.
Finans ve Finansal Yönetimle İlgili Temel Kavramların Anlaşılması
Fon kaynaklarının, optimum faydayı sağlayacak finansal varlıklara yatırımı konusunda gerekli hesaplamaları yaparak yatırım tercihi yapma ve yatırım kararı alma konusunda yeterli bilgi donanımına sahip olması beklenir.
İşletmenin karşılabileceği özel finans sorunları hakkında bilgi sahibi olması beklenir.
İşletmenin mali tablolarına ait verileri mali analiz tekniklerini kullanarak yorumlayabilmesi beklenir.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
Varlıkların Finansmanı ve En Uygun Finansman Kaynak Seçiminin Yapılması - - - - - - - - - - - - -
İşletmenin karşı karşıya olduğu likidite, faiz ve kur riski gibi finansal riskleri öngörebilmesi beklenir. - - - - - - - - - - - - -
Finansal Sistem ve Finansal Piyasaların Nasıl İşlediğinin Anlaşılması - - - - - - - - - - - - -
Finansal Analizde Kullanılan Tekniklerin Anlaşılması - - - - - - - - - - - - -
İşletmenin genel yönetim fonksiyonlarının yerine getirilmesinde finans yöneticisinin hangi aşamalarda yönetim sürecine dahil olması gerektiği konusunda bilgi sahibi olması beklenir. - - - - - - - - - - - - -
Finans ve Finansal Yönetimle İlgili Temel Kavramların Anlaşılması - - - - - - - - - - - - -
Fon kaynaklarının, optimum faydayı sağlayacak finansal varlıklara yatırımı konusunda gerekli hesaplamaları yaparak yatırım tercihi yapma ve yatırım kararı alma konusunda yeterli bilgi donanımına sahip olması beklenir. - - - - - - - - - - - - -
İşletmenin karşılabileceği özel finans sorunları hakkında bilgi sahibi olması beklenir. - - - - - - - - - - - - -
İşletmenin mali tablolarına ait verileri mali analiz tekniklerini kullanarak yorumlayabilmesi beklenir. - - - - - - - - - - - - -