• Anasayfa
  • MLY209 Vergi Hukuku (2021 - 2022 / 3. Yarıyıl)
  • EN
MLY209 - Vergi Hukuku
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Vergi Hukuku MLY209 3 3 + 0 3,0 Pdf
Birim Bölüm
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI
Derece Seviye Ön Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Sözlü ve görsel anlatım, sunum, tartışma.
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Fatma BÜLBÜL
Ders Veren
Amaç

Vergi hukukunun; hukuk sistemi içindeki yerini, kaynaklarını uygulanmasını kavrayabilme, vergiye ilişkin temel kavramları, vergilendirme sürecini,vergi borcunu sona erdiren nedenleri açıklayabilme.Vergi hukukunda süreleri,mükellefin değerlendirilmesi amortismanı açıklayıp hesaplayabilme,vergi suç ve cezalarını ve vergi yargısını kavrayabilme

Ders İçeriği

Muhasebe uygulamalarına alt yapı oluşturabilmek için vergi usul kanununda yer alan konuları örnekleriyle ve uygulamalı olarak aktarmak

Ders Kaynakları 1] Osman Pehlivan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Trabzon 2006.
2] Mualla Öncel, Ahmet Kumrulu ve Nami Çağan : Vergi Hukuku, Ankara 1998.
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
Ders notları
Prof Dr.Ahmet Kumrulu,Pof Dr.Mualla ÖNCEL,Vergi Hukuku
D.Şenyüz, M.Yüce, A.Gerçek, Vergi Hukuku, Ekin Basım Yayın, 2012
O.Pehlivan, Vergi Hukuku, Celepler Matbaacılık, 2018
Ders Notları,Vergi Kanunları
Ders NotlarıVergi Kanunları
Prof Dr.Osman PEHLİVAN,Vergi Hukuku
Prof Dr.Ahmet Kumrulu,Prof Dr.Mualla ÖNCEL,Vergi Hukuku
Vergi Kanunları
Açıldığı Öğretim Yılı 2007 - 2008 2006 - 2007 2008 - 2009 2003 - 2004 2004 - 2005 2005 - 2006 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 1 14 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 6 1 6
Final Final 10 1 10
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 6 1 6
Final Final 10 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 144
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 5,65
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Vergi Hukuku, Konusu ve Kapsamı
2 Vergi Hukukunun Kaynakları, Uygulanması
3 Vergiye İlişkin Temel Kavramlar
4 Mükelleflerin Ödevleri ve Hakları
5 Vergi Hukukunda Ticari Defterler ve Belgeler
6 Vergi Hukukunda Değerleme ve Amortisman
7 Vergi Hukukunda Süreler
8 Ara Sınav
9 Vergilendirme Süreci
10 Vergilendirme Süreci
11 Vergi Suç ve Kabahatleri
12 Vergi Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları
13 Vergi Alacağının Takibi ve Tahsilatı
14 Uluslararası Vergileme
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Vergi uyuşmazlıklarını çözme yollarını kavrama
Vergi suç ve cezalarını kavrayabilme ve tespit edebilme
Vergilemenin anayasal ilkelerini ve tarihsel gelişimini kavrayabilme
Vergi alacaklarının tahsiline ilişkin yasal süreci kavrayabilme
Vergileme süreci hakkında bilgi sahibi olma
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
Vergi uyuşmazlıklarını çözme yollarını kavrama - - - - - - - - - - - - -
Vergi suç ve cezalarını kavrayabilme ve tespit edebilme - - - - - - - - - - - - -
Vergilemenin anayasal ilkelerini ve tarihsel gelişimini kavrayabilme - - - - - - - - - - - - -
Vergi alacaklarının tahsiline ilişkin yasal süreci kavrayabilme - - - - - - - - - - - - -
Vergileme süreci hakkında bilgi sahibi olma - - - - - - - - - - - - -