EN
  • Anasayfa
  • MLY210 Türk Vergi Sistemi (2022 - 2023 / 4. Yarıyıl)
  • EN
MLY210 - Türk Vergi Sistemi
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Türk Vergi Sistemi MLY210 4 3 + 0 4,0 Pdf
Birim Bölüm
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI
Derece Seviye Ön Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Sözlü ve görsel anlatım, sunum, tartışma.
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Fatma BÜLBÜL
Ders Veren
Amaç

Bu dersin amacı; Türk vergi sisteminde dolaylı ve dolaysız olarak alınan vergilerin incelenmesi ve açıklanmasıdır.

Ders İçeriği

Türk vergi Sisteminde gelir, harcama ve servet üzerinden alınan vergilerin incelenmesi ve açıklanmasıdır.

Ders Kaynakları Nurettin Bilici. Türk Vergi Sistemi. 36. Baskı. Ankara: Savaş Yayınevi, 2016.
Doğan Şenyüz, Mehmet Yüce ve Adnan Gerçek. Türk Vergi Sistemi. Bursa: Ekin Kitabı, 2022.
Açıldığı Öğretim Yılı 2007 - 2008 2006 - 2007 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri
0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
0
Destek Dersleri
0
Ek Dersler
0
Kategori
0
Mesleki Seçmeli Dersler
0
Temel Meslek Dersleri
0
Uygulama Dersleri
0
Uzmanlık / Alan Dersleri
0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 14 14
Final Final 10 1 10
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 6 1 6
Toplam İş Yükü (Saat) 72
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 2,82
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Vergilemeye ilişkin temel kavramlar Ders Beyin Fırtınası
2 Gelir kavramı ve gelirin özellikleri Ders Beyin Fırtınası
3 Mükellef kavramı, tam mükellef ve dar mükellef ayrımı Ders Beyin Fırtınası
4 Türk vergi sisteminde dolaylı ve dolaysız vergi ayrımı Ders Beyin Fırtınası
5 Ticari kazanç
5 Ticari kazanç
7 Zirai kazanç Ders Beyin Fırtınası
8 Ücret, Serbest meslek kazancı Ders Beyin Fırtınası
9 Gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı Ders Beyin Fırtınası
10 Diğer kazanç ve iratlar, gelir vergisinin tarhı, gelir vergisi tarifesi Ders Beyin Fırtınası
11 Kurumlar vergisi Ders Beyin Fırtınası
12 Harcamalar üzerinden alınan vergiler (Katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, gümrük vergisi, damga vergisi, vd.) Ders Beyin Fırtınası
12 Harcamalar üzerinden alınan vergiler (Katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, gümrük vergisi, damga vergisi, vd.) Ders Beyin Fırtınası
14 Servet vergileri Ders Beyin Fırtınası
Ders Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Vergilemeye ilişkin temel kavramları ifade edebilecektir. Yazılı Sınav Ders Beyin Fırtınası Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması
Gelir kavramı ve gelirin özelliklerini ifade edebilecektir. Yazılı Sınav Ders Beyin Fırtınası Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması
Gelirin unsurlarını açıklayabilecektir. Yazılı Sınav Ders Beyin Fırtınası Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması
Gelirin unsurları ile ilgili temel bilgi sahibi olacaktır. Yazılı Sınav Ders Beyin Fırtınası Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması
Gelir, harcama ve servet üzerinden alınan vergileri açıklayabilecektir. Yazılı Sınav Ders Beyin Fırtınası Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması
Türk vergi sistemindeki vergi oranlarını açıklayabilecektir. Yazılı Sınav Ders Beyin Fırtınası Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması
Gelir vergisi tarifesine ilişkin temel bilgi sahibi olacaktır. Yazılı Sınav Ders Beyin Fırtınası Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
Vergilemeye ilişkin temel kavramları ifade edebilecektir. - - - - - - - - - - - - -
Gelir kavramı ve gelirin özelliklerini ifade edebilecektir. - - - - - - - - - - - - -
Gelirin unsurlarını açıklayabilecektir. - - - - - - - - - - - - -
Gelirin unsurları ile ilgili temel bilgi sahibi olacaktır. - - - - - - - - - - - - -
Gelir, harcama ve servet üzerinden alınan vergileri açıklayabilecektir. - - - - - - - - - - - - -
Türk vergi sistemindeki vergi oranlarını açıklayabilecektir. - - - - - - - - - - - - -
Gelir vergisi tarifesine ilişkin temel bilgi sahibi olacaktır. - - - - - - - - - - - - -