EN
  • Anasayfa
  • MLY210 Türk Vergi Sistemi (2022 - 2023 / 4. Yarıyıl)
  • EN
MLY210 - Türk Vergi Sistemi
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Türk Vergi Sistemi MLY210 4 3 + 0 4,0 Pdf
Birim Bölüm
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI
Derece Seviye Ön Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Fatma BÜLBÜL
Ders Veren
Amaç

Gelir, kurumlar, emlak vergisi, KDV ve ÖTV hakkında teorik ve güncel bilgiler vermek gelir ve kurumlar vergisi konusunda uygulama yaptırmak, beyanname doldurtmak

Ders İçeriği

Türk vergi Sistemi

Ders Kaynakları Nurettin Bilici, Türk Vergi Sistemi, AÖF Yayın No:1580
Osman Pehlivan, Vergi Hukuku, Celepler Matbaacılık, 2018
TÜRK VERGİ SİSTEMİ-Prof. Dr. Nurettin Bilici
Açıldığı Öğretim Yılı 2007 - 2008 2006 - 2007 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 14 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 14 14
Final Final 10 1 10
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 6 1 6
Final Final 10 1 10
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 6 1 6
Toplam İş Yükü (Saat) 144
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 5,65
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Gelir Vergisinde Matrah Tespiti Ve Ticari Kazancın Vergilendirilmesi
1 Vergi Hukuku ve diğer hukuk dalları ile ilişkisi
1 Vergi ve Vergi Kavramı, Vergiyi Doğuran Olay
2 Gelir Vergisi
2 Vergi Hukukunun temel ilkeleri
2 Ticari ve Zirai Kazancın vergilendirilmesi
3 Ücret ve Gayrimenkul Sermaye İradının vergilendirilmesi
3 Ticari ve, Zirai Kazançlar
3 Vergi İdaresi ve Türk Vergi Sistemi organizasyonu
4 Vergi suç ve cezaları
4 Menkul Sermaye İradı ve Diğer kazanç ve iratların vergilendirilmesi
4 Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul, Menkul Sermaye İratları, Diğer Kazanç ve İratlar
5 Gelir Vergisinin Tarhı
5 Gelirin beyanı ve beyanname çeşitleri
5 Vergiye ilişkin temel kavramlar
6 uyuşmazlık ve çözüm yöntemleri
6 Kurumlar Vergisi
6 Gelir vergisinin tarhı ve ödenmesi
7 Kurumlar Vergisi-II
7 Ticari Kazançların vergilendirilmesi
7 Türk Vergi Sistemi ve Gelir Vergisi
8 Ara sınav Zirai kazançların vergilendirilmesi
8 Ara sınav
8 Katma Değer Vergisi
9 Kurumlar Vergisi
9 Katma Değer Vergisi-II
10 Diğer Harcama Vergileri (Gümrük Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, BSMV, Damga Vergisi, Değerli Kağıtlar, Harçlar)
10 Katma Değer Vergisi
11 Diğer Harcama Vergileri-II (Gümrük Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, BSMV, Damga Vergisi, Değerli Kağıtlar, Harçlar)
11 Emlak vergisi
11 Veraset ve İntikal Vergisi
12 Motorlu Taşıtlar Vergisi
12 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
13 Veraset ve İntikal Vergisi
14 Özel Tüketim Vergisi
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Çalışma yaşamındaki vergi konularında bilgi sahibi olmak.
Vergi uyuşmazlıklarında çözüm yolları getirmesi beklenir.
türk vergi sistemini tanıması beklenir.
Tam ve dar mükellefiyet hakkında bilgi sahibi olması beklenir.
Vergi kavramını anlamak.
Vergilerin sınıflandırılmasını anlamak.
Vergi beyannamelerini düzenlemesi beklenir.
Vergiyi doğuran olayı anlamak.
Vergilerin genel yapılarını öğrenmek.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
Çalışma yaşamındaki vergi konularında bilgi sahibi olmak. - - - - - - - - - - - - -
Vergi uyuşmazlıklarında çözüm yolları getirmesi beklenir. - - - - - - - - - - - - -
türk vergi sistemini tanıması beklenir. - - - - - - - - - - - - -
Tam ve dar mükellefiyet hakkında bilgi sahibi olması beklenir. - - - - - - - - - - - - -
Vergi kavramını anlamak. - - - - - - - - - - - - -
Vergilerin sınıflandırılmasını anlamak. - - - - - - - - - - - - -
Vergi beyannamelerini düzenlemesi beklenir. - - - - - - - - - - - - -
Vergiyi doğuran olayı anlamak. - - - - - - - - - - - - -
Vergilerin genel yapılarını öğrenmek. - - - - - - - - - - - - -