• Anasayfa
  • MUH219 Maliyet Muhasebesi (2021 - 2022 / 3. Yarıyıl)
  • EN
MUH219 - Maliyet Muhasebesi
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Maliyet Muhasebesi MUH219 3 3 + 1 5,0 Pdf
Birim Bölüm
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI
Derece Seviye Ön Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Sözlü ve görsel anlatım, uygulama, soru-cevap, tartışma.
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan CEYLAN
Ders Veren Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan CEYLAN
Amaç

Maliyet muhasebesi endüstriyel faaliyette bulunan işletmelerin ürettikleri mamullerin maliyetini belirlemek için giderlerin türlerini ortaya çıkartıp ve üretilen mamullerin türlerine göre izlenebilmesi için yapılan hesaplamaları ve takip edilen kayıtları kapsamaktadır. Diğer bir açıdan maliyet muhasebesi, mamulün satış fiyatının belirlenmesi, gelirin ölçülmesi, envanter değerlemesinin yapılması, işletme yöneticilerine bilgi sağlanması, maliyetlerin kontrol altına alınması, planlamaya ve alınacak kararlara doğrudan yardımcı olunmasını amaçlar. Dolayısıyla dersin amacı bu bilgi ve becerilerin öğrencilere kazandırılmasıdır.

Ders İçeriği

Maliyet muhasebesi ile ilgili temel kavramların bilgisini aktarmak.

Ders Kaynakları N. BURSAL, Y. ERCAN Maliyet Muhasebesi İlkeler ve Uygulamalar İstanbul 2000
H.Abdioğlu, Maliyet Muhasebesi, Dora Basım Yayın, 2013
S.Yükçü, Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Birleşik Matbaacılık, 2007
Nalan AKDOĞAN TDMS Maliyet Muhasebesi Uygulamaları Ankara 1998
Orhan Elmacı MSUGT Göre Maliyet Muhasebesi Kütahya 2005
Açıldığı Öğretim Yılı 2007 - 2008 2006 - 2007 2008 - 2009 2003 - 2004 2004 - 2005 2005 - 2006 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 14 28
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Önceden planlanmış özel beceriler Problem Çözme 2 14 28
Önceden planlanmış özel beceriler Problem Çözme 2 14 28
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 1 14 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 1 14 14
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 10 1 10
Final Final 10 1 10
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 10 1 10
Final Final 10 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 236
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 9,25
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Maliyet Muhasebesinin Tanımı, Amaçları, Özellikleri, Finansal ve Yönetim Muhasebesi ile İlişkileri
2 Gider, Harcama, Maliyet ve Zarar Kavramları, Giderlerin Sınıflandırılması. Maliyet Muhasebesi Kayıt Düzeni
3 Satışların Maliyeti ve Gelir Tablosunun İncelenmesi. Örnek Uygulamalar.
4 Maliyet Türleri. Hammadde ve İsçilik Maliyetleri, Genel Üretim Giderleri. Maliyetlerin Sınıflandırılması.
5 Stok Değerleme Yöntemleri: FİFO, LİFO ve Ortalama Maliyet Yöntemleri.
6 Kapsamlarına Göre Maliyet Hesaplama Yöntemleri. (Tam Maliyet, Değişken Maliyet, Normal Maliyet ve Asal Maliyet Yöntemleri)
7 Safha (Evre) Maliyet Sistemi
8 ARA SINAV
9 Spariş Maliyet Sistemi. Genel Üretim Giderlerinin Bütçelenmesi.
10 Maliyet ve Gider Dağıtım Yöntemleri (1. 2. ve 3. Dağıtım)
11 İkinci Dağıtım Yöntemleri (Doğrudan, Kademeleri, Matematiksel, Planlı ve Matriks Dağıtım Yöntemleri)
12 Birleşik Mamuller ve Ortak Maliyetlerin Dağıtımı.
13 Standart Maliyet Sistemi
14 Diğer Maliyet Sistemleri
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Birim üretim maliyetlerini en doğru şekilde hesaplamayı öğrenir.
Üretim işletmelerinin iş akış sistemi hakkında bilgi sahibi olur.
Maliyet muhasebesi bilgilerinden diğer muhasebe dallarında nasıl yararlanacağını öğrenir
Güncel maliyet hesaplama tekniklerini öğrenir.
Maliyet bilgilerinin karar almada etkili bir şekilde nasıl kullanılacağını öğrenir.
Maliyet unsurlarının tek düzen hesap planında nasıl kayıt edildiğini ve yansıtma işlemlerini öğrenir
Yönetime gerekli maliyet bilgilerini doğru ve zamanlı olarak raporlamayı öğrenir.
Analitik düşünme yeteneği kazanır.
Maliyet kavramını ve temel maliyet unsurlarını öğrenir
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
Birim üretim maliyetlerini en doğru şekilde hesaplamayı öğrenir. - - - - - - - - - - - - -
Üretim işletmelerinin iş akış sistemi hakkında bilgi sahibi olur. - - - - - - - - - - - - -
Maliyet muhasebesi bilgilerinden diğer muhasebe dallarında nasıl yararlanacağını öğrenir - - - - - - - - - - - - -
Güncel maliyet hesaplama tekniklerini öğrenir. - - - - - - - - - - - - -
Maliyet bilgilerinin karar almada etkili bir şekilde nasıl kullanılacağını öğrenir. - - - - - - - - - - - - -
Maliyet unsurlarının tek düzen hesap planında nasıl kayıt edildiğini ve yansıtma işlemlerini öğrenir - - - - - - - - - - - - -
Yönetime gerekli maliyet bilgilerini doğru ve zamanlı olarak raporlamayı öğrenir. - - - - - - - - - - - - -
Analitik düşünme yeteneği kazanır. - - - - - - - - - - - - -
Maliyet kavramını ve temel maliyet unsurlarını öğrenir - - - - - - - - - - - - -