• Anasayfa
  • MUH220 Mali Tablolar Analizi (2020 - 2021 / 4. Yarıyıl)
  • EN
MUH220 - Mali Tablolar Analizi
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Mali Tablolar Analizi MUH220 4 3 + 1 5,0 Pdf
Birim Bölüm
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Murat DÜZER
Ders Veren Dr. Öğr. Üyesi Murat DÜZER
Amaç

İşletmelerde kullanılan mali tabloları belirlenen standartlara göre düzenleme, düzenlenen bu tabloların analizi ve analizde kullanılan tekniklerin uygulanabilmesidir. Ayrıca mali analiz sonuçlarına göre işletmenin mevcut durumunu ve gelişme eğiliminin yorumlanması. Bu durumu bilgisayar ortamında mali analiz tekniklerine uygulayarak işletmenin durumunu anlaşılırlığını daha kolay hale getirmektir. Mali analiz bilgilerini yöneticiler, ortaklar ve kredi kuruluşları için ne kadar önemli olduğu vurgulanarak dersin öğrencilere kazandırılması

Ders İçeriği

Mali analiz tekniklerini kullanarak işletmelerin mali analizini yapabilmeleri ve gelişme sürecini yorumlayabilme yeteneği kazandırmak

Ders Kaynakları Bektöre Sabri, Çömlekçi Ferruh, Sözbilir Halim(2002)Mali Tablolar Analizi, Eskişehir Birlik Ofset
Mali Tablolar Analizi, Adem ÇABUK - İbrahim LAZOL, Ekin Yayınevi, 2018
Nejat Tenker, Nalan Akdoğan (2007), Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, Ankara, Gazi Kitabevi
Öztin AKGÜÇ (2006)Mali Tablolar Analizi, İstanbul, Arayış yayınları
Şerafettin Sevim (2008), Mali Tablolar Analizi, Kütahya, DPÜ Yayınları
Mali Tablolar Analizi, Mustafa SAVCI, Ekin Yayınevi, 2017
Açıldığı Öğretim Yılı 2007 - 2008 2008 - 2009 2006 - 2007 2004 - 2005 2005 - 2006 2003 - 2004 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 4 14 56
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 4 14 56
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Final Final 8 1 8
Ödev 1 Ödev 1 1 5 5
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 6 1 6
Ödev 1 Ödev 1 1 5 5
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 6 1 6
Final Final 8 1 8
Toplam İş Yükü (Saat) 234
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 9,18
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 İşletmelerde Finansal Yönetimin Tanımı ve Önemi. Finans Yöneticisinin Amaçları ve Görevleri. Finansal Yönetim Fonksiyonlarının Tanımı
2 Mali Tablo Çeşitleri – Mali Tabloların Belirlenen Standartlara Göre Düzenlenmesi
3 Bilanço ve Gelir Tablosu
4 Finansal Analizin Tanımı ve Önemi, Finansal Analiz Yöntemleri
5 Likidite Oranları - Örnek-Uygulama ve Yorumlama
6 Mali yapı ( Kaldıraç ) Oranları - Örnek: Uygulama ve Yorumlama
7 Faaliyet Oranları - Örnek: Uygulama ve Yorumlama
8 Kârlılık Oranları - Örnek: Uygulama ve Yorumlama
9 Dikey Yüzdeler - Örnek: Uygulama ve Yorumlama
10 Trend (Eğilim) Yüzdeleri Yöntemi - Örnek: Uygulama ve Yorumlama
11 Karşılaştırmalı Tablolar Yöntemi - Örnek: Uygulama ve Yorumlama
12 Fon Kaynak ve Kullanım Tablosu (Fon Akım Tablosu) - Örnekler: Uygulama ve Yorumlama
13 Fon Kaynak ve Kullanım Tablosu (Fon Akım Tablosu) - Örnekler: Uygulama ve Yorumlama
14 Nakit Akım ve Özkaynaklar Değişim Tablosu
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
İşletmelerde kullanılan mali tabloları belirlenen standartlara göre düzenleyebilir.
Mali analizlerde kullanılan teknikleri uygulayabilir, sonuçları yorumlayabilir.
işletmelerin mali tablolarını inceler, hesaplar, yorumlar ve raporlar halinde sunabilir.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
İşletmelerde kullanılan mali tabloları belirlenen standartlara göre düzenleyebilir. - - - - - - - - - - - - -
Mali analizlerde kullanılan teknikleri uygulayabilir, sonuçları yorumlayabilir. - - - - - - - - - - - - -
işletmelerin mali tablolarını inceler, hesaplar, yorumlar ve raporlar halinde sunabilir. - - - - - - - - - - - - -