• Anasayfa
  • MUH251 Borçlar Hukuku (2020 - 2021 / 3. Yarıyıl)
  • EN
MUH251 - Borçlar Hukuku
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Borçlar Hukuku MUH251 3 3 + 0 5,0 Pdf
Birim Bölüm
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Türkçe
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Emrah DEMİR
Ders Veren
Amaç

Türk Borçlar Hukukunun temel kavramları, borç ilişkileri ve borcun kaynakları hakkında bilgi sahibi olmalarıdır. Borçlar hukukunun temel konularından biri olan sözleşme kavramını, en sık uygulama alanı bulan sözleşmeleri inceler.

Ders İçeriği

Türk Borçlar Hukukunun temel kavramları, hukukî işlemler, temsil ve haksız fiiller. Özel borç ilişkilerini ve Borçlar Kanunu'nda düzenlenen sözleşme tiplerini, sözleşme özgürlüğü prensibini, kanunda düzenlenmeyen sözleşme tiplerini, satım sözleşmesinin tanımını, unsurlarını, hukukî niteliğini, konusu ve şeklini, satım sözleşmesinde yarar ve hasarın geçişini, satıcının satılan malı teslim ve mülkiyeti nakil borcunu, satıcının teslim borcunu ifada temerrüdünü, satıcının zapta karşı tekeffül borcunu, satıcının ayıba karşı tekeffül borcunu, satıcının ayıba karşı tekeffül borcunu, satıcının diğer borçlarını, alıcının borçlarını, satıcının diğer borçlarını, alıcının borçlarını, satımın çeşitlerini, özel borç ilişkilerini ve borçlar kanunu'nda düzenlenen sözleşme tiplerini, sözleşme özgürlüğü prensibini, kanun'da düzenlenmeyen sözleşme tiplerini, bağışlama sözleşmesini, kira sözleşmesinin tanımını, hukuki niteliğini, taraflarını, çeşitleri ve unsurlarını, kiralayanın borçlarını, kiracının borçlarını, kira sözleşmesinin sona ermesini, kira sözleşmesinin sona ermesi.

Ders Kaynakları Prof Dr.İsmail KAYAR ,Borçlar Hukuku,Detay yayıncılık
Ders notları, borçlar kanunu
prof Dr.Turgut Akıntürk,Borçlar Hukuku,Beta Yayın
Ders Notları,Borçlar kanunu
Borçlar Hukuku, Turgut Akıntürk, Genel hükümler ve özel borç ilişkisi, Beta yayınları, İstanbul 2012
Prof Dr. ismail Kayar,Borçlar Hukuku,Detay Yayıncılık
Açıldığı Öğretim Yılı 2006 - 2007 2005 - 2006 2007 - 2008 2008 - 2009 2003 - 2004 2004 - 2005 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü (Saat) 0
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 0
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Borçlar hukukunun genel olarak hukuktaki yeri, gelişimi, kurumsallaşması ve önemi
1 Borç Kavramı, Borç İlişkisi ve Borçlar Hukukunun Kaynakları
2 Borçlar Hukukunun Konusu Kapsamı Hukuk Sistemi İçindeki Yeri Temel Prensipleri Borç İlişkisi ve Sorumluluk Kavramları
2 Borç kavramı, borcun konusu ve tarafları, Borçlar hukukuna egemen olan ilkeler
3 Borç İlişkisinin Temel Kaynakları Hukuki İşlemlerden Doğan Borçlar Sözleşmelerin Hükümsüzlüğü ve Sözleşmelerde Temsil
3 Borç ve Sorumluluk: Sorumluluk kavramı, Tam/Eksik borçlarda sorumluluk
4 Haksız Fiillerden Doğan Borçlar
4 Hukuki işlemden doğan borçlar
5 Sözleşme ve kuruluşu
5 Kusursuz Sorumluluk Halleri
6 Sözleşmenin geçerlilik koşulları, sözleşmenin geçersizliği
6 Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar
7 Borçların Hüküm ve Sonuçları
7 Temsil, sözleşmenin değişen şartlara uyarlanması
8 Borç İlişkilerinde Özel Durumlar, Özel borç ilişkileri ve Borçlar Kanunu'nda düzenlenen sözleşme tipleri, Sözleşme özgürlüğü prensibi, Kanunda düzenlenmeyen sözleşme tipleri, Satıcının ayıba karşı tekeffül borcu, satıcının diğer borçları, alıcının borçları.
8 Haksız fiilden doğan borçlar
9 Haksız fiilden doğan borçlar
9 Satım sözleşmesinin tanımı, unsurları, hukukî niteliği, konusu ve şekli, Alacaklı ve Borçlu Yandaki Değişiklikler (Alacağın Temliki ve Borcun Nakli)
10 Bağışlama sözleşmesi, Kira sözleşmesinin tanımı, hukuki niteliği, tarafları, çeşitleri ve unsurları, Kira sözleşmesinin sona ermesi.
10 Borçların Sona Ermesi
11 Borcun İfa Edilmemesi
11 Borç İlişkisini Sona Erdiren Haller
12 Mahkeme kararlarının yorumlanması
12 Borcun Yenilenmesi
13 Kefalet sözleşmesi, kredi sözleşmesi,
13 Özellikli Borç İlişkileri
14 Alacağın Temliki/Borcun Nakli
14 Diğer sözleşme türleri
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Genel olarak konular ele alındığından Borçlar Hukukunun tüm konuları hakkında bilgi sahibi olunacaktır
İş hukuku ve iş güvenliği, çevre bilgisi, vergi hukuku , mesleki mevzuat ve kalite bilincine sahip olmak.
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak
Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak.
Borçlar Kanunu Genel Hükümlerinin ifaya ilişkin hükümlerinde farkındalık sağlanmış olacaktır
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak
Tüm sözleşme tipleri hakkında genel bilgi sahibi olunur.Sözleşme tiplerinin uygulamadaki yeri anlaşılır.
Borç ilişkisinin unsurlarını açıklanır
İş hukuku ve iş güvenliği, çevre bilgisi, vergi hukuku, mesleki mevzuat ve kalite bilincine sahip olmak.
Borçlar hukuku özel hükümlere ilişkin ilgili temel kavramları tanımlar.
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
Genel olarak konular ele alındığından Borçlar Hukukunun tüm konuları hakkında bilgi sahibi olunacaktır - - - - - - - - - - - - -
İş hukuku ve iş güvenliği, çevre bilgisi, vergi hukuku , mesleki mevzuat ve kalite bilincine sahip olmak. - - - - - - - - - - - - -
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak - - - - - - - - - - - - -
Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. - - - - - - - - - - - - -
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak. - - - - - - - - - - - - -
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. - - - - - - - - - - - - -
Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. - - - - - - - - - - - - -
Borçlar Kanunu Genel Hükümlerinin ifaya ilişkin hükümlerinde farkındalık sağlanmış olacaktır - - - - - - - - - - - - -
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. - - - - - - - - - - - - -
Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. - - - - - - - - - - - - -
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak - - - - - - - - - - - - -
Tüm sözleşme tipleri hakkında genel bilgi sahibi olunur.Sözleşme tiplerinin uygulamadaki yeri anlaşılır. - - - - - - - - - - - - -
Borç ilişkisinin unsurlarını açıklanır - - - - - - - - - - - - -
İş hukuku ve iş güvenliği, çevre bilgisi, vergi hukuku, mesleki mevzuat ve kalite bilincine sahip olmak. - - - - - - - - - - - - -
Borçlar hukuku özel hükümlere ilişkin ilgili temel kavramları tanımlar. - - - - - - - - - - - - -
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. - - - - - - - - - - - - -
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak. - - - - - - - - - - - - -
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak. - - - - - - - - - - - - -
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. - - - - - - - - - - - - -