• Anasayfa
  • MUH253 Kamu Maliyesi (2020 - 2021 / 3. Yarıyıl)
  • EN
MUH253 - Kamu Maliyesi
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Kamu Maliyesi MUH253 3 3 + 0 5,0 Pdf
Birim Bölüm
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Sözlü ve görsel anlatım, sunum, tartışma.
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Fatma BÜLBÜL
Ders Veren Öğr. Gör. Ahmet TUHAN
Amaç

Devletin mali yapısı, devletin gelir ve giderleri, gelir ve giderlerin bütçe aracılığı ile denkleştirilmesi ve devlet borçlanması, maliye politikası hakkında öğrencilere bilgi vermek.

Ders İçeriği

Kamu sektörü ve kamu hizmetlerinin incelenmesi, Kamu harcamalarının nitel ve nicel gelisimi, karsılastırmalı olarak degerlendirilmesi, Kamu gelirlerinin tanımlanması, vergi teorisinin incelenmesi, Yerel yönetim maliyesi, kamu iktisadi tesebbüsleri ve borçlanma.

Ders Kaynakları N.Edizdoğan, Ö.Çetinkaya, E.Gümüş, Kamu Maliyesi, Ekin Basım Yayın, 2012
O.Pehlivan, Kamu Maliyesi, Celepler Matbaacılık, 2018
ERDEM, Metin ve diğerleri, Kamu Maliyesi, Ekin Basım Yayım Dağıtım
PEHLİVAN, Osman, Kamu Maliyesi, Trabzon Derya Kitabevi
M.Erdem, D.Şenyüz, İ.Tatlıoğlu, Kamu Maliyesi, Ekin Basım Yayın, 2009
Açıldığı Öğretim Yılı 2006 - 2007 2005 - 2006 2008 - 2009 2007 - 2008 2003 - 2004 2004 - 2005 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 1 14 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 3 14 42
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 14 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 3 14 42
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 10 1 10
Final Final 10 1 10
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 10 1 10
Final Final 10 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 236
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 9,25
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Kamu Maliyesinin konusu ve diğer Bilim dalları ile ilişkisi
2 Kamu Ekonomisi
3 Kamu Harcalamarı
4 Kamu Gelirleri
5 Vergilerin Sınıflandırılması
6 Vergileme İlkeleri
7 Vergilemeye İlişkin Sorunlar
8 Ara Sınav
9 Devlet Borçları
10 Bütçe Kavramı, Özellikleri ve Tarihi Gelişimi
11 Bütçe İlkeleri ve Bütçe Sistemleri
12 Bütçe Süreci
13 Yerel Yönetimler Maliyesi
14 Maliye Politikası
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Vergilerin sınıflandırılması, vergileme ilkeleri ve vergileme sorunlarını öğrenme
Maliye Politikası hakkında bilgi sahibi olma
Kamu ekonomisi, kamu harcamaları ve kamu gelirleri hakkında bilgi sahibi olma
Bütçe ilkeleri, bütçe sistemleri ve bütçe sürecini kavrayabilme
Kamu Maliyesinin konusu ve diğer bilim dalları ile ilişkisini kavrayabilme
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
Vergilerin sınıflandırılması, vergileme ilkeleri ve vergileme sorunlarını öğrenme - - - - - - - - - - - - -
Maliye Politikası hakkında bilgi sahibi olma - - - - - - - - - - - - -
Kamu ekonomisi, kamu harcamaları ve kamu gelirleri hakkında bilgi sahibi olma - - - - - - - - - - - - -
Bütçe ilkeleri, bütçe sistemleri ve bütçe sürecini kavrayabilme - - - - - - - - - - - - -
Kamu Maliyesinin konusu ve diğer bilim dalları ile ilişkisini kavrayabilme - - - - - - - - - - - - -