• Anasayfa
  • BLP220 Proje Tasarımı ve Uygulaması (2021 - 2022 / 3. Yarıyıl)
  • EN
BLP220 - Proje Tasarımı ve Uygulaması
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Proje Tasarımı ve Uygulaması BLP220 3 2 + 0 5,0 Pdf
Birim Bölüm
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Mehmet ESER
Ders Veren Öğr. Gör. Serkan SÖKMEN
Amaç

Bu ders ile öğrenci edindiği mesleki bilgi birikimini kullanarak sektörde uygulanabilir bir projeyi tüm ayrıntılarıyla oluşturabilecektir

Ders İçeriği

Alana yönelik proje konusunu seçilip, bu projenin uygulanması.

Ders Kaynakları
Açıldığı Öğretim Yılı 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 1 14 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 1 14 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 1 14 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 2 14 28
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 14 28
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 14 28
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 5 1 5
Uygulama 1 Uygulama 1 10 1 10
Final Final 7 1 7
Final Final 7 1 7
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 5 1 5
Uygulama 1 Uygulama 1 10 1 10
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 5 1 5
Final Final 7 1 7
Uygulama 1 Uygulama 1 10 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 360
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 14,12
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Alana Yönelik Proje Konusunu Seçmek
2 Elde Edilen Bilgileri Sunmak
3 Projenin Konularını ve Çalışma Ortamını Analizlerle Belirlemek
4 Proje İçerisinde Kaydedilecek Verileri ve Türlerini Tespit Etmek
5 Elde Edilen Bilgileri Sunmak
6 Projenin Algoritma ve Akış Şemasını Belirlemek
7 Projenin Çalışacağı Platformunu Kurmak
8 Projenin Çalışacağı Platformunu Kurma, sınav.
9 Yapılan Hazırlıkları Sunmak
10 Proje İçin Detay Önerileri Almak, Kod Yazmak ve Test Etmek
11 Projenin Sunumu
12 Proje Kurulum Paketini Hazırlamak
13 Projenin Tüm Aşamalarını İçeren Rapor Kitapçığını Hazırlamak
14 Projeyi sunmak
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Projeyi test edebilir
Proje ile ilgili araştırma yapabilir
Proje kapsamını belirleyebilir
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
Projeyi test edebilir - - - - - - - - - - - -
Proje ile ilgili araştırma yapabilir - - - - - - - - - - - -
Proje kapsamını belirleyebilir - - - - - - - - - - - -