• Anasayfa
  • BLP107 Web Tasarımının Temelleri (2021 - 2022 / 1. Yarıyıl)
  • EN
BLP107 - Web Tasarımının Temelleri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Web Tasarımının Temelleri BLP107 1 3 + 1 5,0 Pdf
Birim Bölüm
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
Derece Seviye Ön Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Ders laboratuvar ortamında teorik anlatımın ardından bilgisayar başında adım adım uygulamalı olarak işlenecektir.
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Mehmet Süleyman YILDIRIM
Ders Veren Öğr. Gör. Serkan SÖKMEN
Amaç

Web tasarım konusunda temel bilgileri öğretmek.

Ders İçeriği

Web sitesi hazırlayabilmek için gerekli temel programlama bilgisinin verileceği bu derste İnternet ve özellikle de web kavramının içinde bulundurduğu teknolojiler ile bu teknolojilere teorik ve pratik yaklaşımlar incelenecektir. Öncelikle web tasarım ilkelerinden başlanarak tasarım, renk, tipografi gibi işin sanatsal altyapısı verilecek, daha sonra HTML´in doğuşu, gelişimi, kullanılan yardımcı programlar ve temel doküman yapısına değinildikten sonra HTML komutlarına giriş yapılacaktır. 5 hafta sürecek olan HTML konularından sonra HTML ile birlikte kullanılan teknolojilere geçilerek sırasıyla DHTML, CSS ve Javascript konularında temel bilgiler verilecektir.

Ders Kaynakları Ders Notları
Açıldığı Öğretim Yılı 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması Laboratuar 1 14 14
Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması Laboratuar 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Konuk Konuşmacı 3 1 3
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Konuk Konuşmacı 3 1 3
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 12 24
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 12 24
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 20 1 20
Final Final 25 1 25
Kısa Sınav 1 Kısa Sınav 1 5 1 5
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 20 1 20
Final Final 25 1 25
Kısa Sınav 1 Kısa Sınav 1 5 1 5
Toplam İş Yükü (Saat) 266
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 10,43
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Web Servisinin Tarihçesi, Kullanım Alanları Ve Yapısı
2 Web Tasarımı Prensipleri Ve Tasarım Süreçleri
3 HTML Temel Etiketleri
4 Metin Ve Görünüm Etiketleri
5 Bağlantı (Köprü) Oluşturma
6 Fotografların Kullanımı Ve Düzenlenmesi
7 Tablo İşlemleri
8 Tablo İşlemleri
9 Stil Şablonu(CSS) Temelleri
10 Stil Şablonu(CSS) Özellikleri
11 Stil Şablonu(CSS) Menü İşlemleri
12 Dinamik HTML Ve Javascript`e Giriş
13 Javascript`in Temelleri
14 Javascript`i Kullanarak Dinamik Web Sayfasının Geliştirilmesi
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Web Tasarımının Prensiplerini Bilir
Web tasarımında kullanmak üzere ihtiyaçları olan görsel, renk ve tipografiyi uygulayabilmek
Web tasarımı yapabilmek için gerekli olan temel programları, HTML ve CSS kodlama sistemlerini kullanabilmek
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
Web Tasarımının Prensiplerini Bilir - - - - - - - - - - - -
Web tasarımında kullanmak üzere ihtiyaçları olan görsel, renk ve tipografiyi uygulayabilmek - - - - - - - - - - - -
Web tasarımı yapabilmek için gerekli olan temel programları, HTML ve CSS kodlama sistemlerini kullanabilmek - - - - - - - - - - - -