• Anasayfa
  • HUK118 Ticaret Hukuku Bilgileri (2021 - 2022 / 2. Yarıyıl)
  • EN
HUK118 - Ticaret Hukuku Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Ticaret Hukuku Bilgileri HUK118 2 2 + 0 5,0 Pdf
Birim Bölüm
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI
Derece Seviye Ön Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Fatma BÜLBÜL
Ders Veren
Amaç

Ticaret Hukuku, ticari faaliyetleri konu alan hukuk dalıdır. Ticari faaliyetlerle ilgili olarak üretimle tüketim arasındaki sürece konu olurken diğer yandan da üretimin ve tüketimin kendisini de konu alır. Bu derste ticaret hukuk alanındaki öğrencilere eğitim yaptırmak, bu yolda bilgi ve becerilerini arttırmaktır.

Ders İçeriği

Ticaret hukukunun tanımı,bölümleri,ticari işletme, tacir ve tacir olmanın sonuçları,tacir yardımcıları,ticari şirketler,kıymetli evrak konuları

Ders Kaynakları ARKAN, Sabih; Ticari İşletme Hukuku, Banka ve Ticaret Hukuku Araş. Ens. Yay., 24.B. Ankara, 2018
POROY, Reha; TEKİNALP, Ünal; ÇAMOĞLU, Ersin; Ortaklıklar Hukuku I, Vedat Yayıncılık, İstanbul, 2014
ÖZTAN, Fırat; Kıymetli Evrak Hukuku, Turhan Yayınevi, Ankara, 2018
POROY, Reha; YASAMAN, Hamdi; Ticari İşletme Hukuku, Vedat Yayıncılık, 17. B., İstanbul, 2018
POROY, Reha; TEKİNALP, Ünal; ÇAMOĞLU, Ersin; Ortaklıklar Hukuku II, Vedat Yayıncılık, İstanbul, 2018
Açıldığı Öğretim Yılı 2013 - 2014 2014 - 2015
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Sözlü 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma Ders 5 14 70
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 2 14 28
Final Final 1 1 1
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 128
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 5,02
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Ticaret Hukuku hakkında genel bilgi,Ticari iş, ticari işletme ve tacir kavramları
2 Ticari İşletmede Merkez ve Şube, Ticari İşletmenin Devri ve Rehini
3 Ticari Yargı, Ticaret Sicili, Ticaret Ünvanı ve Ticari Adlar
4 Haksız Rekabet, Ticari Defterler, Cari Hesap
5 Tacir Yardımcıları
6 Şirketler Hukuku, Adi şirket kuruluşu, işleyişi ve sona ermesi
7 Kollektif ve Komandit Şirket kuruluşu, işleyişi ve sona ermesi
8 Ara Sınav
9 Limited Şirket kuruluşu, işleyişi ve sona ermesi
10 Anonim Şirket kuruluşu, işleyişi ve sona ermesi
11 Kıymetli Evrak Hukuku özellikleri, devri,türleri
12 Kambiyo senetleri BONO
13 poliçe,çek
14 sigorta hukuku
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Ticaret Hukukun Temel Kavramlarını Tanımak
Ticari İşletme, Tacir ve Tacir Sıfatının Sonuçlarını Öğrenmek
Ortaklıklar Hukukunu tanımak
Kıymetli Evrakları, kambiyo senetlerini tanımak, tanzim edilmesi ve sonuçlarını öğrenmek
Kıymetli Evrakları ve kambiyo senetlerini tanımak, senetlerin düzenlenmesini ve senede bağlı hakları öğrenmek
Ticari İş ve Ticari Hükümlere bağlanan sonuçları değerlendirmek
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
Ticaret Hukukun Temel Kavramlarını Tanımak - - - - - - - - - - - - -
Ticari İşletme, Tacir ve Tacir Sıfatının Sonuçlarını Öğrenmek - - - - - - - - - - - - -
Ortaklıklar Hukukunu tanımak - - - - - - - - - - - - -
Kıymetli Evrakları, kambiyo senetlerini tanımak, tanzim edilmesi ve sonuçlarını öğrenmek - - - - - - - - - - - - -
Kıymetli Evrakları ve kambiyo senetlerini tanımak, senetlerin düzenlenmesini ve senede bağlı hakları öğrenmek - - - - - - - - - - - - -
Ticari İş ve Ticari Hükümlere bağlanan sonuçları değerlendirmek - - - - - - - - - - - - -