• Anasayfa
  • HUK222 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (2021 - 2022 / 4. Yarıyıl)
  • EN
HUK222 - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku HUK222 4 2 + 0 3,0 Pdf
Birim Bölüm
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI
Derece Seviye Ön Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Türkçe
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Yunus DÜGER
Ders Veren
Amaç

Öğrencileri, istihdam ilişkilerinin temeli olan ferdi ve kolektif iş hukuku bilgisi ile donatmak, çalışma hayatındaki sosyal risklerin neler olduğu, bu riskler karşısında sigortalılara hangi yardım ve hizmetlerin sağlanacağı konusunda bilgi sahibi yapmaktır.

Ders İçeriği

Hizmet sözleşmesinin tesisi, sözleşmenin sona erme sonuçları, çalışma, dinlenme süreleri, tatiller, tazminatlar ve genel olarak çalışanların hukuki hakları, sosyal riskler ve bu riskler karşısında sigortalıya sağlanan yardım ve hizmetleri içermektedir.

Ders Kaynakları Remzi Özen, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Seçkin Yayıncılık.
İş ve sosyal güvenlik hukuku ders kitapları
Açıldığı Öğretim Yılı 2013 - 2014 2014 - 2015
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 15 1 15
Ödev (Sunum) Ödev (Sunum) 10 1 10
Final Final 20 1 20
Toplam İş Yükü (Saat) 73
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 2,86
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Bireysel İş Hukuku : İş Hukukunun Hukukun Dalları
2 İş Hukukunun Konusu / İş Hukukunun Bölümleri / İş Hukukunun Kaynakları
3 İş Hukukunun Temel İlkeleri / İş Hukukunun Temel Kavramları : İşçi, İşveren, İşveren Vekili, Çırak, İşyeri / İşletme
4 İş Sözleşmesi Kavramı ve Türleri / İş Sözleşmesinin Yapılması / İşçi ve İşverenin İş Sözleşmesinden Doğan Borçları
5 Ücret Kavramı ve Türleri / Ücretin Güvencesi / Asgari Ücret Kavramı
6 Çalışma ve Dinlenme Süreleri / İş Sözleşmesinin Sona Ermesi Halleri ve Sonuçları
7 İş Sağlığı ve Güvenliği: İşverenin İşçisini Gözetme Borcu
8 Ara Sınav
9 Toplu İş Hukuku : Sendika ve Üst Kuruluşları / Türkiye’de Sendikacılığın Temel Özellikleri Toplu iş sözleşmesi kavram ve tanımı.Barışçıl Çözüm Yolları : Arabuluculuk ve Tahkim / Grev : Kavram ve Tanımı
10 Sosyal Güvenliğin Temel Kavramları / Sosyal Güvenlik Hakkı
11 Türk hukukunda sosyal güvenliği oluşturan düzenlemeler
12 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu / Tanımlar / Genel Hükümler
13 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu / Tanımlar / Genel Hükümler
14 Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kolları
14 Kısa vadeli Sigorta Kolları / İş Kazası Meslek Hastalığı / Hastalık / Analık
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Sosyal güvenlik uygulamalarıyle ilgili bilgi sahibi olmak
Sosyal güvenlik uygulamalarıyla ilgili bilgi sahibi olmak
Uygulama ve yorumlama kabiliyeti kazanmak
İş hukuku ile ilgili temel teorik bilgiye sahip olmak
İş ve sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında tutulması gereken kayıtlar hakkında bilgi sahibi olmak
İş sağlığı ve güvenliği kavramını ve alınması gereken tedbirler ile alınmamasının hukuki sonuçlarını sıralar.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
Sosyal güvenlik uygulamalarıyle ilgili bilgi sahibi olmak - - - - - - - - - - - - -
Sosyal güvenlik uygulamalarıyla ilgili bilgi sahibi olmak - - - - - - - - - - - - -
Uygulama ve yorumlama kabiliyeti kazanmak - - - - - - - - - - - - -
İş hukuku ile ilgili temel teorik bilgiye sahip olmak - - - - - - - - - - - - -
İş ve sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında tutulması gereken kayıtlar hakkında bilgi sahibi olmak - - - - - - - - - - - - -
İş sağlığı ve güvenliği kavramını ve alınması gereken tedbirler ile alınmamasının hukuki sonuçlarını sıralar. - - - - - - - - - - - - -