• Anasayfa
  • İŞL110 Yönetim ve Organizasyon (2020 - 2021 / 4. Yarıyıl)
  • EN
İŞL110 - Yönetim ve Organizasyon
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Yönetim ve Organizasyon İŞL110 4 1 + 1 4,0 Pdf
Birim Bölüm
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Önder GÜRSEL
Ders Veren
Amaç

Yönetim disiplini kapsamında son yüzyılda meydana gelen işletme yöneticiliğe ilişkin düşünceler, teori tartışmaları, güncel eleştiriler ve yeni yaklaşımlar dersin içeriğini oluşturmaktadır. Amaç yönetici adaylarının yöneticilik disiplininin düşünsel evrimine ilişkin birikim edinmelerini ve öngörülerini geliştirmelerini sağlamaktır.

Ders İçeriği

Yönetim ve organizasyon ile ilgili temel kavram ve tanımlar, klasik , neo klasik ve modern yönetim teorileri ile yönetimin fonksiyonları ve yönetim süreçlerini kapsamaktadır.

Ders Kaynakları 1.Genç, N. (2008). Yönetim ve Organizasyon (Meslek Yüksek Okulları İçin), 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık.
2.Sökmen, A. (2010). Yönetim ve Organizasyon, 1. Baskı, Detay Yayıncılık.
3.Ertürk, M. (2009). İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, 1. Baskı, Beta Yayıncılık.
YÖNETİM VE ORGANİZASYON-I-Ed.: Prof. Dr. Celil Koparal
YÖNETİM VE ORGANİZASYON-I-Ed.: Prof. Dr. Celil Koparal
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Panel 2 14 28
Önceden planlanmış özel beceriler Problem Çözme 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Gösterim 1 14 14
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Final Final 1 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 100
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 3,92
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Yönetim Kavramı
1 Yönetim:Temel kavramlar, işletmeler için önemi
2 Yönetimin Fonksiyonları
2 Yönetim kavramını benzer kavramlarla karşılaştırma
3 Yönetim Biliminin Gelişimi: Klasik, davranışsal, Modern yönetim yaklaşımları ve karşılaştırma,
3 Yönetimin Fonksiyonları-II
4 Yönetimin Fonksiyonları-III
4 Yönetim sistemi: Özellikleri, İşletmeler için önemi
5 Yönetimin Fonksiyonları-IV
5 Planlama ve Karar Alma: Planlama süreci, Plan türleri
5 Yönetimin Fonksiyonları -IV
6 Organizasyon kavramı: Özellikleri, İlkeleri, Organizasyon süreci
6 Yönetimin Fonksiyonları-V
6 Yönetimin Fonksiyonları -V
7 Organizasyon kavramı: Planlama süreci ile karşılaştırma
7 Yönetim Düşüncesinin Gelişimi: Klasik Dönem
8 ARA SINAV
8 Ara Sınav ve Yönetim Düşüncesinin Gelişimi: Neo-Klasik Dönem
8 Genel tekrar/ARA SINAV
8 Yönetim Düşüncesinin Gelişimi: Neo-Klasik Dönem
9 Yönetim Düşüncesinin Gelişimi: Modern Dönem
9 Yetki ve Güç kavramları
9 Yönetim Düşüncesinin Gelişimi: Modern Dönem
10 Yetki göçerimi
10 Yönetim Düşüncesinin Gelişimi: Post-Modern Dönem
11 Denetim süreci ve özellikleri
11 Organizasyon ve Organizasyon Yapıları
12 Yetki, Güç, Liderlik
12 Güncel yönetim teknik ve uygulamaları
13 Yönetimde güncel konular
13 Güncel yönetim teknik ve uygulamaları (devam)
14 Örnek olay çalışması
14 Yöneticilerin Temel Özellikleri
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Yönetici kavramını anlamak.
Yönetim kavramını anlamak.
Liderlik, yetki ve güç kavramlarını anlamak.
Yönetimin işlevlerini anlamak.
Örgüt yapılarını ve oluşumlarını anlamak.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
Yönetici kavramını anlamak. - - - - - - - - - - - - -
Yönetim kavramını anlamak. - - - - - - - - - - - - -
Liderlik, yetki ve güç kavramlarını anlamak. - - - - - - - - - - - - -
Yönetimin işlevlerini anlamak. - - - - - - - - - - - - -
Örgüt yapılarını ve oluşumlarını anlamak. - - - - - - - - - - - - -