• Anasayfa
  • MOS209 İşletme Yönetimi (2020 - 2021 / 3. Yarıyıl)
  • EN
MOS209 - İşletme Yönetimi
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
İşletme Yönetimi MOS209 3 2 + 0 2,0 Pdf
Birim Bölüm
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze eğitim
EBS Koordinatörü
Ders Veren
Amaç

İşletmeyi fonksiyonlarına göre tanımak ve işletmenin işleyişini kavramak

Ders İçeriği

İşletme kavramına giriş; üretim faktörleri; işletme kavramlarının tanıtımı; şirket kavramı ve türleri; işletmelerin kuruluşundaki fizibilite çalışmaları; işletmelerin büyümesi ve büyüme çeşitleri; işletmelerin küçülmesi ve sonuçları; Etik ve Toplumsal Sorumluluk; Yönetim kavramı; Yönetim ve yönetici fonksiyonları; Stratejik Yönetim; İnsan Kaynakları Yönetimi; Pazarlama Yönetimi; Üretim Yönetimi ve Kapasite kavramı; Muhasebe kavramı ve Finansal Yönetim; Yönetim Bilgi Sistemleri...

Ders Kaynakları [1] Coşkun, R., Genel İşletmecilik (2007), Adapazarı: Sakarya Kitabevi
Mehmet Ergim İMAN- İşletme Yönetimi ders notları
Şimşek, Şerif ; Çelik, Adnan (2011) “İşletme Yönetimi”, Eğitim-Akademi Yay., Konya
Dinçer, Ömer, (2000), “İşletme Yönetimine Giriş”, Beta Basım Yayım, İstanbul
Ders Notları, web.bilecik.edu.tr/bulent-turan
Mehmet Ergim İman - İşletme Yönetimi ders notu
MUCUK, İsmet, Temel İşletme Bilgileri, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2003. ARIKAN, Semra, Girişimcilik, Siyasal Kitabevi, Kasım, 2004. BARUTÇUGİL, İsmet, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Kariyer Yayınları, Mart 2004. KOÇEL, Tamer, İşletme Yöneticiliği, 9. Baskı, Beta Basım-Yayım-Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2004. LATİF, Hasan, Kaotik Ortamda Yönetim, Stratejik Boyutuyla Modern Yönetim yaklaşımları, 1.Baskı, Beta Basım-Yayım-Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2002.
İşletme yönetimi, Gönül Budak, Gülay Budak, 2004
Tutar, Hasan (2011) “İşletme Yönetimi”, Seçkin Yayıncılık, Ankara
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, Bilişim becerileri Benzetim 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, Bilişim becerileri Benzetim 1 14 14
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Uygulama 1 Uygulama 1 1 1 1
Final Final 2 1 2
Final Final 2 1 2
Uygulama 1 Uygulama 1 1 1 1
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 120
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 4,71
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 İşletme kavramına giriş Ders
1 Üretim Öğeleri Ders
2 İşletme Kavramları (Mal, Talep, Yönetim, Yönetici, Girişimci vb... gibi), İşletmelerin Sınıflandırılması Ders
3 Şirket kavramı, türleri, özellikleri Ders
4 İşletmelerin kuruluşu, fizibilite çalışmaları Ders
5 İşletmelerin büyümesi ve türleri Ders
5 İşletmelerin küçülmesi ve sonuçları Ders
6 Toplumsal Sorumluluk ve Etik Ders
7 Yönetim kavramı, yönetim ve yönetici özellikleri, yönetim fonksiyonları Ders
8 Strateji kavramı ve Stratejik Yönetim Ders
9 İnsan Kaynakları Yönetimi Ders
10 Pazarlama yönetimi Ders
11 Üretim Yönetimi Ders
12 Kapasite kavramı, türleri, hesaplamaları Ders
13 Muhasebe kavramı ve Finansal Yönetim Ders
14 Yönetim Bilgi Sistemleri Ders
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
İşletme fonksiyonlarını kavrayabilme Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
İşletmenin temel kavramlarını, amaçlarını ve diğer disiplinlerle ilintisini açıklayabilme. Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
İşletmenin iç ve dış çevre ile olan ilişkilerini açıklayabilme Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
İşletmenin iç ve dış çevre ile olan ilişkilerini açıklayabilme Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
İşletmenin kuruluş çalışmalarını, kuruluş yerinin seçimini ve işletmenin kapasitesinin belirlenmesini kavrayabilme. Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
İşletmelerin kurulması ile ilgili süreçler hakkında bilgi sahibi olur. Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
İşletmelerde kapasite kavramını ve hesaplamasını bilir. Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
İşletmelerde kapasite kavramını ve hesaplamasını bilir. Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
Yönetimin unsurlarını bilir. Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
İşletmenin fonksiyonlarını açıklar. Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
İşletme fonksiyonlarını kavrayabilme - - - - - - - - - - - - -
İşletmenin temel kavramlarını, amaçlarını ve diğer disiplinlerle ilintisini açıklayabilme. - - - - - - - - - - - - -
İşletmenin iç ve dış çevre ile olan ilişkilerini açıklayabilme - - - - - - - - - - - - -
İşletmenin iç ve dış çevre ile olan ilişkilerini açıklayabilme - - - - - - - - - - - - -
İşletmenin kuruluş çalışmalarını, kuruluş yerinin seçimini ve işletmenin kapasitesinin belirlenmesini kavrayabilme. - - - - - - - - - - - - -
İşletmelerin kurulması ile ilgili süreçler hakkında bilgi sahibi olur. - - - - - - - - - - - - -
İşletmelerde kapasite kavramını ve hesaplamasını bilir. - - - - - - - - - - - - -
İşletmelerde kapasite kavramını ve hesaplamasını bilir. - - - - - - - - - - - - -
Yönetimin unsurlarını bilir. - - - - - - - - - - - - -
İşletmenin fonksiyonlarını açıklar. - - - - - - - - - - - - -