• Anasayfa
  • GEK110 Genel Ekonomi (2021 - 2022 / 1. Yarıyıl)
  • EN
GEK110 - Genel Ekonomi
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Genel Ekonomi GEK110 1 3 + 0 6,0 Pdf
Birim Bölüm
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI
Derece Seviye Ön Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Rahmi AKBAŞ
Ders Veren
Amaç

İktisadi hayatın kavranması, günlük hayatta kullanılan iktisadi kavramların anlaşılması ve iktisadi karar süreçlerindeki rasyonelliğin öğrenilmesi Milli Gelir, Para, Uluslararası İktisadi Faaliyetler, Büyüme, İktisadi Düşünce ve Sistemler hakkında genel bilgiler kazandırmak.

Ders İçeriği

Ekonominin bütününün isleyisinin degerlendirilmesi, üretim ve tüketim fonksiyonu,yatırım kavramı, devlet kesimi ve dıs alem para arz ve talebi genel denge issizlik enflasyon büyüme ve kalkınma. Ekonominin bütününü olusturan ekonomik unsurların davranıslarının degerlendirilmesi, fiyat mekanizmasının isleyisi, tüketici davranısları teorisi üretim ve firma teorisi.

Ders Kaynakları Genel Ekonomi / Prof. Dr. Zafer GÜLER
Temel Ekonomi, (Basından Örneklerle), Prof. Dr. Tümay ERTEK, Beta Yayıncılık, İstanbul
Genel Ekonomi-Prof. Dr. Kenan Çelik
İktisada Giriş / Prof. Dr. Zeynel DİNLER
Temel Ekonomi İçin Alıştırmalar, Prof. Dr. Tümay ERTEK, Beta Yayıncılık, İstanbul
Açıldığı Öğretim Yılı 2013 - 2014
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 1 14 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 2 10 20
Önceden planlanmış özel beceriler Özel Destek / Yapısal Örnekler 12 1 12
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Küçük Grup Tartışması 1 10 10
Final Final 16 1 16
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 12 1 12
Toplam İş Yükü (Saat) 154
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 6,04
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Temel Ekonomik kavramlar, kıtlık sorunu ve çözümü
1 İktisadi Kavramların Genel Tanımları
1 Temel Ekonomik kavramlar, kıtlık sorunu ve çözümü
1 Temel Mikroekonomi: Ekonomi ile İlgili Temel Kavramlar
2 Piyasa dengesi (Arz, talep ve fiyat, dengeye müdahale)
2 Kıtlık Kanunu ve Fırsat Maliyeti
2 Piyasa dengesi (Arz, talep ve fiyat, dengeye müdahale
2 Temel Mikroekonomi: Piyasa Ekonomisine Genel Bir Bakış
3 Temel Mikroekonomi: Fiyat Mekanizması, Talep, Arz ve Fiyat
3 İktisadi Analiz Yöntemleri ve İktisadi Faaliyetlerin Akımı
3 Talep ve arz esnekliği, toplam fayda
3 Talep ve arz esnekliği, toplam fayda
4 Ekonominin Hedefleri
4 Tüketici Dengesi
4 Tüketici Dengesi
4 Temel Mikroekonomi: Esneklikler
5 Üretim teorisi
5 Talep
5 Temel Mikroekonomi: Tüketici Davranışı Teorisi
5 Üretim teorisi
6 Arz
6 Temel Mikroekonomi: Devletin Fiyat Kontrolü, Üretim ve Maliyetler
6 Üretim maliyetleri
6 Üretim maliyetleri
7 Piyasalar (tam rekabet ve aksak rekabet piyasaları, faktör piyasası)
7 Piyasalar (tam rekabet ve aksak rekabet piyasaları, faktör piyasası
7 Piyasanın oluşumu, Dengesi
7 Temel Mikroekonomi: Tam Rekabet, Monopol Piyasaları
8 Ara sınav ve Milli gelir analizi (MG hesaplanması, temel kavramlar, denge analizi)
8 Ara Sınav ve Milli Gelir
8 Milli Gelir
8 Milli gelir analizi (MG hesaplanması, temel kavramlar, denge analizi)
8 Ara Sınav, Temel Mikroekonomi: Monopolcü Rekabet, Oligopol Piyasaları
8 Milli gelir analizi (MG hesaplanması, temel kavramlar, denge analizi)
9 Milli gelir analizi (MG hesaplanması, temel kavramlar, denge analizi)
9 Para
9 Tüketim harcamaları, Tasarruflar ve Yatırım harcamaları (Efektif Talep fonksiyonu)
9 Temel Makroekonomi: Makroekonomiye Genel Bir Bakış
10 Denge Milli Gelir Seviyesinin Belirlenmesi
10 Denge Milli Gelir Seviyesinin Belirlenmesi
10 Enflasyon
10 Temel Makroekonomi: Milli Gelir
11 Çarpan ve Hızlandıran analizi
11 Çarpan ve Hızlandıran analizi
11 İstihdam ve İşsizlik
11 Temel Makroekonomi: Temel Makroekonomi Sorunları ve Politika Araçları
12 Döviz Piyasası
12 Para; tanım, fonksiyonları, sistem ve çeşitleri
12 Temel Makroekonomi: Kamu Bütçesi ve Maliye Politikası, Para ve Bankacılık
12 Para; tanım, fonksiyonları, sistem ve çeşitleri
13 Dış ticaret teorisi politikası ve ödemeler bilançosu
13 Enflasyon, işsizlik, ödemeler dengesi, döviz kuru
13 Enflasyon, işsizlik, ödemeler dengesi, döviz kuru
13 Ödemeler Bilançosu
14 Ekonomik Büyüme ve Kalkınma
14 Ekonomik istikrar ve büyüme
14 Ekonomik istikrar ve büyüme
14 Temel Makroekonomi:Uluslararası Ticaret ve Finans, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Fiyat teorisi ve Fiyat oluşumu
Rekabet duygusunu geliştirmek
Milli gelir, para, enflasyon, dış borçlar, işsizlik gibi ekonomik verileri anlamak ve bunları ülke ekonomisi ile karşılaştırmak.
Ekonomi ile ilgili temel kavramlar ve ekonomik sistemler hakkında bilgi sahibi olmak
Günlük ekonomik hayatlarına uygulayabilmek
Arz- talep kavramları ve bu kavramları etkileyen faktörleri anlamak
Makroekonomik sorunları ve bu sorunların çözümü için gerekli politikaları çözümleyebilmek
Ekonomi ile ilgili Temel kavramlar ve ekonomik sistemler
Piyasalar arasındaki ilişkiyi anlayabilmek
Ekonomi ile ilgili kavram ve konuları günlük ekonomik hayatlarına uygulayabilmek
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
Fiyat teorisi ve Fiyat oluşumu - - - - - - - - - - - - -
Rekabet duygusunu geliştirmek - - - - - - - - - - - - -
Milli gelir, para, enflasyon, dış borçlar, işsizlik gibi ekonomik verileri anlamak ve bunları ülke ekonomisi ile karşılaştırmak. - - - - - - - - - - - - -
Ekonomi ile ilgili temel kavramlar ve ekonomik sistemler hakkında bilgi sahibi olmak - - - - - - - - - - - - -
Günlük ekonomik hayatlarına uygulayabilmek - - - - - - - - - - - - -
Arz- talep kavramları ve bu kavramları etkileyen faktörleri anlamak - - - - - - - - - - - - -
Makroekonomik sorunları ve bu sorunların çözümü için gerekli politikaları çözümleyebilmek - - - - - - - - - - - - -
Ekonomi ile ilgili Temel kavramlar ve ekonomik sistemler - - - - - - - - - - - - -
Piyasalar arasındaki ilişkiyi anlayabilmek - - - - - - - - - - - - -
Ekonomi ile ilgili kavram ve konuları günlük ekonomik hayatlarına uygulayabilmek - - - - - - - - - - - - -