• Anasayfa
  • HUK153 Hukukun Temel Kavramları (2021 - 2022 / 1. Yarıyıl)
  • EN
HUK153 - Hukukun Temel Kavramları
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Hukukun Temel Kavramları HUK153 1 4 + 0 5,0 Pdf
Birim Bölüm
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI
Derece Seviye Ön Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Sözlü, yüz yüze, tartışma
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Ayşe KURAŞ
Ders Veren Öğr. Gör. Ayşe KURAŞ
Amaç

Bu dersin amacı, öğrencilere hukukun temel kavram ve kurumlarını tanıtmak ve hem güncel yaşamda hem de almakta oldukları eğitimin çeşitli yerlerinde karşılaştıkları kavramların içeriği hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Diğer yandan bundan sonraki dönemlerde alacakları hukuk derslerinin de bir anlamda alt yapısını hazırlamak amacı taşımaktadır.

Ders İçeriği

Hukukun toplumdaki fonksiyonu, hukuk kurallarının din, örf ve adet, ahlak kuralları ile karşılaştırması, hukukta yorum metotları, hukukta usa vurma, kamu hukuku-özel hukuk ayrımı, normlar hiyerarşisi, pozitif hukuk, tabii hukuk, hukuk temel kavram ve kurumları (mülkiyet, sözleşmesi, egemenlik adalet vb.) ile çeşitli hukuk okulları bu ders kapsamında incelenen başlıca kavram ve konulardır. Hukuk kurallarının tanımı ve özellikleri Pozitif hukukun kaynakları Kanunların uygulanması Kamu hukuku kapsamına giren hukuk dalları Özel hukuk kapsamına giren hukuk dalları Hukuk kurallarının yaptırımı Türk yargı sistemi.

Ders Kaynakları Hukuka Giriş, Prof Dr. Haluk Sadi Sümer
Ders hocasına ait ders notları
DERYAL, Yahya; Hukukun Temel Kavramları, Derya Kitabevi, 2006
Prof Dr. Kemal GÖZLER, Genel Hukuk Bilgisi,Ekin Kitap evi
prof dr haluk hadi sümer hukukun temel kavramları
GÖZLER, Kemal; Hukukun Temel Kavramları, Ekin Kitabevi, Bursa 2005
TC ANAYASASI,TÜRK MEDENİ KANUN
Prof Dr. İsmail Kayar,İlhan Üzülmez hukukun Temel Kavramları
Prof Dr. Enver Bozkurt,Hukukun Temel Kavramları,Asil Yayın
Açıldığı Öğretim Yılı 2007 - 2008 2006 - 2007 2008 - 2009 2005 - 2006 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Önceden planlanmış özel beceriler Problem Çözme 2 14 28
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 10 1 10
Final Final 15 1 15
Toplam İş Yükü (Saat) 137
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 5,37
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Hukuk Kavramı, Hukukun Diğer Sosyal Düzen Kurallarından Ayrımı ve Hukukun Çeşitli Açılardan Anlamı
1 Toplum Yaşamı ve toplumsal düzen kuralları
1 Toplum Yaşamı ve toplumsal düzen kuralları
2 Hukuk ve Hukuk kuralları, başlıca hukuk sistemleri, hukuk kurallarının derlenmesi
2 Hukuk ve Hukuk kuralları, başlıca hukuk sistemleri, hukuk kurallarının derlenmesi
2 Hukukun Başlıca Amaç Ve İşlevleri,Başlıca Hukuk Sistemleri ve Türk Hukuk Sisteminin Bu Sistemler İçindeki Yeri
3 Hukuk kurallarının türleri, Hukuk Kurallarının yer bakımından uygulanması, Hukuk kurallarının zaman bakımından uygulanması
3 Hukuk kurallarının türleri, Hukuk Kurallarının yer bakımından uygulanması, Hukuk kurallarının zaman bakımından uygulanması
3 Hukukun Temel Kolları ve Hukukun Sınıflandırma Ölçütleri
4 Hukukun Belli Başlı Alanları ve Özel Hukuk Bilgisi
4 Hukuk kurallarının anlam bakımından uygulama alanı
4 Hukuk kurallarının anlam bakımından uygulama alanı
5 Kamu Hukuku Bilgisi
5 Yaptırım ve türleri
5 Yaptırım ve türleri
6 Hukukun kaynakları, Hukukun asıl kaynakları
6 Hukukun kaynakları, Hukukun asıl kaynakları
6 Pozitif Hukukun Dalları
7 Hukukun yardımcı kaynakları
7 Hukukun yardımcı kaynakları
7 Hukukun Uygulanması
8 Ara sınav
8 genel tekrar,vize sınavı
8 Hak Kavramı
8 Özel hukuk- Kamu hukuku ayrımı-Ara Sınav
9 Hakların Çeşitli Açılardan Sınıflandırılması
9 Özel hukuk ve kamu hukuku ayrımı ve özellikleri
9 Özel hukuk- Kamu hukuku ayrımı ve özellikleri
10 Hakların Kazanılması, Kaybı Ve Korunması
10 Özel hukuk kavramları
10 Özel hukuk ve kamu hukuku kavramları
11 Hakların Korunması Yolları Ve İyi Niyet Kuralı
11 Kamu hukuku kavramları
11 Hak kavramı ve türleri
12 Hukuki olaylar, hukuki eylemler, hukuki işlemler
12 Hukuki olaylar, hukuki eylemler, Hukuki İşlemler
12 Hakların Sahipleri
13 Türk Hukukunda Yargı Düzeninin Genel Esasları
13 Yargı örgütü, adli yargı
13 Yargı örgütü, Adli yargı
14 Aile, Mülkiyet ve Miras Hukuku
14 İdari yargı, Anayasa yargısı,Uyuşmazlık yargısı, Askeri yargı
14 İdari Yargı, Anayasa Yargısı, Uyuşmazlık Yargısı, Askeri Yargı
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Hukukun temel dallarını bilir
Hukuk kurallarının yer ve zaman bakımından uygulanmasını bilir.
Hukukun diğer sosyal düzen kurallarından ayırımını yapar
Kamu hukuku ve özel hukuk dallarındaki kavramları bilir.
Hukukun yer, zaman ve anlam bakımından uygulanmasını tarif eder
Hukukta yaptırımı bilir
Türk yargı örgütünü bilir.
Hukuk kurallarının türlerini bilir.
Pozitif hukuk kurallarını tanır
Hukukun amaç ve işlevlerini tanır
Hak, hak sahipliği ve ehliyet kavramlarını açıklar
Türk yargı düzeni hakkında genel bilgilere bilir ve bu alanlardaki cümleleri anlayabilme ve aktarabilme yeteneği kazanır
Hukuksal işlemler, eylemler ve hukukta sorumluluğu tarif eder
Hukuk kurallarını diğer sosyal düzen kurallarını bilir, hukuk sistemlerini bilir
Hukukun niteliklerini açıklar
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Hukukun temel dallarını bilir - - - - - - - - - - - - - - -
Hukuk kurallarının yer ve zaman bakımından uygulanmasını bilir. - - - - - - - - - - - - - - -
Hukukun diğer sosyal düzen kurallarından ayırımını yapar - - - - - - - - - - - - - - -
Kamu hukuku ve özel hukuk dallarındaki kavramları bilir. - - - - - - - - - - - - - - -
Hukukun yer, zaman ve anlam bakımından uygulanmasını tarif eder - - - - - - - - - - - - - - -
Hukukta yaptırımı bilir - - - - - - - - - - - - - - -
Türk yargı örgütünü bilir. - - - - - - - - - - - - - - -
Hukuk kurallarının türlerini bilir. - - - - - - - - - - - - - - -
Pozitif hukuk kurallarını tanır - - - - - - - - - - - - - - -
Hukukun amaç ve işlevlerini tanır - - - - - - - - - - - - - - -
Hak, hak sahipliği ve ehliyet kavramlarını açıklar - - - - - - - - - - - - - - -
Türk yargı düzeni hakkında genel bilgilere bilir ve bu alanlardaki cümleleri anlayabilme ve aktarabilme yeteneği kazanır - - - - - - - - - - - - - - -
Hukuksal işlemler, eylemler ve hukukta sorumluluğu tarif eder - - - - - - - - - - - - - - -
Hukuk kurallarını diğer sosyal düzen kurallarını bilir, hukuk sistemlerini bilir - - - - - - - - - - - - - - -
Hukukun niteliklerini açıklar - - - - - - - - - - - - - - -