EN
  • Anasayfa
  • TRS101 Teknik Resim (2022 - 2023 / 1. Yarıyıl)
  • EN
TRS101 - Teknik Resim
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Teknik Resim TRS101 1 3 + 1 4,0 Pdf
Birim Bölüm
ÜRETİMDE KALİTE KONTROL
Derece Seviye Ön Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Uzaktan eğitim
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bülent TURAN
Ders Veren Dr. Öğr. Üyesi Bülent TURAN
Amaç

imalat parçalarını amaca uygun olarak tasarlanmasını sağlayan çizgilerden oluşan bir konuşma dilidir. Günümüzde Tasarımcının gelişen teknolojiye paralel olarak ortaya çıkan sorunları(teknik-imalat büroları arasındaki sorunları) teknik resim bilgisinin gelişmesi ile aşılmasını sağlar.

Ders İçeriği

Teknik resim tasarımcının ifade etmek istediği makine parçasının gerçekleştirilmesini sağlamak için parçanın uygun görünüş, kesit alma, ölçülendirme, yüzey işlemleri, toleranslar vs. öğretmek Bilgisayar destekli teknik resime giriş, geometrik yapılar. iki ve üç boyutlu modellerin perspektif ve üç görünüşlerinin çizimi, parçaların imalat resimlerinin çizimi ve ölçülendirme prensipleri, basit şekillerin çizimi ve ölçülendirilmesi, katı modelleme, tam ve yarım kesit perspektifler, kesitlerin modellenmesi, boyutlandırma ve klasik pratik çizimler. 2 ve 3 boyutlu çizimler ve ölçülendirme, katı modelleme teknikleri ve yüzey kaplama, gölgelendirme.

Ders Kaynakları Arslan, M. (2007) Uygulamalı Teknik Resim. İstanbul :MEB
Türkdemir, K. (2007) Uygulamalı Teknik Resim. Denizli :Bilal Ofset
Ertürkan, Y.(2008) Açıklamalı Uygulamalı Teknik Resim. Eskişehir :Özdemir Ofset
Şen, İ., Özçilingir, N. (2007) Teknik Resim. İstanbul :Ege Basımevi
Açıldığı Öğretim Yılı 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 25
Uygulama 1 10
Uygulama 2 15
Toplam 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %50
Toplam %50
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %50
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %50
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 25
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 50
Uygulama Dersleri 25
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 4 14 56
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 14 28
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 5 1 5
Final Final 10 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 99
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 3,88
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Dersin yürütülme ilkeleri, teknik resimin önemi, çizim araç ve gereçlerinin kullanımı, standart yazı çalışması ve çizgi örnekleri.
2 Geometrik içizimler. Pergel ve cetvel kullanarak geometrik çizimler. İki daireye içten ve dıştan teğetler çizmek Ders Sınıf Dışı Çalışma Problem Çözme
3 Geometrik içizimler. Pergel ve cetvel kullanarak geometrik çizimler. İki daireye içten ve dıştan teğetler çizmek Ders Sınıf Dışı Çalışma Problem Çözme
4 Perspektif resim örneklerinden 3 görünüş çıkartmak Ders Sınıf Dışı Çalışma Problem Çözme
5 Görünüş çıkarma ve tamamlama Ders Sınıf Dışı Çalışma Problem Çözme
6 Kesit alma, tam yarım kısmi kesit örnekleri Ders Sınıf Dışı Çalışma Problem Çözme
7 Kesit çeşitleri ve uygulamaları Ders Sınıf Dışı Çalışma Problem Çözme
8 Ölçülendirme Ders Sınıf Dışı Çalışma Problem Çözme
9 Ölçülendirme uygulamaları Ders Sınıf Dışı Çalışma Problem Çözme
10 Perspektif Ders Sınıf Dışı Çalışma Problem Çözme
11 Perspektif uygulamaları Ders Sınıf Dışı Çalışma Problem Çözme
12 Toleranslar ve yüzey işaretleri Ders Sınıf Dışı Çalışma Problem Çözme
13 Genel tekrar Ders Sınıf Dışı Çalışma Problem Çözme
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Nesnelerin üç görünüşünü çizer. Yazılı Sınav Sözlü Sınav Ders Sınıf Dışı Çalışma Dinleme ve anlamlandırma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim
Teknik resim çizimlerini okur. Yazılı Sınav Ödev / Proje Ders Sınıf Dışı Çalışma Dinleme ve anlamlandırma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim
Ölçülendirme yapar, kesit alır. Yazılı Sınav Sözlü Sınav Ders Sınıf Dışı Çalışma Dinleme ve anlamlandırma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
Nesnelerin üç görünüşünü çizer. - - - - - - - 5 - - - - - -
Teknik resim çizimlerini okur. - - - - - - - 4 - - - - - -
Ölçülendirme yapar, kesit alır. - - - - - - - 5 - - - - - -