SAK211 - Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi SAK211 3 2 + 1 5,0 Pdf
Birim Bölüm
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
Derece Seviye Ön Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze eğitim
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Yusuf Bahadır KAVAS
Ders Veren Öğr. Gör. Yusuf Bahadır KAVAS
Amaç

Hastane işletmelerinde maliyet muhasebesi sistemlerinin kuruluşu ve maliyet muhasebesi tekniklerinin kullanımının öğretimidir. Bu dersi alan öğrencilerin sağlık kurumlarında maliyet muhasebesi sisteminin kuruluş amaçları ve kuruluş aşamaları hakkında bilgiler edinmesi, maliyet unsurları, maliyet muhasebesi yöntemleri ve maliyet muhasebesi sistemleri hakkında bilgiler edinmesi ve bu teknikleri hastanelerde kullanım imkanları hakkında bilgi ve beceri edinmesi beklenir.

Ders İçeriği

Genel tanımlar, hastane işletmelerinde maliyet muhasebesi sisteminin kuruluş ve işletilme aşamaları, ilk madde ve malzeme giderleri, işçilik giderleri, genel üretim giderleri, gider dağıtım teknikleri, birinci dağıtım, gider dağıtım teknikleri, ikinci dağıtım, gider dağıtım teknikleri, üçüncü dağıtım, sipariş maliyet yöntemi, evre maliyet yöntemi, standart maliyet yöntemi, içeriklerine göre maliyet yöntemi, maliyet analizleri, maliyet analizlerinin yönetim kararlarında kullanılması.

Ders Kaynakları Maliyet Muhasebesi Mustafa Savcı
Mehmet TOP, Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi
Nermin ÖZGÜLBAŞ, Menderes TARCAN, Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi.
Sait KAYGUSUZ,Şükrü DOKUR, Maliyet Muhasebesi, Dora Yayın.
Açıldığı Öğretim Yılı 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Küçük Grup Tartışması 8 1 8
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Küçük Grup Tartışması 8 1 8
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 14 28
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 3 10 30
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 3 10 30
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Ödev 1 Ödev 1 6 1 6
Final Final 6 1 6
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 6 1 6
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 6 1 6
Final Final 6 1 6
Ödev 1 Ödev 1 6 1 6
Toplam İş Yükü (Saat) 252
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 9,88
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Maliyet muhasebesine giriş, , amaçları önemi ve kullanım alanı. maliyet ve gider kavramları, Maliyet Muhasebesi ve Temel Maliyet Kavramları, Muhasebesinin Bölümleri, Maliyet Muhasebesinin Tanımı,
2 Maliyet hesapları, yansıtma işlemleri, satışların maliyeti tablosunun Hazırlanması, Maliyet Muhasebesinin Amaçları, Maliyet Muhasebesinin İşletme İçindeki Rolü.
3 Sağlık Kurumlarında Muhasebe Fonksiyonu, Tekdüzen Maliyet Muhasebesi Sistemi ve Maliyet Hesapları
4 Sağlık Kurumlarında Muhasebe Fonksiyonu, Tekdüzen Maliyet Muhasebesi Sistemi ve Maliyet Hesapları
5 Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Maliyetleri Etkileyen Faktörler.
6 Maliyet Muhasebesi Kayıt Düzeni.
7 Ara İmtihan
8 Giderlerin Sınıflandırılması, Sağlık Kurumlarında Giderlerin Sınıflandırılması ve Maliyet Unsurlarının İncelenmesi
9 Sağlık Kurumlarında Maliyet Hesaplama Yöntemleri ve Sistemleri, Maliyet unsurlarına ilişkin örnek problem çözme.
10 Sağlık Kurumlarında Gider Merkezleri ve Dağıtım
11 Sağlık Kurumlarında Hizmet Maliyetlerinin Belirlenmesi
12 Hastanelerde Maliyet-Hacim-Kâr Analiz
13 Maliyet Bilgilerinin Sağlık Hizmeti Yönetim Kararlarında Kullanımı.
14 Finansal raporlar.
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Maliyet hesaplama tekniklerini doğru ve etkin uygulayabilmesi beklenir.
Maliyet bilgilerini önemli yönetim kararlarında kullanabilmesi beklenir.
Üretim sistemlerini doğru analiz ederek uygun maliyet sistemlerini tanımlayabilmesi beklenir.
Maliyetleri sınıflandırabilmesi beklenir.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Maliyet hesaplama tekniklerini doğru ve etkin uygulayabilmesi beklenir. - - - - - - - - - - - - - - -
Maliyet bilgilerini önemli yönetim kararlarında kullanabilmesi beklenir. - - - - - - - - - - - - - - -
Üretim sistemlerini doğru analiz ederek uygun maliyet sistemlerini tanımlayabilmesi beklenir. - - - - - - - - - - - - - - -
Maliyetleri sınıflandırabilmesi beklenir. - - - - - - - - - - - - - - -