EN
  • Anasayfa
  • SAK203 İlk Yardım ve Rehabilitasyon (2021 - 2022 / 3. Yarıyıl)
  • EN
SAK203 - İlk Yardım ve Rehabilitasyon
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
İlk Yardım ve Rehabilitasyon SAK203 3 1 + 1 3,0 Pdf
Birim Bölüm
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Ali ÜNSAL
Ders Veren Öğr. Gör. Burak KESE
Amaç

İlk yardımın temel ilkeleri, temel yaşam desteği, yaralanmalarda ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, diğer acil durumlarda ilk yardım ve taşımalar ile ilgili yeterlikleri kazandırmak.

Ders İçeriği

ilk yardım kuralları ve insan anatomisi,Hasta/yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi,Temel yaşam desteği (CPR) uygulamaları,Solunum yolu tıkanıklıkları ve yaralanmalarda ilk yardım,Kanama ve şok durumlarında ilk yardım ve turnike uygulamaları,Kazalarda ilk yardım ve yaralı sayısı çok kazalarda triyaj uygulamaları,Kırık, çıkık, burkulmalarda ilk yardım, pansuman, atel, sargı uygulama,Kafa omurilik yaralanmalarında ve boğulmalarda ilk yardım,Yanık, ısı dengesi bozulmalarında ve ev kazalarında ilk yardım,Ani bilinç kaybı durumlarında ilk yardım(epilepsi, diabet koması vb),Hayvan ısırmalarında ve zehirlenmelerde ilk yardım,Kulak, burun, yutak ve göze yabancı cisim kaçmasında ilk yardım,Hasta/yaralı taşıma teknşkleri ve vücut mekaniği

Ders Kaynakları İlk Yardım Kılavuzu(2008)Stuart Fischer, Mikado Yayınları, İstanbul. İlk Yardım(2008)Macide Tüzün, Elif Taşkın, Funda Gülay Ünal ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık, Ankara. İlk Yardım(2008)Macide Tüzün, Elif Taşkın, Funda Gülay Ünal ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık, Ankara.
Sağlık Bakanlığı İlk yardım Uygulama Eğitim Kiti Çıktısı
Açıldığı Öğretim Yılı 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2017 - 2018 2018 - 2019 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Küçük Grup Tartışması 2 13 26
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Küçük Grup Tartışması 2 13 26
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 13 26
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 13 26
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 13 26
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 13 26
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Ödev (Sunum) Ödev (Sunum) 1 1 1
Final Final 1 1 1
Final Final 1 1 1
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Ödev (Sunum) Ödev (Sunum) 1 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 162
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 6,35
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Genel ilk yardım kuralları ve insan anatomisi
2 Hasta/yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi, Temel yaşam desteği (CPR) uygulamaları.
3 Solunum yolu tıkanıklıkları ve yaralanmalarda ilk yardım, Kanama ve şok durumlarında ilk yardım ve turnike uygulamaları.
4 Kazalarda ilk yardım ve yaralı sayısı çok kazalarda triyaj uygulamaları, Kırık, çıkık, burkulmalarda ilk yardım, pansuman, atel, sargı uygulama.
5 Kafa omurilik yaralanmalarında ve boğulmalarda ilk yardım, Yanık, ısı dengesi bozulmalarında ve ev kazalarında ilk yardım.
6 Ani bilinç kaybı durumlarında ilk yardım(epilepsi, diabet koması vb), Hayvan ısırmalarında ve zehirlenmelerde ilk yardım.
7 Ara sınav
8 Kulak, burun, yutak ve göze yabancı cisim kaçmasında ilk yardım.
9 Fizyoterapi ve rehabilitasyon kavramları, fizyoterapist, fizyoterapistin görev ve sorumlulukları
10 Fizyoterapi ve rehabilitasyonda ekip çalışması, etik kavramı, sağlık bilimlerinde etik, sağlık personeli hasta ilişkisinde etik öğeler, hasta hakları, klinik ve araştırma etiği
11 Psikososyal rehabilitasyona giriş.
12 Kaza sonrası psikososyal rehabilitasyon, stres, post travmatik stres sendromu, depresyon ve başa çıkma yolları
13 Görme ve işitme engellilerde psikososyal rehabilitasyon,fiziksel engellilerde psikososyal rehabilitasyon
14 Özürlü çocuklarda ve kronik hastalıklarda psikososyal rehabilitasyon konularının teorik anlatımı
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Hastalık,kaza yada yaralanma durumunda uzman yardım alıncaya kadar ki süreçteki işlemleri uygulayabilecektir.
İlkyardımla ilgili kişisel ve yasal sorumluluklarının neler olduğunu anlayabilecektir.
İnsan metabolizmasını,işleyişini ve sistemleri tanıyabilecektir.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Hastalık,kaza yada yaralanma durumunda uzman yardım alıncaya kadar ki süreçteki işlemleri uygulayabilecektir. - - - - - - - - - - - - - - -
İlkyardımla ilgili kişisel ve yasal sorumluluklarının neler olduğunu anlayabilecektir. - - - - - - - - - - - - - - -
İnsan metabolizmasını,işleyişini ve sistemleri tanıyabilecektir. - - - - - - - - - - - - - - -