EN
  • Anasayfa
  • MOS103 Ekip Liderliği (2021 - 2022 / 1. Yarıyıl)
  • EN
MOS103 - Ekip Liderliği
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Ekip Liderliği MOS103 1 2 + 0 2,0 Pdf
Birim Bölüm
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi yüz yüze
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Kamil GÜNEŞ
Ders Veren Öğr. Gör. Kamil GÜNEŞ
Amaç

İşletme yönetiminde stratejik bir öneme sahip olan lider davranışını çeşitli teori ve yaklaşımlar çerçevesinde irdelenerek, liderlik davranışına ilişkin konuları kavrayabilme ve yorumlayabilme

Ders İçeriği

Liderlik kavramının tanımı, lider yönetici ilişkisi, etkin liderin özellikleri, takım lideri, liderlikte özellikler yaklaşımı, davranışsal yaklaşımlar, durumsal yaklaşımlar ve modern liderlik yaklaşımları bu dersin konuları arasındadır

Ders Kaynakları Salih Güney, Liderlik. Ankara: Nobel Yayınevi. 2012.
Açıldığı Öğretim Yılı 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 30
Ödev 1 30
Toplam 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %40
Toplam %40
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %60
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %40
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Önceden planlanmış özel beceriler Vaka Çalışması 14 1 14
Önceden planlanmış özel beceriler Vaka Çalışması 14 1 14
Dinleme ve anlamlandırma Ders 14 1 14
Dinleme ve anlamlandırma Ders 14 1 14
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 7 1 7
Final Final 14 1 14
Ödev 1 Ödev 1 7 1 7
Ödev 1 Ödev 1 7 1 7
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 7 1 7
Final Final 14 1 14
Toplam İş Yükü (Saat) 112
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 4,39
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Liderlik kavramı
1 Takım ve takım çalışması kavramları
2 Liderlik ve Yöneticilik Arasındaki Farklar
2 Takım çalışması anlayışı içerisinde, işbirliği ve işe bağlılık düşüncesinin etkileşimi
3 Takım etkinliğinde örgütsel felsefe, yapı sistem ve politikaların rolü
4 Takım türleri
5 İşletme içerisinde etkin bir takım oluşturulmasına yönelik uygulamalar
6 Etkin takım kriterleri
7 Takım çalışmasında hedef, kurallar ve görevler
8 Vize sınavı
9 Lider davranışı ve takım çalışması. (Birey-ekip ve lider ilişkisi.)
10 Takımlarda eğitim
11 Takım çalışması ve performans ve performans etiği ilişkisi
12 İşletme uygulamalarında takım kurmanın avantajları ve dezavantajları
13 Örgütsel öğrenme sürecinde takımların rolü
14 Kültürümüzün takım çalışmasını özendiren ve zorlaştıran yönlerinin irdelenmesi
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Lider yönetici olabilme perspektifi kazandırmak,
Liderlik konusundaki sorunları analiz edebilmek
Liderlik becerileri konusunda bilinçlendirmek
Liderlik yaklaşımlarına katkı sağlamak
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Lider yönetici olabilme perspektifi kazandırmak, - - - - - - - - - - - - - - -
Liderlik konusundaki sorunları analiz edebilmek - - - - - - - - - - - - - - -
Liderlik becerileri konusunda bilinçlendirmek - - - - - - - - - - - - - - -
Liderlik yaklaşımlarına katkı sağlamak - - - - - - - - - - - - - - -