EN
  • Anasayfa
  • MOS115 Hibe Projeleri Hazırlama Teknikleri (2022 - 2023 / 3. Yarıyıl)
  • EN
MOS115 - Hibe Projeleri Hazırlama Teknikleri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Hibe Projeleri Hazırlama Teknikleri MOS115 3 2 + 0 2,0 Pdf
Birim Bölüm
PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüzyüze eğitim
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ALKARA
Ders Veren
Amaç

Hibe Projesi Hazırlama ve Uygulama Teknikleri dersi ile amaç, öğrencilerin hayatlarının hemen her aşamasında karşılaştıkları sorunlara çözümler üretirken proje geliştirme mantığının benimsenmesini sağlayarak, tespit ettikleri sorunları planlı bir şekilde çözebilecekleri bir projeye dönüştürmelerinin sağlanmasıdır; bununla birlikte uygulama yoluyla başta kendileri olmak üzere tüm topluma maddi ve manevi faydaların sağlanması için gerekli kaynaklara en kolay nasıl ulaşabileceklerinin öğretilmesi ve bunlara ek olarak proje hazırlama ve uygulama konularında becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Ders İçeriği

Proje hazırlama ve uygulamada temel ilkeler, proje döngüsü yönetimi, mantıksal çerçevenin hazırlanması, faaliyetlerin planlanması, proje bütçesinin hazırlanması ve uygulamaya hak kazanmış bir projenin uygulamada yaşanan süreçleriyle ilgili örnekler derste detaylı bir şekilde işlenecektir. Uygulama sürecinde ise öğrenciler kendi proje taslaklarını hazırlayacaklardır.

Ders Kaynakları AB Hibe Programlarına Yönelik Proje Hazırlama Rehberi, MEB, 2011, Ankara
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler Seminer 2 4 8
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Küçük Grup Tartışması 2 4 8
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 4 8
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 2 4 8
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 4 1 4
Dönem Sonu Uygulaması Dönem Sonu Uygulaması 10 1 10
Dönem Sonu Uygulaması Dönem Sonu Uygulaması 10 1 10
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 4 1 4
Dönem Sonu Uygulaması Dönem Sonu Uygulaması 10 1 10
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 4 1 4
Toplam İş Yükü (Saat) 74
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 2,90
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Hibe Proje Tanımı
1 Tanışma ve ders tanıtımı
2 Proje, Proje Hazırlama ve Uygulamada Temel İlkeler, Proje Döngüsü Yönetimi
3 Proje Hazırlama, Proje Hazırlamasında Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ve Aşamaları
4 Planlama, Mantıksal Çerçevenin Hazırlanması,, Proje kapsamının belirlenmesi
5 Varsayımlar, Objektif olarak Doğrulanabilen Göstergeler, Doğrulama Kaynakları
6 Faaliyet Planı ve Hazırlama Aşamaları, Bütçe hazırlanması
7 Projenin Ön Değerlendirmesi ve Önerisinin Yazılması: Proje Hedeflerinin Belirtilmesi Projenin Gerekçeleri, Faaliyetlerin detaylandırılması, Sürdürülebilirlilik
8 Ara Sınav -Proje Örnekleri
9 Örnek Proje Uygulama İzleme ve Değerlendirme Aşamaları
10 Proje İzleme Süreci (Örnek proje hazırlanması için ekip çalışması)
11 Proje Değerlendirme Süreci (Örnek proje hazırlanması için ekip çalışması)
12 Hibe Projeleri Başvurusu Yapılabilecek Kurumlar (Örnek proje hazırlanması için ekip çalışması)
13 Örnek proje hazırlanması için ekip çalışması
14 Örnek proje hazırlanması için ekip çalışması
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Öğrenciler hibe veren kurumları tanırlar.
Öğrenciler proje uygulama sürecindeki örnek uygulamaları tanırlar.
Öğrenciler hibe projesi taslağı hazırlamayı öğrenirler
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Öğrenciler hibe veren kurumları tanırlar. - - - - - - - - - - - - - - -
Öğrenciler proje uygulama sürecindeki örnek uygulamaları tanırlar. - - - - - - - - - - - - - - -
Öğrenciler hibe projesi taslağı hazırlamayı öğrenirler - - - - - - - - - - - - - - -