EN
  • Anasayfa
  • PYZ122 Peyzajda Tasarım İlkeleri (2022 - 2023 / 4. Yarıyıl)
  • EN
PYZ122 - Peyzajda Tasarım İlkeleri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Peyzajda Tasarım İlkeleri PYZ122 4 2 + 0 3,0 Pdf
Birim Bölüm
PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz Yüze
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Sultan Ece ALTINOK ÇALIŞKAN
Ders Veren
Amaç

Tüm yaşam alan ve çevreleri ile ilgili tasarım çalışmalarına temel oluşturacak kural ve ilkelerin öğretilmesi; soyut değerlerin somut tasarım nesnelerine dönüştürülmesi sürecinde tasarımın alt yapısını oluşturan tasarım elemanları, ilke, düzen, kural ve kavramsal yaklaşımların somut çalışmalar ile deneysel olarak ortaya konması. Böylece peyzaj tasarımı çalışmalarına temel oluşturacak tasarım elemanları, görsel algı, tasarım ilkeleri ve geometrik form ilişkilerinin ikinci ve üçüncü boyutlarda çalışılması.

Ders İçeriği

Çeşitli sanat dalları ve tasarım meslek disiplinleri arasındaki temel ilişkileri ve bunlara ilişkin ortak ilke ve kuralları öğretmeyi amaçlayan derste, tasarımın temel ilkeleri, kavramları ve elemanları irdelenmekte; tasar öğeleri, görsel belirliliği sağlayan ilkeler; tekrar, aralıklı tekrar, uygunluk, zıtlık, koram, egemenlik, denge, birlik gibi kavramlar ile şekil-zemin anlatımları tartışılmaktadır. Tasarım ilkelerinin değerlendirilmesine ilişkin teorik ve uygulamaya yönelik görsel değerlerin geliştirilerek farklı problemlerin çözümlenmesine ilişkin egzersizler ile iki ve üç boyutlu tasarım çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Ders Kaynakları Erdoğan, E. Ve Çelik, F., 2015. Temel Tasarım Ders Kitabı. Ankara Üniversitesi Yayınevi, Ankara.
Gürer, L., 1970. Temel Dizayn’a Görsel Algı, Arı Kitapevi Matbaası, İstanbul.
Güngör, H., 2005. Görsel Sanatlar ve İç Mimarlık İçin Temel Tasar. Esen Ofset Matbaacılık, İstanbul.
Açıldığı Öğretim Yılı 2014 - 2015 2017 - 2018 2018 - 2019
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 12 24
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Gösterim 1 6 6
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Küçük Grup Tartışması 1 6 6
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Küçük Grup Tartışması 1 6 6
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 1 10 10
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 1 10 10
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 12 24
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Gösterim 1 6 6
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Ödev 1 Ödev 1 1 1 1
Final Final 1 1 1
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Ödev 1 Ödev 1 1 1 1
Final Final 1 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 154
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 6,04
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Temel tasarım ve süreç içindeki gelişimi, kuramlar
2 Tasarım ve doğa, sanat, tasarımda işlev, iletişim, algı
3 Tasarım ögeleri, nokta, çizgi, yön, renk
4 Tasarım ögeleri, doku, ölçü, biçim, değer, hareket, aralık, ışık-gölge
5 Görsel algı ve belirleyici ilkeler; yakınlık, benzerlik, ayırıcı nitelik, saydamlık vb.
6 Şekil ve Zemin anlatımları, örtme, ölçü derecelenmesi, değer derecelenmesi, çizgisellik
7 Temel tasarım ilkeleri, tekrar, tam tekrar, aralıklı tekrar, değişken tekrar,
8 Temel Tasarım İlkeleri /Ara Sınav
9 Temel tasarım ilkeleri; uygunluk, zıtlık
10 Temel tasarım ilkeleri; hiyerarşi, vurgu, egemenlik
11 Temel tasarım ilkeleri; denge, birlik, düzen
12 3. Boyutta mekan, form, geometri, hiyerarşi
13 3. Boyutta egemenlik, denge, birlik
14 Denge, Birlik
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Tasarım ve sanat çalışmalarını temel tasarım ilkeleri kapsamında eleştirip, tartışabilir
Tasarımda geometri, kitle, form, renk, doku kullanımlarında uygulanan düzenleri ve düzensel yaklaşımları kolayca kavrayabilir
Temel tasarım eleman ve ilkelerini ve ögelerini peyzaj tasarımı alanında yorumlayabilir
Tasarım ve peyzaj tasarımı çalışmalarında görsel algıda belirleyici ilkeleri tartışabilir
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Tasarım ve sanat çalışmalarını temel tasarım ilkeleri kapsamında eleştirip, tartışabilir - - - - - - - - - - - - - - -
Tasarımda geometri, kitle, form, renk, doku kullanımlarında uygulanan düzenleri ve düzensel yaklaşımları kolayca kavrayabilir - - - - - - - - - - - - - - -
Temel tasarım eleman ve ilkelerini ve ögelerini peyzaj tasarımı alanında yorumlayabilir - - - - - - - - - - - - - - -
Tasarım ve peyzaj tasarımı çalışmalarında görsel algıda belirleyici ilkeleri tartışabilir - - - - - - - - - - - - - - -