EN
  • Anasayfa
  • İNŞ109 Teknik Resim (2022 - 2023 / 1. Yarıyıl)
  • EN
İNŞ109 - Teknik Resim
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Teknik Resim İNŞ109 1 2 + 1 3,0 Pdf
Birim Bölüm
PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
Derece Seviye Ön Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Lemi Tufan TAŞPOLAT
Ders Veren Öğr. Gör. Volkan HACISÜLEYMAN
Amaç

Bu ders ile öğrenciye, teknik resim araç-gereçlerini kullanarak düzlem ve cisimlerin çizimlerini yapabilecektir. Mühendisler ve teknik elemanlar arasında uluslararası standartlarda tespit edilmiş teknik bir lisan olan teknik resim çizimlerinin oluşturulması ve mevcut çizimlerin okunması becerisini kazandırmak

Ders İçeriği

Çizim araç ve gereçlerinin kullanımı, çizgi tanımı ve özellikleri, ölçek kavramı, yazı teknikleri, doğrularla ilgili geometrik çizimler, açılarla ilgili geometrik çizimler, çokgen çizimleri, daire ve yaylarla ilgili geometrik çizimler, çember ve iz düşüm çeşitleri ve yöntemleri, görünüşler, kesit alma, ölçülendirme ilkeleri

Ders Kaynakları Teknik Resim, Yıldırım ERTÜRKAN, 2016, Beşrenk Ofset Matbaacılık, Eskişehir.
Açıldığı Öğretim Yılı 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Gösterim 1 14 14
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 6 1 6
Ödev 1 Ödev 1 7 1 7
Final Final 10 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 107
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 4,20
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Çizim kalem ve kâğıtlarının tanıtılması. Cetvel, gönye, kalem, pergel, şablon, pistole, rapido kalem tanıtımı kullanımı
2 Çizgi elemanları, çizgi tiplerinin teknik ve serbest el çizimi
3 T cetveli ve gönye yardımıyla açılı ve paralel doğruları çizme
4 Teknik yazı ve rakam genel bilgisi. Yazı yüksekliği, büyük harf yüksekliği, küçük harf yüksekliği, harfler arasındaki boşluk, satır aralığı, kelimeler arasındaki aralık. Yazı çeşitleri ve boyutları. Serbest elle yazı yazmak. Şablonla yazı yazmak.
5 Açılarla ilgili geometrik çizimler, Çokgen (üçgen, beşgen, altıgen) çizimleri, Daire ve yaylarla ilgili geometrik çizimler
6 Açılarla ilgili geometrik çizimler, Çokgen (yedigen, sekizgen, ongen)çizimleri
7 Çember ve teğet doğrularla ilgili geometrik çizimler
8 Yaylarla teğet birleştirme çizimleri, oval çizimleri, elips çizimi, spiral çizimi, evolent eğrisi çizimi
9 Ölçek genel bilgi, tanım ve önemi. Gerçek büyüklük ölçeği, büyütme ölçeği, küçültme ölçeği, ölçek gösterimi.
10 Grafiksel anlatım teknikleri ve çizimi
11 Farklı nesnelerin perspektif görünümlerinin çizimleri
12 Cisimlerin aksonometrik, izometrik, dimetrik perspektiflerinin çizimi
13 Kesit alma tekniklerinin öğretilmesi ve çizimleri
14 Geometrik çizimler, örnek çalışma
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Çizim için gerekli olan materyalleri tanır
Geometrik çizimleri öğrenir
Kesit alma ve ölçülendirme yapabilir
İzdüşümü ve görünüşleri çizebilir
Temel teknik resim bilgilerini öğrenir ve uygular
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Çizim için gerekli olan materyalleri tanır - - - - - - - - - - - - - - -
Geometrik çizimleri öğrenir - - - - - - - - - - - - - - -
Kesit alma ve ölçülendirme yapabilir - - - - - - - - - - - - - - -
İzdüşümü ve görünüşleri çizebilir - - - - - - - - - - - - - - -
Temel teknik resim bilgilerini öğrenir ve uygular - - - - - - - - - - - - - - -