EN
  • Anasayfa
  • PYZ240 İş Sağlığı ve Güvenliği (2022 - 2023 / 1. Yarıyıl)
  • EN
PYZ240 - İş Sağlığı ve Güvenliği
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
İş Sağlığı ve Güvenliği PYZ240 1 2 + 0 3,0 Pdf
Birim Bölüm
PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüzyüze
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül AKPINAR
Ders Veren
Amaç

Bu ders öğrencilerin, iş kazaları ve meslek hastalıkları nedenlerini, iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmaya yönelik bilgi ve beceri edinerek iş yerinde güvenlik önlemlerini tespit edebilmesini, işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı konusunda bilgi edinerek iş yerindeki uygulamalarla değerlendirilebilmesini amaçlar

Ders İçeriği

Bu ders, iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki temel kavramlar ve tarihsel gelişim kavramlarını; işyerindeki işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının görev yetki ve sorumluluklarını; risk, tehlike, birincil, ikincil, üçüncül koruma kavramlarını; fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikososyal riskler; işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve işyerindeki uygulamalar konularını içerir.

Ders Kaynakları İş Sağlığı ve Güvenliği, Prof. Dr. Nazmi BİLİR, Güneş Tıp Kitabevleri ISBN: 9789752776418 Bölüm 13-15
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü (Saat) 0
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 0
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 İşçi sağlığı ve güvenliği hakkında temel kavramlar ve tarihçe Tartışmalı Ders
2 İş Güvenliği Uzmanı görev yetki ve sorumlulukları Tartışmalı Ders
3 İşyeri hekimi görev yetki ve sorumlulukları Tartışmalı Ders
4 Risk, tehlike, birincil, ikincil ve üçüncül koruma kavramları Tartışmalı Ders
5 Risk, tehlike, birincil, ikincil ve üçüncül koruma kavramları Tartışmalı Ders
6 İş kazalarının değerlendirilmesi Tartışmalı Ders
7 Meslek hastalıklarının değerlendirilmesi giriş Tartışmalı Ders
8 Arasınav-Meslek hastalıklarının değerlendirilmesi Tartışmalı Ders
9 İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları-örneklerle Tartışmalı Ders
10 İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları-örneklerle Tartışmalı Ders
11 Biyolojik ve kimyasal risk faktörleri Tartışmalı Ders
12 Fiziksel ve psikososyal risk faktörleri Tartışmalı Ders
13 İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği organizasyonu ve yönetim sistemleri Tartışmalı Ders
14 İş sağlığı ve güvenliğinde yasal mevzuat Ders
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
İş sağlığı ve güvenliği alanına temel oluşturan kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibidir. Yazılı Sınav Sözlü Sınav Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip eder, yorumlar ve uygular. Yazılı Sınav Sözlü Sınav Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Kimyasalların tehlikeleri konusunda bilgi sahibi olup ve risk analizleri yapar. Yazılı Sınav Sözlü Sınav Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Kişisel koruyucu ve donanımlar hakkında bilgi sahibidir. Yazılı Sınav Sözlü Sınav Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
İş sağlığı ve güvenliği alanına temel oluşturan kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibidir. - - - - - - - - - - - - - - -
İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip eder, yorumlar ve uygular. - - - - - - - - - - - - - - -
Kimyasalların tehlikeleri konusunda bilgi sahibi olup ve risk analizleri yapar. - - - - - - - - - - - - - - -
Kişisel koruyucu ve donanımlar hakkında bilgi sahibidir. - - - - - - - - - - - - - - -