EN
  • Anasayfa
  • MAT121 Matematik I (2022 - 2023 / 1. Yarıyıl)
  • EN
MAT121 - Matematik I
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Matematik I MAT121 1 3 + 0 3,0 Pdf
Birim Bölüm
PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
Derece Seviye Ön Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Kenan ELMAAĞAÇ
Ders Veren Öğr. Gör. Kenan ELMAAĞAÇ
Amaç

Matematiğin mesleki anlamdaki önemini kavratarak, önlisans programlarını tamamlayabilmesi için gerekli matematiksel altyapıyı sağlamak.

Ders İçeriği

Sayı kümeleri ve Temel Kavramlar, Rasyonel ve Ondalık Sayılar, Üslü Sayılar, Köklü Sayılar, Cebirsel İfadeler, Birinci Dereceden Denklem Çözümleri, Basit Eşitsizlikler, Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri Çözümleri, Doğru Denklemlerini Yazma ve Doğru Grafiklerini Çizme, Oran ve Orantı

Ders Kaynakları Balcı M., Genel Matematik-1, Balcı Yayınları, 2008
Aytaç M., Sevüktekin M., Işığıçok E., Sosyal Bilimlerde Matematik, Ezgi Kitapevi
Hüseyin Halilov, Hilmi Hacısalihoğlu, Kadir Kutlu, Bahadır Özgür Güler, Genel Matematiğe Giriş 1
Hacısalihoğlu H., Halilov H., Meslek Yüksekokulları için Matematik, Siyasal Kitapevi
Öğretim Elemanının Kendi Notları
Açıldığı Öğretim Yılı 2013 - 2014 2014 - 2015 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 13 39
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 13 26
Final Final 10 1 10
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 5 1 5
Toplam İş Yükü (Saat) 80
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 3,14
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Reel Sayı Sistemi
2 Rasyonel Sayılar
3 Rasyonel Sayılarda Sıralama ve Mutlak Değer
4 Bölünebilme Kuralları
5 Tamsayı Kuvvetler ve Bilimsel Gösterim
6 Rasyonel Kuvvetler ve Köklü İfadeler
7 Modüler Aritmetik
8 Ara Sınav, Genel değerlendirme ve sınav sorularının çözümü
9 Kümeler
10 Bağıntılar ve Fonksiyonlar
11 Oran ve Orantı
12 Cebirsel İfadeler ve Çarpanlara Ayırma
13 Doğrusal Denklemler
14 Doğrusal Eşitsizlikler
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Oran ve orantı, Yüzde ve Faiz problemleri ile ilgili temel kavramları günlük hayat örneklerine uyarlar ve problemleri çözer.
Birinci dereceden doğrusal denklemleri ve eşitsizlikleri ve denklem sistemlerini çözer
Temel matematiksel kavramları tanır ve işlem önceliği sorularını yapar
Doğru denklemlerini tanır ve grafikte göstererek arz ve talep fonksiyonları gibi bazı ekonomik alandaki uygulamalarını yapar.
Rasyonel, ondalık, üslü ve köklü sayılarda işlem yapar.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Oran ve orantı, Yüzde ve Faiz problemleri ile ilgili temel kavramları günlük hayat örneklerine uyarlar ve problemleri çözer. - - - - - - - - - - - - - - -
Birinci dereceden doğrusal denklemleri ve eşitsizlikleri ve denklem sistemlerini çözer - - - - - - - - - - - - - - -
Temel matematiksel kavramları tanır ve işlem önceliği sorularını yapar - - - - - - - - - - - - - - -
Doğru denklemlerini tanır ve grafikte göstererek arz ve talep fonksiyonları gibi bazı ekonomik alandaki uygulamalarını yapar. - - - - - - - - - - - - - - -
Rasyonel, ondalık, üslü ve köklü sayılarda işlem yapar. - - - - - - - - - - - - - - -