EN
  • Anasayfa
  • MOS205 Bilimsel ve Mesleki Etik (2022 - 2023 / 3. Yarıyıl)
  • EN
MOS205 - Bilimsel ve Mesleki Etik
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Bilimsel ve Mesleki Etik MOS205 3 2 + 0 2,0 Pdf
Birim Bölüm
PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi anlatım,soru-cevap, grup değerlendirme çalışması, araştırma ve bireysel öğretim yöntem ve teknikleri
EBS Koordinatörü
Ders Veren
Amaç

Mesleki açıdan etik kurullar ve kuralların öğrenilmesi, bilimsel araştırma ve yayınlarda etik kurallarla ilgili yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır

Ders İçeriği

Etik ve meslek etiği: tanım, ilkeler, yaklaşımlar(teoriler),İş etiğinin tarihsel gelişimi,etik dışı davranışlar, Çıkar çatışması ve etik dışı davranışları etkileyen faktörler (kişiye ve eyleme ilişkin etmenler),Etik din,ahlak ve hukuk ilişkisi,Bilimsel etik nedir?,Bilimsel etik ilkeleri,İntihal,Türkiye ve dünyadaki bilimsel etik kurul ve kararları

Ders Kaynakları Meslek Etiği, Nuran Öztürk Başpınar, Demet Çakıroğlu, nobel yayınları, 3. basım
Meslek Etiği (örgütsel ve yönetsel etik kurumsal sosyal sorumluluk), Alptekin SÖKMEN, Detay yayıncılık
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Önceden planlanmış özel beceriler Vaka Çalışması 2 7 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Konuk Konuşmacı 2 3 6
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 14 28
Final Final 2 1 2
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 2 1 2
Toplam İş Yükü (Saat) 52
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 2,04
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Etik, Ahlak ve İş Ahlakı Kavramları Ders
2 Etik, Ahlak ve İş Ahlakı Kavramları Ders
3 İş Ahlakının Tarihsel Gelişimi Ders
4 Etik Karar Alma Süreci Ders
5 Etik Karar Almada Örgütsel Faktörler Ders
5 Temel Etik Kuramlar Ders
6 Etik Karar Verme Süreçleri Ders
7 Ahlak kavramı Ders
8 Ahlak kavramı - ara sınav Ders
9 Meslek grupları ve etik Ders
10 Meslek grupları ve etik Ders
11 Uygulamalı Etik Kavramı Ders
12 uygulamalı etik kavramı Ders
13 uygulamalı etik kavramı Ders
14 uygulamalı etik kavramı Ders
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Bilimsel ve mesleki etik kavramlarını açıklar.
Etik ihlalleri karşısında uygulanan yaptırımların irdelenmesi
Meslek etiği ve kamu etiğinin iş hayatına uyarlanması
Mesleki etik ilkelerini açıklar.
Bilimsel araştırmalarda bilim etiğinin öneminin kavranması
Etik toplum ilişkisini açıklar.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Bilimsel ve mesleki etik kavramlarını açıklar. - - - - - - - - - - - - - - -
Etik ihlalleri karşısında uygulanan yaptırımların irdelenmesi - - - - - - - - - - - - - - -
Meslek etiği ve kamu etiğinin iş hayatına uyarlanması - - - - - - - - - - - - - - -
Mesleki etik ilkelerini açıklar. - - - - - - - - - - - - - - -
Bilimsel araştırmalarda bilim etiğinin öneminin kavranması - - - - - - - - - - - - - - -
Etik toplum ilişkisini açıklar. - - - - - - - - - - - - - - -