EN
  • Anasayfa
  • PYZ115 Doğa Koruma ve Milli Parklar (2022 - 2023 / 4. Yarıyıl)
  • EN
PYZ115 - Doğa Koruma ve Milli Parklar
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Doğa Koruma ve Milli Parklar PYZ115 4 2 + 0 3,0 Pdf
Birim Bölüm
PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze , Grup çalışması
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Derya EKİNCİ
Ders Veren Dr. Öğr. Üyesi Gülçin AKGÖREN PALABIYIK
Amaç

Bu dersin amacı, doğa koruma ile ilgili temel kavramları vermek ve öğrencilerin korumanın önemi konusunda bilinçlenmelerini öncelikle sağlamaktır. Diğer yandan Türkiye'de korunan alanların gelişimini inceleyerek doğal ve kültürel çevre ile olan etkileşimini ortaya koymak ve koruma politikası konularında onları bilgilendirmek hedeflenmektedir. Bütün bunların yanında diğer bir amaç ise korunan alanların planlanması kapsamında metodolojik yaklaşımlar verilerek koruma önlemleri konusunda yapılması gerekenler anlatılacaktır.

Ders İçeriği

Dersle ilgili genel bilgiler, Dünya yaşam dokusu boyutları Doğa koruma ve ilgili kavramların tanımı Doğa koruma kapsamında tür ve habitat korumasının önemi Türkiye'de biyolojik çeşitlilik ile doğa korumanın tarihçesi Türkiye'de doğa koruma çalışmaları ve milli parklar Doğa koruma gerekçeleri ve korunan alanların sınıflandırılması Korunan alanları sınıflandırma kriterleri Delfi tekniği ve milli park olabilirlik metodu-alan çalışması (Altındere Milli Parkı/Trabzon) Korunan alanların planlanması Korunan alanları planlama ve yönetmede yeni yaklaşımlar Türkiye'deki korunan alanlar (milli parklar, doğa parkları, doğa anıtı, doğa rezervleri ve özel koruma alanları ile diğer koruma alanları) Uluslararası sözleşmeler kapsamında korunan alanlar, Doğa koruma organizasyonları ve hükümet dışı kuruluşlar Korunan alanlarla ilgili sorunlar

Ders Kaynakları Demirel, Ö. 2005; Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karadeniz Teknik Üniversitesi Genel Yayın No: 219, Fakülte Yayın No: 37, Ders Kitabı, 424 s., Mayıs 2005, KTÜ Matbaası, Trabzon
Açıldığı Öğretim Yılı 2013 - 2014 2014 - 2015 2016 - 2017 2017 - 2018 2019 - 2020 2021 - 2022 2022 - 2023
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü (Saat) 0
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 0
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Ders ile ilgili genel bilgiler ve Dünya yaşam dokusu Tartışmalı Ders
2 Doğa Korumanın Tanımı ve İlgili Kavramlar, Doğa Korumanın Önemi, Tür ve Habitat Korunmasının Önemi Tartışmalı Ders
3 Ülkemizdeki Biyolojik Çeşitlilik ve Doğa Korumanın Tarihsel Gelişimi Tartışmalı Ders
4 Türkiye'de Doğa Koruma ve Milli Park Alanları Tartışmalı Ders
5 Doğa Koruma Gerekçeleri, Korunan Alanların Sınıflandırıılması Tartışmalı Ders
6 Korunan Alanları Sınıflandırma Kriterleri Tartışmalı Ders
7 Korunan Alanlar ve Planlama İlkeleri Tartışmalı Ders
8 Korunan Alanların Yönetimi ve Planlanmasında Yeni Yöntem Modeli Tartışmalı Ders
10 Ülkemizde Ulusal Parklar ve Uygulama, Doğa Parkları, Doğa Anıtları, Doğayı Koruma Alanları ve Özel Çevre Koruma Bölgeleri Tartışmalı Ders
11 Diğer Korunan Alanlar/Uluslararası Sözleşmeler Kapsamında Korunan Alan Statüleri Tartışmalı Ders
12 Resmi Doğa Koruma Örgütleri ve Hükümet Dışı Kuruluşlar (Sivil Toplum Kuruluşları) Tartışmalı Ders
13 Bir Yerin Milli Park Olabilirliliğinin Saptanması İçin Geliştirilen Bir Yöntem-Arazi Çalışması (Altındere Vadisi Milli Parkı-Delphi Tekniği Tartışmalı Ders
14 Ülkemizde Koruma Alan Statüleri Ülkemizde Koruma Alanları ile İlgili Sorunlar Tartışmalı Ders
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Milli Park,Tabiat Parkı ve Özel Çevre Koruma Alanı gibi Özel Statüde Korunan Alanların güncel sorunlarını öğrenir Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
Koruma alanlarının çevresel önemini kavrar Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
Koruma önlemlerini ve ideal bir koruma yönetiminin nasıl olması gerektiğini öğrenir. Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
Koruma alanlarının toplumsal önemini kavrar Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
Resmi statü ile korunan alanların nereler olduğunu ve bu alanlar üzerindeki biyolojik çeşitlilik durumlarını öğrenir Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Milli Park,Tabiat Parkı ve Özel Çevre Koruma Alanı gibi Özel Statüde Korunan Alanların güncel sorunlarını öğrenir - - - - - - - - - - - - - - -
Koruma alanlarının çevresel önemini kavrar - - - - - - - - - - - - - - -
Koruma önlemlerini ve ideal bir koruma yönetiminin nasıl olması gerektiğini öğrenir. - - - - - - - - - - - - - - -
Koruma alanlarının toplumsal önemini kavrar - - - - - - - - - - - - - - -
Resmi statü ile korunan alanların nereler olduğunu ve bu alanlar üzerindeki biyolojik çeşitlilik durumlarını öğrenir - - - - - - - - - - - - - - -