• Anasayfa
  • MBG109 İş Güvenliği ve Sağlığı I (2021 - 2022 / 1. Yarıyıl)
  • EN
MBG109 - İş Güvenliği ve Sağlığı I
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
İş Güvenliği ve Sağlığı I MBG109 1 2 + 0 2,0 Pdf
Birim Bölüm
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüzyüze
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ardahan ESKİ
Ders Veren Dr. Öğr. Üyesi Ardahan ESKİ
Amaç

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasının önemi, Farklı sektörel alanlar için iş sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin ele alınarak gerekli bilincin kazandırılması, alınan tedbirlere rağmen olması muhtemel riskli durumlarda müdahale yöntemlerinin kavranması

Ders İçeriği

İş sağlığı ve güvenliği kavramları, tanımlar, hukuksal konular, İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, kurul ve yönetim sistemleri, risk yönetimi, iş hijyeni, korunma politikaları, yangın, acil durum planları.

Ders Kaynakları Ders notları ve sunumlar
Açıldığı Öğretim Yılı 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 100
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 4 1 4
Final Final 6 1 6
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 7 14
Toplam İş Yükü (Saat) 52
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 2,04
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Arasınav ,Risk yönetimi ve değerlendirilmesi
2 Acil durum planları
3 Çalışma ortamı gözetimi, iş hijyeni
4 Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sözleşmeler
5 İş sağlığı ve iş güvenliği kavramları ve tanımlar
6 İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
7 Fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
8 İş sağlığı ve güvenliğinde temel hukuksal konular
9 İş yeri bina ve eklentileri
10 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri
11 Korunma politikaları
12 Yangın
13 Risk yönetimi ve değerlendirilmesi
14 Türkiye'de ve Dünyada iş sağlığı ve güvenliği
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Risk yönetimi ve değerlendirilmesi hakkında bilgi sahibi olmak.
İş sağlığı ve güvenliğinin önemi
İş hijyeni, yangın, aciil durum planları hakkında bilgi sahibi olunur.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
Risk yönetimi ve değerlendirilmesi hakkında bilgi sahibi olmak. - - - - - - - - - - - -
İş sağlığı ve güvenliğinin önemi - - - - - - - - - - - -
İş hijyeni, yangın, aciil durum planları hakkında bilgi sahibi olunur. - - - - - - - - - - - -