• Anasayfa
  • TDE107 Eski Türk Edebiyatına Giriş I (2021 - 2022 / 1. Yarıyıl)
  • EN
TDE107 - Eski Türk Edebiyatına Giriş I
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Eski Türk Edebiyatına Giriş I TDE107 1 2 + 0 4,0 Pdf
Birim Bölüm
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz Yüze Anlatma
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Metin SAMANCI
Ders Veren Dr. Öğr. Üyesi Metin SAMANCI
Amaç

Eski Türk Edebiyatı Hakkında Temel Bilgilere ve Yeteneklere Sahip Olmak

Ders İçeriği

Nazım Şekilleri, Nazım Türleri, Kafiye ve Aruz

Ders Kaynakları AKÜN, Ömer Faruk, “Divan Edebiyatı”, TDV İA, C.9, s.389-427
. İSEN, Mustafa, vd., Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Ankara, Grafiker yay., 2002
MERMER, Ahmet; Neslihan Koç Keskin vd.; Eski Türk Edebiyatına Giriş, Akçağ Yay., Ankara, 2011.
Açıldığı Öğretim Yılı 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Ödev 1 20
Toplam 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %40
Toplam %40
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %60
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %40
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Gösterim 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 12 1 12
Ödev 1 Ödev 1 6 1 6
Ödev (Sunum) Ödev (Sunum) 4 1 4
Final Final 14 1 14
Toplam İş Yükü (Saat) 106
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 4,16
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Öğrencilerle tanışma, dersin içeriği üzerinde konuşma
2 Kaside türünün genel özellikleri ve tarihi gelişimi
3 Gazel türünün genel özellikleri ve tarihi gelişimi
4 Mesnevi türünün genel özellikleri ve tarihi gelişimi
5 Rubainin genel özellikleri ve tarihi gelişimi
6 Musammatlar ve Örnekler
7 Aruz vezninin genel özellikleri ve işlevi
8 Remel kalıbı ve örnekleri
9 Hezec kalıbı ve örnekleri
10 Hezec kalıbı ve örnekleri
11 Muzari' kalıbı ve örnekleri
12 Mütekarip kalıbı ve örnekleri
13 Rubai kalıpları
14 Genel değerlendirme
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Hezec Kalıplarını öğrenir
Arûz vezninin temel özelliklerini öğrenir ve Dîvân şiirindeki fonksiyonunu kavrar.
Eski Türk Edebiyatının Genel Özelliklerini Öğrenir
Divan Tertibini Öğrenir
Remel kalıplarını öğrenir
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Hezec Kalıplarını öğrenir - - - - - - - - - - - - - - -
Arûz vezninin temel özelliklerini öğrenir ve Dîvân şiirindeki fonksiyonunu kavrar. - - - - - - - - - - - - - - -
Eski Türk Edebiyatının Genel Özelliklerini Öğrenir - - - - - - - - - - - - - - -
Divan Tertibini Öğrenir - - - - - - - - - - - - - - -
Remel kalıplarını öğrenir - - - - - - - - - - - - - - -