• Anasayfa
  • TDE210 Eski Türk Edebiyatı II (2021 - 2022 / 4. Yarıyıl)
  • EN
TDE210 - Eski Türk Edebiyatı II
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Eski Türk Edebiyatı II TDE210 4 2 + 0 3,0 Pdf
Birim Bölüm
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Metin SAMANCI
Ders Veren
Amaç

15. yy. Eski Türk Edebiyatı’nın özelliklerini ve şahsiyetlerini öğretmek. Metinlerde edebî sanatları bulmak. Nazım şekillerinin özelliklerini kavramak.

Ders İçeriği

15.yy Eski Türk Edebiyatı'nın genel özellikleri verildikten sonra, Şeyhî, Ahmed Paşa, Necâti'nin beyitleri incelenir. Öğrencinin dönemler arasında bağlantı kurabilmesi içinde Necâtî'nin ve Bâkî'nin ''döne döne'' redifli gazelleri karşılaştırılır.

Ders Kaynakları 4. KURNAZ, Cemal; Eski Türk Edebiyatı, Ankara, Berikan Yayınevi, 2011.
5. MERMER, Ahmet; vd.; Eski Türk Edebiyatına Giriş, Ankara, Akçağ Kitabevi, 2006.
1. AKÜN, Ömer Faruk; Divan Edebiyatı, İstanbul, İSAM İslam Araştırmaları Merkezi Yayınları, 2013.
2. İZ, Fahir; Eski Türk Edebiyatında Nazım, Ankara, Akçağ Kitabevi, 8. Baskı, 2011
6. . TARLAN, Ali Nihad; Necâti Beg Divanı, Ankara, MEB Yayınevi, 1997.
3. KARTAL, Ahmet – ŞENTÜRK, A. Atilla; Eski Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul, Dergâh Yayınları, 2012.
Açıldığı Öğretim Yılı 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 12 24
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 11 11
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 1 12 12
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 8 1 8
Ödev 1 Ödev 1 7 1 7
Final Final 15 1 15
Toplam İş Yükü (Saat) 77
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 3,02
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 15.yy.Eski Türk Edebiyatı’nın genel özellikleri.
2 Şeyhî’nin Harnâme adlı eserinden bir örnek metin incelenmesi
3 Şeyhî’nin bir gazelinin incelenmesi
4 Kaside nazım şekli hakkında bilgi verilmesi.
5 Ahmed Paşa’nın bir kasidesinin incelenmesi.
6 Necâtî’nin “döne döne” redifli gazelinin incelenmesi
7 Necâtî’nin ve Bâkî’nin “döne döne” redifli gazellerinin şekil ve konu olarak karşılaştırılması.
8 Ara sınav (Necâtî’nin ve Bâkî’nin “döne döne” redifli gazellerinin şekil ve konu olarak karşılaştırılması)
9 Necâtî’nin “nişan” redifli kasîdesinin “Tuğra” ve “Ferman” açısından değerlendirilmesi
10 Necâtî’nin “nişan” redifli kasîdesinin “Tuğra” ve “Ferman” açısından değerlendirilmesi
11 Karamanlı Aynî’nin Eski Türk Edebiyatı’ndaki yeri ve önemi hakkında bilgiler verme.
12 Karamanlı Aynî’nin Cem Sultan hakkındaki bir şiirini inceleme
13 Karamanlı Aynî’nin “bir sen bir ben” redifli gazelinin incelenmesi.
14 Genel Değerlendirme
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Türk dili ve edebiyatı alanında edinmiş olduğu bilgiyi, modern çağın teknik imkânlarını kullanarak oluşturur, düzenler, saklar ve paylaşır.
Sahada derleme, yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olur.
Klasik Türk edebiyatının poetikası, dönemleri, hayat ve toplumla olan ilişkisi, dil-kültür ve medeniyete olan katkılarıyla günümüz edebiyatına olan etkilerini öğrenir.
Türk dili ve edebiyatı alanı ile ilgili bilgileri sorumluluğu altındakilere bilişsel ve duyuşsal öğrenme becerileri ile aktarır.
Türk dili ve edebiyatı alanı ile ilgili sosyal, kültürel ve sanatsal ve akademik etkinliklere katılır, bu tür etkinliklerin düzenlenmesinde rol alır.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Türk dili ve edebiyatı alanında edinmiş olduğu bilgiyi, modern çağın teknik imkânlarını kullanarak oluşturur, düzenler, saklar ve paylaşır. - - - - - - - - - - - - - - -
Sahada derleme, yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olur. - - - - - - - - - - - - - - -
Klasik Türk edebiyatının poetikası, dönemleri, hayat ve toplumla olan ilişkisi, dil-kültür ve medeniyete olan katkılarıyla günümüz edebiyatına olan etkilerini öğrenir. - - - - - - - - - - - - - - -
Türk dili ve edebiyatı alanı ile ilgili bilgileri sorumluluğu altındakilere bilişsel ve duyuşsal öğrenme becerileri ile aktarır. - - - - - - - - - - - - - - -
Türk dili ve edebiyatı alanı ile ilgili sosyal, kültürel ve sanatsal ve akademik etkinliklere katılır, bu tür etkinliklerin düzenlenmesinde rol alır. - - - - - - - - - - - - - - -