EN
  • Anasayfa
  • ARK402 Yeni Assur Sanatı (2022 - 2023 / 8. Yarıyıl)
  • EN
ARK402 - Yeni Assur Sanatı
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Yeni Assur Sanatı ARK402 8 3 + 0 4,0 Pdf
Birim Bölüm
ARKEOLOJİ
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze
EBS Koordinatörü Doç. Dr. Sinem TÜRKTEKİ
Ders Veren
Amaç

MÖ 1. Binyılda hakimiyet kurmuş Yeni Assur Krallığı, Önasya Arkeolojisinin kapsamı içinde yer alan bölgede yer almaktadır. Yeni Assur Krallığı’nın kültürel yapısı, mimarisi ve sanatındaki gelişmeler ve Anadolu uygarlıkları ile etkileşimi dersin konusu olup özellikle Doğu Anadolu uygarlıklarından olan Urartular ile Assurlular arasındaki yazılı kaynaklar arkeolojik belge niteliği taşımaktadır. Assurlular ile Urartular arasındaki söz konusu bu aktif ilişkilerin arkeolojik veriler üzerindenn anlatılması amaçlanmaktadır.

Ders İçeriği

Mezopotamya’ya MÖ I. Binyılda egemen olmuş olan Yeni Assur Krallığı’nın coğrafi olarak bulunduğu alanın anlatılması ile başlayacak olan ders, tarih sahnesine nasıl çıktığı, kültürel yapısı, mimarisi ve sanatının gelişimi ile devam edecektir. Söz konusu krallığın sanatı, plastik sanat, metal ve fildişi sanat olarak alt bölümlere ayrılarak kapsamlı bir biçimde incelenecek ve ders Yeni Assur Krallığı’nın çanak çömleğini de anlatılarak bitirilecektir.

Ders Kaynakları Grayson, Albert Kirk, Assyrian Rulers of the Early First Millennium BC, 2,(858-745 BC), (Royal Inscriptions of Mesopotamia: Assyrian Periods 3), (Toronto,1996).
Grayson, Albert Kirk, Assyrian Rulers of the Third and Second Millennia BC (Royal Inscriptions of Mesopotamia: Assyrian Periods 1) (Toronto, 1987)
Grayson, Albert Kirk, Assyrian Rulers of the Early First Millennium BC (1114-850 BC), (Royal Inscriptions of Mesopotamia: Assyrian Periods 2) (Toronto,1991)
V. Sevin, Yeni Assur Sanatı I, Ankara, 1981
Açıldığı Öğretim Yılı 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 14 28
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 20 1 20
Final Final 25 1 25
Toplam İş Yükü (Saat) 101
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 3,96
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Coğrafi Durum
2 Bölgede gerçekleştirilen kazılar
3 Yeni Assur Krallığı kentleri
4 Kentlerde sanatın mimari öğelere yansıması :Konut Mimarisi
5 Kentlerde sanatın mimari öğelere yansıması : Mezar Mimarisi
6 Kentlerde sanatın mimari öğelere yansıması :Tapınak Mimarisi
7 Heykeltraşlık
8 Ara Sınav
9 Taş Kabartma Sanatı
10 Maden Sanatı
11 Fildişi Sanatı
12 Yazılı Belgeler: Ticaret, anlaşma metinleri, dini metinler,kanunlar
13 Yeni Assur çanak çömleğine genel bakış
14 Yeni Assur sanatının Urartu sanatı ile olan ilişkisi
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Yeni Assur İmparatorluğu Sanatı hakkında bilgi sahibi olmak
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
Yeni Assur İmparatorluğu Sanatı hakkında bilgi sahibi olmak - - - - - - - - - -