• Anasayfa
  • HEM322 Yoğun Bakım Hemşireliği (2019 - 2020 / 6. Yarıyıl)
  • EN
HEM322 - Yoğun Bakım Hemşireliği
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Yoğun Bakım Hemşireliği HEM322 6 2 + 0 4,0 Pdf
Birim Bölüm
HEMŞİRELİK
Derece Seviye Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Bu ders 2020-2021 ders döneminde uzaktan eğitim ile yürütülmektedir.
EBS Koordinatörü Arş. Gör. Merve ÇAĞLAR
Ders Veren Dr. Öğr. Üyesi Burcu BAYRAK KAHRAMAN
Amaç

Yoğun bakım gerektiren hastaların izlem ve değerlendirilmesi sürecine ilişkin bilgi ve uygulamaları öğretmek

Ders İçeriği

Yoğun bakım ünitesi, yoğun bakım ünitesine hastanın kabulü, yoğun bakım hastasında fizyolojik ve psikolojik değişiklikler, sıvı-elektrolit bozuklukları ve yoğun bakım, hastanın hemodinamik izlemi, yoğun bakım ünitesinde hasta transferi, yoğun bakım ünitesinden hastanın taburculuğu, mekanik ventilasyondaki hastanın bakımı, yoğun bakım ünitesinde hasta ve ailesinin gereksinimleri, yoğun bakım ünitesinde infeksiyonlar, yaşam sonu bakım, yoğun bakımın ve etik

Ders Kaynakları Asiye Durmaz Akyol, Yoğun Bakım Hemşireliği, 2017, Güneş Tıp Kitabevleri
Fatma Eti Aslan, Nermin Olgun (Editörler), Yoğun Bakım Seçilmiş Semptom ve Bulguların Yönetimi, 2016, Nobel Kitabevi
Açıldığı Öğretim Yılı 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ödev 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 2 6 12
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 14 28
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Final Final 1 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 98
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 3,84
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
2 Yoğun Bakım Ünitesinin Tasarımı ve Organizasyonu Ders Tartışmalı Ders Vaka Çalışması Beyin Fırtınası
3 Yoğun Bakım Ünitesinde Hasta Kabulü ve Taburculuğu Ders Tartışmalı Ders Vaka Çalışması Beyin Fırtınası
4 Yoğun Bakım Hastasında Fizyolojik Ve Psikolojik Değişiklikler Ders Tartışmalı Ders Vaka Çalışması Beyin Fırtınası
5 Yoğun Bakımda Sıvı-Elektrolit Bozuklukları Ders Tartışmalı Ders Vaka Çalışması Beyin Fırtınası
6 Hemodinamik İzlem Ders Tartışmalı Ders Vaka Çalışması Beyin Fırtınası
7 Yoğun Bakım Hastasında Beslenme Ders Tartışmalı Ders Problem Çözme Vaka Çalışması
8 ara sınav
9 Yoğun Bakımda Hasta Pozisyonlama ve Basınç Ülserlerinin Önlenmesi Ders Tartışmalı Ders Problem Çözme Vaka Çalışması
10 Mekanik Ventilasyondaki Hastanın Bakımı Ders Vaka Çalışması Beyin Fırtınası
11 Yoğun Bakım ve Uyku Ders Vaka Çalışması Beyin Fırtınası
12 Yoğun Bakım Ünitesinde Sık Görülen İnfeksiyonlar Ders Problem Çözme Vaka Çalışması Beyin Fırtınası
13 Yoğun Bakım Ünitesinde Sık Görülen İnfeksiyonlar Ders Vaka Çalışması Beyin Fırtınası
14 Yoğun bakım ünitesinde karşılaşılan etik sorunlar Ders Vaka Çalışması Beyin Fırtınası
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Yoğun bakım hastalarını klinik ve kültürel özelliklerine göre değerlendirir Yazılı Sınav Ders Problem Çözme Vaka Çalışması Beyin Fırtınası Dinleme ve anlamlandırma Önceden planlanmış özel beceriler Önceden planlanmış özel beceriler Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması
Yoğun bakım hemşiresinin rol ve sorumluluklarını kavrar Yazılı Sınav Ders Vaka Çalışması Beyin Fırtınası Dinleme ve anlamlandırma Önceden planlanmış özel beceriler Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması
Yoğun bakım ünitesine özgü etik ilkeleri tanımlar Yazılı Sınav Ders Vaka Çalışması Beyin Fırtınası Dinleme ve anlamlandırma Önceden planlanmış özel beceriler Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması
Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların izlemine ilişkin temel bilgileri tanımlar Yazılı Sınav Ders Vaka Çalışması Beyin Fırtınası Dinleme ve anlamlandırma Önceden planlanmış özel beceriler Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması
Yoğun bakım ünitesine ilişkin temel kavram ve ilkeleri tanımlar Yazılı Sınav Ders Vaka Çalışması Beyin Fırtınası Dinleme ve anlamlandırma Önceden planlanmış özel beceriler Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Yoğun bakım hastalarını klinik ve kültürel özelliklerine göre değerlendirir - - - - - - - - - - - - - - -
Yoğun bakım hemşiresinin rol ve sorumluluklarını kavrar - - - - - - - - - - - - - - -
Yoğun bakım ünitesine özgü etik ilkeleri tanımlar - - - - - - - - - - - - - - -
Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların izlemine ilişkin temel bilgileri tanımlar - - - - - - - - - - - - - - -
Yoğun bakım ünitesine ilişkin temel kavram ve ilkeleri tanımlar - - - - - - - - - - - - - - -