• Anasayfa
  • TOS202 Satranç (2021 - 2022 / 6. Yarıyıl)
  • EN
TOS202 - Satranç
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Satranç TOS202 6 2 + 0 3,0 Pdf
Birim Bölüm
HEMŞİRELİK
Derece Seviye Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz-yüze
EBS Koordinatörü Öğr. Elm. Cumhur BABAOĞLU
Ders Veren Öğr. Elm. Cumhur BABAOĞLU
Amaç

Satranç Bıranşını tanıtmak Temel Satranç Bilgisine sahip olunmasını sağlamak Teori olarak Satrancı ele almak Satranın faydalarını kişiye tanıtmak Satranc eğitmenliği hakkındaki ilkeleri kavratmak

Ders İçeriği

Satranç Tanımı, Tarihsel Gelişimi , Dünya ve Türkiye’de Satranç Zihinsel Antrenman Nedir? Zihinsel Antrenmanın faydaları Satranç Materyalleri , Taşların Dizilimi ve Kare Adları Kale, Fil ve Vezir Taşları hareketleri ,alışları ve özellikleri Şah,At ve Piyon Taşları hareketleri ,alışları ve özellikleri Özel satranç hamlelerinden ROK ve Terfi Kavramları Geçerken alma ve Notasyon yazımı Taş isteme ve tehdit kavramlar,Sah çekme durumunun incelenmesi Pat ve Mat,Basit Mat motifleri Taktik ve Stratejik Satranç Terimleri ve Örnekleri Temel Oyun Sonu Bilgileri Temel Açılış Bilgileri Temel Oyun Ortası Bilgileri Satranç Teorilerinden Örnekler

Ders Kaynakları Satrancın Esasları - J. R. Capablanca
Wijgerden ,Cor van Satranç Akademisi Eğitmen El Kitabı Adım 2 (Çev.)Fahri KARABAY Türkiye Satranç Federasyonu Yayını,Rotterdam, Mayıs 2004 1-5
Açıldığı Öğretim Yılı 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Önceden planlanmış özel beceriler Rol Yapma / Drama 2 2 4
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 13 26
Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, Önceden planlanmış özel beceriler Öğrenci Topluluğu Faaliyetleri / Projeleri 2 3 6
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma İnceleme / Anket Çalışması 2 4 8
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 2 4 8
Önceden planlanmış özel beceriler Özel Destek / Yapısal Örnekler 2 4 8
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 2 2 4
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler Seminer 2 2 4
Önceden planlanmış özel beceriler Problem Çözme 2 4 8
Uygulama 1 Uygulama 1 4 1 4
Final Final 3 1 3
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 2 1 2
Toplam İş Yükü (Saat) 85
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 3,33
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Satranç Tanıtımı tarihi ve önemi
2 Zihinsel Antrenman Nedir? Zihinsel Antrenmanın faydaları
3 Satranç Materyalleri , Taşların Dizilimi ve Kare Adları
4 Tüm taşların hareketleri ve özellikleri
5 Özel hamleler
6 Satrancı Dili: Notasyon
7 Taş isteme ve tehdit kavramlar,Sah çekme durumunun incelenmesi
8 Vize
8 Temel Matlar , Vize
9 Mat, Pat ve Oyunun Sonuçlanması
10 Taktik ve Stratejik Öğeler
11 Temel Oyun Sonları
12 Temel Oyun Ortası Bilgileri
13 Temel Açılış Bilgileri
14 Örnek Analizler
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Satranç Bıranşını tanır Satrançla ilgili temel bilgileri öğrenir Planlama Becerisi Gelişir Süreç ve Seçenekleri Değerlendirme becerisi gelişir Odaklanma ve Gözünde Canlandırma yeteneği gelişir Kuvvetli analiz yapabilir Kuramsal ve ileri düşünme becerisi oluşur Sistemli olmayı geliştirir. Önerilen çözümleri savunur. Bilgi ve beceri düzeylerinin farkında olur. İşlevsel ve taktiksel düzeyde karar almayı sağlar. Diğer alanlarda (örneğin, turizm, halkla ilişkiler, özel eğitim gibi) çalışabilme yeteneği kazanır.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Satranç Bıranşını tanır Satrançla ilgili temel bilgileri öğrenir Planlama Becerisi Gelişir Süreç ve Seçenekleri Değerlendirme becerisi gelişir Odaklanma ve Gözünde Canlandırma yeteneği gelişir Kuvvetli analiz yapabilir Kuramsal ve ileri düşünme becerisi oluşur Sistemli olmayı geliştirir. Önerilen çözümleri savunur. Bilgi ve beceri düzeylerinin farkında olur. İşlevsel ve taktiksel düzeyde karar almayı sağlar. Diğer alanlarda (örneğin, turizm, halkla ilişkiler, özel eğitim gibi) çalışabilme yeteneği kazanır. - - - - - - - - - - - - - - -