• Anasayfa
  • ZDF209 Genel Zootekni (2020 - 2021 / 3. Yarıyıl)
  • EN
ZDF209 - Genel Zootekni
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Genel Zootekni ZDF209 3 3 + 0 4,0 Pdf
Birim Bölüm
TARLA BİTKİLERİ
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Ders verme
EBS Koordinatörü Doç. Dr. Erdem GÜLÜMSER
Ders Veren Doç. Dr. Erdem GÜLÜMSER
Amaç

Canlı sistemlerinin temel birimi olan hücre yapısını ve hücresel olayları öğretmek, doku ve organ sistemlerinin işlevlerini, metabolizma olaylarını açıklamak ve canlılarda üreme tiplerini öğretmek.

Ders İçeriği

Hayvancılığın ekonomik önemi ve hayvansal ürünlerin insan beslenmesi açısından önemi, Türkiye’de ve Dünya’da hayvan yetiştiriciliği ve hayvansal üretim düzeyleri. Hayvanlarda üreme, Evcil hayvanlarda üreme ve hayvansal üretim, Üreme sisteminin anatomi ve fizyolojisi, Türlere göre üreme fonksiyonu ve üremenin denetimi. Hayvan ıslahı, Ekonomik verim düzeyi ve adaptasyon Fenotipik varyasyon ve öğeleri, Seleksiyon ve seleksiyon yöntemleri, Çiftleştirme sistemleri. Sığır yetiştiriciliği, Dünya’da ve Türkiye’de yetiştirilen önemli sığır ırkları, Sığırlarda üreme, Sığırlardan süt üretimi, Sığırlardan et üretimi. Koyun Yetiştiriciliği, Dünya’da ve Türkiye’de yetiştirilen önemli koyun ırkları, Koyunlarda üreme, Koyunlardan süt üretimi, Koyunlardan et üretimi. Keçi Yetiştiriciliği, Dünya’da ve Türkiye’de yetiştirilen önemli keçi ırkları, Keçilerde üreme, Keçilerden süt ve et üretimi. Tavukçuluk, Tavukçuluğun önemi ve tavukçuluk işletme tipleri, Yumurta tavukçuluğu, Kasaplık piliç yetiştiriciliği. Arıcılık, Arıcılığın önemi ve arı ürünleri, Koloniyi oluşturan bireyler ve arılarda üreme ve çoğalma, Arıcılıkta mevsimlik işler, Arı hastalık ve zararlıları. İpekböcekçiliği ve üretim aşamaları

Ders Kaynakları • Şengonca, M., 2005. Hayvan Yetiştirme İlkeleri: Ders Kitabı, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yay. No:534, İzmir, 192s. • Rice, V.A., 1957. Breeding and improvement of farm animals, McGraw-Hill Book Company, inc., New York, London, 516p.
Açıldığı Öğretim Yılı 2018 - 2019 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 4 7 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 5 3 15
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 16 48
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 2 1 2
Final Final 2 1 2
Toplam İş Yükü (Saat) 95
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 3,73
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Tanışma, Ders müfredatı hakkında genel bilgi verme
2 Hayvan yetiştiriciliğinin ekonomik önemi, Dünya ve Türkiye'de hayvansal üretim
3 Çiftlik hayvanlarında üreme
4 Hayvan ıslahı
5 Sığır yetiştiriciliği
6 Koyun yetiştirme
7 Keçi yetiştirme
8 Tavuk yetiştirme
9 Tavuk Yetiştirme
10 Arı yetiştirme
11 İpekböceği yetiştirme
12 Hayvan besleme
13 Hayvan beslemede kullanılan yemler
14 Metabolik hastalıklar
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Canlıların genetik yapısı ve mutasyon konularını öğrenir. Doku fonksiyonlarını öğrenir
Hücreyi oluşturan yapıları ve bunların görevlerini öğrenir. Hücre bölünmesini, protein sentezini öğrenir
Hayvanların bilimsel olarak sınıflandırılmasını öğrenir. Hayvanların genel karakterlerini öğrenir
Canlılarda gelişimin nasıl olduğunu öğrenir. Zootekni hakkında temel bilgileri öğrenir
Hayvanlarda organ sistemleri ve işlevlerini öğrenir. Canlılarda üreme tiplerini öğrenir.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Canlıların genetik yapısı ve mutasyon konularını öğrenir. Doku fonksiyonlarını öğrenir - - - - - - - - - - - - - - -
Hücreyi oluşturan yapıları ve bunların görevlerini öğrenir. Hücre bölünmesini, protein sentezini öğrenir - - - - - - - - - - - - - - -
Hayvanların bilimsel olarak sınıflandırılmasını öğrenir. Hayvanların genel karakterlerini öğrenir - - - - - - - - - - - - - - -
Canlılarda gelişimin nasıl olduğunu öğrenir. Zootekni hakkında temel bilgileri öğrenir - - - - - - - - - - - - - - -
Hayvanlarda organ sistemleri ve işlevlerini öğrenir. Canlılarda üreme tiplerini öğrenir. - - - - - - - - - - - - - - -