• Anasayfa
  • ZDF203 Toprak Bilgisi (2020 - 2021 / 3. Yarıyıl)
  • EN
ZDF203 - Toprak Bilgisi
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Toprak Bilgisi ZDF203 3 2 + 2 4,0 Pdf
Birim Bölüm
TARLA BİTKİLERİ
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Ders verme
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Tevfik GÜLTAŞ
Ders Veren Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Tevfik GÜLTAŞ
Amaç

Toprak bilgisine sahip olmak

Ders İçeriği

Bu derste toprak tanımlanarak toprakların biyolojik kimyasal ve fiziksel özellikleri hakkında bilgi verilir; toprak verimliliği, bitki besleme, toprakta su hareketi, pH, EC gibi temel kimyasal özellikler ile toprak problemleri ve ıslahı konularına değinilir

Ders Kaynakları Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplar
Açıldığı Öğretim Yılı 2018 - 2019 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 16 32
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 5 10
Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması Laboratuar 2 8 16
Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma Saha / Arazi Çalışması 5 10 50
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 2 1 2
Final Final 2 1 2
Toplam İş Yükü (Saat) 112
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 4,39
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Toprak bilgisine giriş
2 Toprak tekstürü ve Strüktürü
3 Toprak suyu
4 Toprak havası
5 Toprak sıcaklığı
6 Toprak organik maddesi
7 Toprak biyolojisi
8 Toprak kolloidal özellikleri
9 Toprak reaksiyonu
10 Toprak tuzluluğu ve alkakiliği
11 Toprak besin durumu
12 İklim ve toprak verimliliği
13 Sürdürülebilir toprak verimliliği
14 Verimlilik analizleri
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Toprak verimliliğini anlar,
Toprak, bitki ve su ilişkilerini yorumlar
Toprağı sınıflandırır,
Toprağı tanımlar
Toprakların fiziksel kimyasal ve biyolojik özelliklerini bilir,
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Toprak verimliliğini anlar, - - - - - - - - - - - - - - -
Toprak, bitki ve su ilişkilerini yorumlar - - - - - - - - - - - - - - -
Toprağı sınıflandırır, - - - - - - - - - - - - - - -
Toprağı tanımlar - - - - - - - - - - - - - - -
Toprakların fiziksel kimyasal ve biyolojik özelliklerini bilir, - - - - - - - - - - - - - - -