• Anasayfa
  • ZDF213 Toprak ve Su Koruma (2020 - 2021 / 3. Yarıyıl)
  • EN
ZDF213 - Toprak ve Su Koruma
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Toprak ve Su Koruma ZDF213 3 3 + 0 3,0 Pdf
Birim Bölüm
TARLA BİTKİLERİ
Derece Seviye Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Ders verme
EBS Koordinatörü Doç. Dr. Turgut KUTLU
Ders Veren Dr. Öğr. Üyesi Özge Doğanay ERBAŞ KÖSE
Amaç

Öğrencilerin erozyonun önemini, tiplerini, erozyon oluşturan faktörleri ve erozyonun sonuçlarını kavramasını ve erozyonla meydana gelen toprak kayıplarını hesaplama yöntemleri ile kullanılan parametreleri belirleyerek erozyona karşı alınacak önlem tipini tasarlamasını sağlamaktır.

Ders İçeriği

Türkiye’de toprak erozyonu, erozyon tipleri ( su ve rüzgar erozyonu), su erozyonunun sınıflandırılması, su erozyonuna etki eden faktörler, Uluslar arası Toprak Kaybı Tahmin Denklemi, su erozyonuna karşı alınması gereken önlemler, rüzgar erozyonu üzerine etki eden faktörler, rüzgar erozyonuna karşı alınması önlemler

Ders Kaynakları Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplar
Açıldığı Öğretim Yılı 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 16 48
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 5 1 5
Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma Saha / Arazi Çalışması 2 6 12
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 10 1 10
Final Final 10 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 85
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 3,33
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Türkiye’de toprak erozyonunun önemi ve yayıldığı alanlar
2 Su erozyonunun sınıflandırılması ( yağmur damlası ve yüzey erozyonu )
3 Oluk ve yarıntı erozyonu ile özel erozyon şekilleri
4 Su erozyonuna etki eden faktörler (iklim, topoğrafya ve yüzey pürüzlülüğü )
5 Su erozyonu üzerine yöney, havza büyüklüğü ve şekli ile toprakların fiziksel özelliklerinin etkileri
6 Toprakların kimyasal özellikleri, bitki örtüsü ve insan faktörünün su erozyonu üzerine etkileri
7 Su erozyonuna karşı alınması gereken önlemler ( kontur sürüm, anızlı ve malçlı tarım, ekim nöbeti )
8 Şeritsel ekim sisteminin sınıflandırılması, uygulanması ve terasların sınıflandırılması
9 Teras tipleri ve projelendirme
10 Su erozyonu ile meydana gelen toprak kayıplarının hesaplanması
11 Rüzgar erozyonu ve toprakların rüzgarla hareket şekilleri
12 Rüzgar erozyonuna etki eden faktörler ve rüzgar erozyonuna karşı alınacak önlemler
13 Rüzgar erozyonuna etki eden faktörler ve rüzgar erozyonuna karşı alınacak önlemler
14 Genel Tekrar
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Su erozyonuna karşı alınması gereken önlem türünü belirleyebilme
Su erozyonu ile meydana gelen toprak kayıplarını hesaplayabilme
Tarım topraklarının sorunlarını tanımlayabilme
Erozyonun nedenlerini ve etki eden faktörleri açıklayabilme
Erozyona uygun arazilerde yetiştirilecek bitki türünü seçebilme ve arazi kullanım planlaması
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Su erozyonuna karşı alınması gereken önlem türünü belirleyebilme - - - - - - - - - - - - - - -
Su erozyonu ile meydana gelen toprak kayıplarını hesaplayabilme - - - - - - - - - - - - - - -
Tarım topraklarının sorunlarını tanımlayabilme - - - - - - - - - - - - - - -
Erozyonun nedenlerini ve etki eden faktörleri açıklayabilme - - - - - - - - - - - - - - -
Erozyona uygun arazilerde yetiştirilecek bitki türünü seçebilme ve arazi kullanım planlaması - - - - - - - - - - - - - - -