ZDF223 - Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Tarım
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Tarım ZDF223 3 3 + 0 3,0 Pdf
Birim Bölüm
TARLA BİTKİLERİ
Derece Seviye Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Örgün
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Derya ŞENAL
Ders Veren
Amaç

Bu dersin amacı, insan, hayvan ve bitki sağlığını göz önünde bulundurarak, çevre ve doğal kaynakları koruyarak, tüketici için gerekli olan gıda güvenliğini sağlayarak, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik çerçevesinde tarım uygulamalarını kavrayabilmeleri, tüm tarımsal faaliyetlerin sisteme uygun yöntemlerle tavsiye edebilme ve uygulayabilmelerini sağlamaktır.

Ders İçeriği

Gıda güvenliği ve sürdürülebilir tanımı, önemi, ilkeleri, amaçları, kapsamı; yasal düzenlemeler ve temel prensipler; gıda güvenliği, sürdürülebilirlik ve izlenebilirlik kavramları, sertifikalandırma süreci, gıda güvenliği kapsamında üreticilerin, sanayicilerin ve tüketicilerin dikkat etmesi gereken husular. İşletmecilerin güvenli gıda uygulamaları kapsamında işyerinde ve çalışanları konusunda alması gereken önlemler. Sürdürülebilir tarım uygulamalarında, sulama, toprak işleme, gübreleme, ürün deseni ve bitki koruma faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi

Ders Kaynakları Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplar
Açıldığı Öğretim Yılı 2018 - 2019
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 3 6 18
Final Final 1 1 1
Ödev 1 Ödev 1 5 1 5
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 67
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 2,63
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Gıda güvenliği nedir, Birincil ve ikincil üretim aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlar
2 Sanayicinin, satış yerinin ve tüketicinin dikkat etmesi gereken hususlar
3 Gıda kaynaklı sağlık riskleri, hijyen ve sanitasyon
4 Gıda işletmelerinde temizlik ve sanitasyon,
5 Gıda işletmelerinde iyi üretim uygulamaları
6 HACEP, ISO 22000 kalite sistemleri ve süreçleri
7 Ara sınav haftası
8 Sürdürülebilir tarım nedir, sürdürülebilir tarımın ilkeleri
9 Sürdürülebilir tarımda uygulanan tarımsal faaliyetler (toprak)
10 Sürdürülebilir tarımda uygulanan tarımsal faaliyetler (su)
11 Sürdürülebilir tarımda uygulanan tarımsal faaliyetler (yeşil gübre, ekim dikim faaliyetleri, vb.)
12 Sürdürülebilir tarımda uygulanan tarımsal faaliyetler (ekim nöbeti ve polikültür tarım)
13 Sürdürülebilir tarımda uygulanan tarımsal faaliyetler (bitki koruma uygulamaları)
14 Sürdürülebilir tarımda uygulanan tarımsal faaliyetler (bitki koruma uygulamaları)
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım ile ilgili temel kavramları anlayabilme
Gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım esaslarını ve ilkelerini öğrenebilme
Gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarımı uygun teknik ve yöntemlerle gerçekleştirebilme
Rapor hazırlayıp proje düzenleyebilme ve değerlendirebilme
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım ile ilgili temel kavramları anlayabilme - - - - - - - - - - - - - - -
Gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım esaslarını ve ilkelerini öğrenebilme - - - - - - - - - - - - - - -
Gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarımı uygun teknik ve yöntemlerle gerçekleştirebilme - - - - - - - - - - - - - - -
Rapor hazırlayıp proje düzenleyebilme ve değerlendirebilme - - - - - - - - - - - - - - -