• Anasayfa
  • ZDF202 Araştırma ve Deneme Metodları (2020 - 2021 / 4. Yarıyıl)
  • EN
ZDF202 - Araştırma ve Deneme Metodları
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Araştırma ve Deneme Metodları ZDF202 4 2 + 2 4,0 Pdf
Birim Bölüm
TARLA BİTKİLERİ
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Ders verme
EBS Koordinatörü Prof. Dr. Zeki MUT
Ders Veren
Amaç

Tarla, sera ve laboratuar koşullarında kurulan denemelerin belirli bir deneme desenine göre düzenlenmesi ve çıktılarının bu teknik üzerinden değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu derste Ziraat Fakültesi öğrencilerinin ileride yapacakları araştırmalar için ihtiyaç duyacakları temel deneme tekniği konuları işlenmektedir. Bu amaçla; uygun deneme deseninin seçimi, denemenin planlanması ve kurulması, elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ve yorumlanması gibi konulara değinilmektedir.

Ders İçeriği

Denemelerin Planlanması, Uygulanması, Yürütülmesi, Değerlendirilmesi ve Yorumu; Deneme Düzen ve Desenleri. Tekerrürsüz Denemeler, Temel İstatistik tanımlar ve testler, İnteraksiyonların yorumlanması, Ortoganal karşılaştırmalar, Tek Faktörlü Denemeler, Matematik Modelleri ile Deneme Desenleri, Eksik Parseller, İki Faktörlü Denemeler, Üç Faktörlü Denemeler, Üç Faktörlü Deneme Düzenleri. Çeşit Nitelikli Seviyelerin Karşılaştırılması, Doz Nitelikli Seviyelerin Ortogonal Karşılaştırılması

Ders Kaynakları Gülümser, A., Bozoğlu, H., Peşken, E., 2002. Araştırma ve Deneme Metotları. No: 48, 264s, Samsun.
Açıldığı Öğretim Yılı 2019 - 2020
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma Saha / Arazi Çalışması 4 10 40
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 16 32
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 16 32
Toplam İş Yükü (Saat) 104
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 4,08
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Dersin tanıtımı, kapsamı, gerekçesi, önemi
2 Deneme metodlarının temel ilkeleri, denemelerin planlanması, yer seçimi, gözlem ve ölçümler
3 Tekrarlamalar, bloklama, deneme desenleri, araştırmalarda kullanılan temel istatistik kavramlar.
4 Tek faktörlü denemelerin varyans analizi: Tesadüf parselleri deneme deseni, deneme hataları ve sonuçların yorumlanması.
5 Tek faktörlü denemelerin varyans analizi: Tesadüf blokları deneme deseni ve sonuçların yorumu
6 Ortalamaların karşılaştırılması: LSD ve Duncan testleri.
7 Doz niteliğindeki faktörlerin ortogonal parçalanması.
8 İki faktörlü deneme desenleri:Bölünmüş parseller
9 İki faktörlü deneme desenleri: Basit faktöriyel düzen ve interaksiyon durumu
10 İki faktörlü denemelerde yorumlama ve ortalamaların istatistiki karşılaştırılması.
11 Üç faktörlü deneme desenleri: Basit faktöriyel düzen
12 Üç faktörlü deneme desenleri: Bölünen bölünmüş parseller
13 İkili ve üçlü interaksiyonların yorumlanması.
14 İkili ve üçlü interaksiyon durumunda ortalamaların karşılaştırılması.
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Tarımsal araştırmaların önemini kavrayabilme
Elde edilen araştırma çıktılarına farklı bir açıdan yorum getirebilme
Yapılan veya yapılacak olan araştırmalar ile ilgili fikir ve çözüm ürütebilmek
Üretime uygun yeri, çeşitliliği / genotipi belirleyebilme ve üreticiye öneride bulunabilme
Araştırmaların planlaması ve en uygun modelin seçilebilmesi yeteneği
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Tarımsal araştırmaların önemini kavrayabilme - - - - - - - - - - - - - - -
Elde edilen araştırma çıktılarına farklı bir açıdan yorum getirebilme - - - - - - - - - - - - - - -
Yapılan veya yapılacak olan araştırmalar ile ilgili fikir ve çözüm ürütebilmek - - - - - - - - - - - - - - -
Üretime uygun yeri, çeşitliliği / genotipi belirleyebilme ve üreticiye öneride bulunabilme - - - - - - - - - - - - - - -
Araştırmaların planlaması ve en uygun modelin seçilebilmesi yeteneği - - - - - - - - - - - - - - -