• Anasayfa
  • TRB339 Bitki Biyoteknolojisi (2019 - 2020 / 5. Yarıyıl)
  • EN
TRB339 - Bitki Biyoteknolojisi
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Bitki Biyoteknolojisi TRB339 5 3 + 0 4,0 Pdf
Birim Bölüm
TARLA BİTKİLERİ
Derece Seviye Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi ders verme
EBS Koordinatörü Prof. Dr. Zeki MUT
Ders Veren
Amaç

Bu dersin amacı, öğrencilere bitki ıslahının son teknolojik gelişmesi olan bitki biyoteknoloji uygulamaları konusunda bilgiler öğretmektir

Ders İçeriği

biyoteknoloji

Ders Kaynakları Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplar
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 50
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 50
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması Laboratuar 2 16 32
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 16 32
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 8 16
Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma Saha / Arazi Çalışması 2 10 20
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 2 1 2
Final Final 2 1 2
Toplam İş Yükü (Saat) 104
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 4,08
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Biyoteknolojinin genel tanımı ve bu konuda genel bilgiler, Tarımda kullanılmasının önemi ve amacı, Bitki biyoteknolojisinin tarihsel gelişimi
2 Bitkilerde uygulanan biyoteknolojik yöntemler, In vitro kültür teknikleri, Genetik manipülasyon teknikleri
3 In vitro kültür laboratuar organizasyonu, Yıkama odası, besi ortamı hazırlama odası, inokülasyon odası, inkübasyon odası, verilerin alındığı oda
4 Bitki Besi Ortamları, besi ortamının bileşimi, Bitki hücre ve doku kültürlerinde sık kullanılan bazı besi ortamları, besi ortamının hazırlanması
5 In vitro kültürlerde sterilizasyonun tanımı, sterilizasyon yöntemleri, sterilizasyondan sonra görülen enfeksiyonlar
6 Embriyo kültürü
7 Meristem kültürü
8 İzolasyon ve İnokulasyon
9 Haploid bitki kullanımı ve üretimi
10 Protoplast kültürü, Regenerasyon ve somatik hibridizasyon
11 Somaklonal varyasyon nedir? Varyasyon çeşitleri, Genetik stabilite ve çeşitliliği belirleme yöntemleri, avantaj ve dezavantajları
12 Bitkilerde kalıtım mekanizması, Kromozomların fiziksel kimyasal yapıları, Genin yapısı, protein sentezi, Bitkilerde gen transferi
13 Bitkilerde gen transfer metotları, Transgenik bitkiler ve bitki genomlarının moleküler haritalaması
14 Biyoteknolojik yöntemler ile geliştirilmiş bitkiler, Genetik olarak değiştirilmiş bitkilerin kullanım olanakları, Türkiye' de biyoteknolojik çalışmaların durumu
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Klasik ıslah yöntemleri ile çözüm bulamadığında hangi ıslah yöntemine başvuracağını bilecek
GDO nedir bilgi sahibi olacak
Biyoteknoloji terimleri konusunda bilgi sahibi olacak;Doku kültürü terimleri konusunda bilgi sahibi olacak;
Genetik aktarımında kullanılan yöntemleri öğrenecek;Modern ıslah yöntemlerini öğrenecek
Klasik ıslah ile biyoteknolojinin kombine kullanımı ile ıslahta yer alması hakkında bilgi sahibi olacak;
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Klasik ıslah yöntemleri ile çözüm bulamadığında hangi ıslah yöntemine başvuracağını bilecek - - - - - - - - - - - - - - -
GDO nedir bilgi sahibi olacak - - - - - - - - - - - - - - -
Biyoteknoloji terimleri konusunda bilgi sahibi olacak;Doku kültürü terimleri konusunda bilgi sahibi olacak; - - - - - - - - - - - - - - -
Genetik aktarımında kullanılan yöntemleri öğrenecek;Modern ıslah yöntemlerini öğrenecek - - - - - - - - - - - - - - -
Klasik ıslah ile biyoteknolojinin kombine kullanımı ile ıslahta yer alması hakkında bilgi sahibi olacak; - - - - - - - - - - - - - - -