• Anasayfa
  • ZDF310 İyi Tarım Uygulamaları (2019 - 2020 / 6. Yarıyıl)
  • EN
ZDF310 - İyi Tarım Uygulamaları
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
İyi Tarım Uygulamaları ZDF310 6 3 + 0 3,0 Pdf
Birim Bölüm
TARLA BİTKİLERİ
Derece Seviye Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Ders Verme
EBS Koordinatörü Prof. Dr. Zeki MUT
Ders Veren
Amaç

Öğrencilerin çevre ve insan sağlığını gözeterek, gıda güvenliği, izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik bilinci ile ilgili temel bilgileri kavraması sağlanırken, iyi tarım uygulamaları ile ilgili yönetmelikler ile üretimde dikkat edilmesi gereken noktaları öğrenmesi ve uygulayabilmesi amaçlanmaktadır

Ders İçeriği

Çevre, insan ve hayvan sağlığını gözeterek, doğal kaynakları koruyarak, gıda güvenliğini izlenebilirlik ve sürdürebilirlik bilinci ile gerçekleştirecek tarımsal üretim için iyi tarım uygulamaları ile ilgili temel bilgileri kavrayabilmelerini sağlamaktır.

Ders Kaynakları Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplar
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 50
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 50
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 9 18
Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma Saha / Arazi Çalışması 2 7 14
Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması Laboratuar 2 5 10
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 16 32
Final Final 2 1 2
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 2 1 2
Toplam İş Yükü (Saat) 78
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 3,06
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Doğal kaynakların, başta toprak-bitki ve çevrenin korunması
2 İyi tarım uygulamaları fikrinin açıklanması
3 Yetersiz beslenme, aşırı gübre ve pestisitlerin zirai ürünleri bozması
4 Zaman içerisinde organik tarım fikrinin gelişmesi,
5 İnsan sağlığının beslenmenin ve besin maddeleri üretim güvencesinin verilmesi
6 Dünyada ve Türkiye'de iyi tarımın gelişmesi seyri,
7 Vize
8 İyi tarım uygulamalarında sertifikalandırma süreci ve üreticilerin uymak zorunda olduğu protokoller
9 Besin maddelerinin aroma, tat, renk, koku ve muhtelif albeni bakımından fakirleşmesi yiyecek ve içeceklere bunların yeniden kazandırılması
10 Konvansiyonel ya da klasik tarımın organik tarımla farklılıklarının anlatılması
11 Üretim girdilerinin en ekonomik ve gıda güvenliği ve güvencesi bakımından en iyi şekilde kullanılması,
12 İyi tarım tekniklerin uygulanması ve yöntemleri,
13 İyi tarım mevzuatı, iyi tarım ürünlerini pazar ve piyasası.
14 Tartışma
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
İyi tarım uygulamalarını tavsiye edebilme
İyi tarım uygulamaları ile ilgili temel bilgileri kavrayabilme
İyi tarım uygulamaları gerçekleştirebilme
Konuyla ilgili rapor yada proje düzenleyebilme ve bunları değerlendirebilme
İyi tarım uygulamalarının neler olduğunu kavrayabilme
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
İyi tarım uygulamalarını tavsiye edebilme - - - - - - - - - - - - - - -
İyi tarım uygulamaları ile ilgili temel bilgileri kavrayabilme - - - - - - - - - - - - - - -
İyi tarım uygulamaları gerçekleştirebilme - - - - - - - - - - - - - - -
Konuyla ilgili rapor yada proje düzenleyebilme ve bunları değerlendirebilme - - - - - - - - - - - - - - -
İyi tarım uygulamalarının neler olduğunu kavrayabilme - - - - - - - - - - - - - - -