• Anasayfa
  • TRK102 Türk Dili II (2021 - 2022 / 2. Yarıyıl)
  • EN
TRK102 - Türk Dili II
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Türk Dili II TRK102 2 2 + 0 2,0 Pdf
Birim Bölüm
TARLA BİTKİLERİ
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Uzaktan eğitim
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Serdar ÖZDEMİR Öğr. Gör. Bihter ÜNAL Dr. Öğr. Üyesi Halilibrahim ERTÜRK Öğr. Gör. Murat YATAĞAN Öğr. Gör. Sabanur YILMAZ
Ders Veren
Amaç

Çağın sürekli ilerleyen şartlarına uygun olarak farklı alanlarda öğrenim gören gençlerimize ana dili sevgisini ve bilincini kazandırmak. Hayatın her alanında ve her meslek grubunda gerekli olan dilin doğru, güzel ve etkili kullanılması. Öğrencilere her alanda kendilerini yeterli ve açık bir biçimde ifade edebilme becerisinin kazandırılması. Mesleki yönden çağdaş bilgilerle donanmış bireyleri dil ve edebiyat tarihi yönünden aydınlatmak.

Ders İçeriği

Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, yazılı kompozisyon türleri, şiir, tiyatro, hikaye ve roman, destan, masal-gezi yazısı-anı, sözlü kompozisyon ve türleri, bilgi kaynaklarına erişim ve kütüphane kullanımı, bilimsel yazı hazırlama teknikleri, edebiyat ve düşünce dünyası.

Ders Kaynakları ELÇİN, Şükrü (1963). Atların Doğuşları İle İlgili Efsaneler, Türk Folklor Araştırmaları, İstanbul.
BORATAV, Pertev Naili (1984). Köroğlu Destanı, Adam Yayıncılık, İstanbul.
ÇAĞBAYIR, Yaşar (2007). Ötüken Türkçe Sözlük1-5, Ötüken Yayınları, İstanbul.
AKYÜZ, Çiğdem (2010). Manas Destanı’nda Alp Kadın Tipi, Mukaddime Sayı: 1.
ARICI, Ali Fuat (2004). Tür Özellikleri ve Tarihlerine Göre Türk ve Dünya Masalları, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi sayı:26, Erzurum.
ERGİN, Muharrem (2008). Dede Korkut Kitabı, 41. Baskı, Boğaziçi Yayınları, İstanbul.
KAVCAR, Cahit, Ferhan OĞUZKAN, AKSOY (2004). Yazılı ve Sözlü Anlatım, Anı Yay. 5.Baskı, Ankara.
KÖPRÜLÜ, M. Fuad (2002). Selçukîler Zamanında Anadolu’da Türk Medeniyeti, Milli Tetebbûlar Mecmuası, C.II, No:5, s.214.
Güzel Yazılar Şiirler, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1997.
KAPLAN,Mehmet (2001).Şiir Tahlilleri II, Dergah Yayınları, İstanbul.
BANG, W. ARAT, R. Rahmeti (1936). Oğuz Kağan Destanı, Burhaneddin Basımevi, İstanbul.
ÖGEL, Bahaeddin (1971). Türk Mitolojisi, Ankara.
ATAY, Falih Rıfkı (2004). Çankaya, Pozitif Yay. İstanbul.
ELÇİN, Şükrü(1986). Halk Edebiyatına Giriş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara
BOZ, Erdoğan (2005).Türk Dili I-II, Afyon Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Vakfı Yayınları, Afyonkarahisar.
KARAALİOĞLU, Seyit Kemal(1983). Ansiklopedik Edebiyat Sözlüğü, İnkılap ve Aka Kitabevleri, İstanbul.
KAPLAN, Mehmet (2005). Oğuz Kağan-Oğuz Han Destanı, Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 3, Tip Tahlilleri, Dergâh Yayınları, İstanbul, s.11-25.
DİLÇİN,Cem (1995).Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
KARAALİOĞLU(1995) Seyit Kemal, Sözlü/Yazılı Kompozisyon Konuşmak ve Yazmak Sanatı, İnkılâp Kitabevi,26. Baskı İstanbul.
MADEN, Sedat (2008). Türk Edebiyatında Seyahatnameler ve Gezi Yazıları, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 37 Erzurum.
TOLKİEN, J.R.R. (1999). Peri Masalları Üzerine (Çeviri: Serap Erincin), Altıkırkbeş Yayınları, İstanbul.
TEZEL, Naki (1997). Türk Masalları I-II, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.
KÜÇÜK,Sebahattin, (1994).Bâkî Divanı, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
PİLANCI,Hülya (editör),(2006).Türk Dili, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1473, Açık Öğretim Fakültesi Yayını No: 786, Eskişehir.
SARI,Mehmet( 2011).Türk Dili Ders Kitabı, Okutman Yayıncılık, Ankara.
YARDIMCI, Mehmet (2007). Destanlar, Ürün Yayınları, Ankara.
Açıldığı Öğretim Yılı 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 1 14 14
Kısa Sınav 1 Kısa Sınav 1 1 1 1
Final Final 4 1 4
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 4 1 4
Toplam İş Yükü (Saat) 51
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 2
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Kompozisyonla ilgili genel bilgiler.
2 Yazılı kompozisyon türleri I.
3 Yazılı kompozisyon türleri II.
4 Şiir.
5 Tiyatro.
6 Hikaye ve roman.
7 Destan.
8 Ara Sınav - Masal-gezi yazısı-anı.
9 Sözlü kompozisyon.
10 Sözlü kompozisyon türleri I.
11 Sözlü kompozisyon türleri II.
12 Bilgi kaynaklarına erişim ve kütüphane kullanımı.
13 Bilimsel yazı hazırlama teknikleri.
14 Edebiyat ve düşünce dünyası.
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Yazılı ve sözlü anlatım becerilerini geliştirir.
Temel dil becerileri hakkında genel bilgi sahibi olur.
Yazılı ve sözlü kompozisyon türleri hakkında bilgi sahibi olur.
Bilimsel kavramları ve bilimsel yazı hazırlama tekniklerini bilir ve uygular. Bilimsel araştırmada yer alması gereken aşamaları bilir ve tanımlar.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Yazılı ve sözlü anlatım becerilerini geliştirir. - - - - - - - - - - - - - - -
Temel dil becerileri hakkında genel bilgi sahibi olur. - - - - - - - - - - - - - - -
Yazılı ve sözlü kompozisyon türleri hakkında bilgi sahibi olur. - - - - - - - - - - - - - - -
Bilimsel kavramları ve bilimsel yazı hazırlama tekniklerini bilir ve uygular. Bilimsel araştırmada yer alması gereken aşamaları bilir ve tanımlar. - - - - - - - - - - - - - - -