• Anasayfa
  • TRB307 Mesleki Uygulama I (2019 - 2020 / 5. Yarıyıl)
  • EN
TRB307 - Mesleki Uygulama I
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Mesleki Uygulama I TRB307 5 0 + 5 4,0 Pdf
Birim Bölüm
TARLA BİTKİLERİ
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Ders verme, bitki tanıma, uygulama
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özge Doğanay ERBAŞ KÖSE
Ders Veren Dr. Öğr. Üyesi Özge Doğanay ERBAŞ KÖSE
Amaç

Öğrencilerin tarla bitkileri bölümünde aldıkları ve öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe geçirmek

Ders İçeriği

Yetiştiriciliğinin temel kuralları, tarla parselizasyonu yapma, tohum tanıma, ekim uygulama

Ders Kaynakları Dersi veren öğretim üyesinin ders notları
Açıldığı Öğretim Yılı 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 30
Uygulama 1 20
Toplam 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %50
Toplam %50
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %50
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %50
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 50
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 50
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 5 16 80
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 3 2 6
Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma Saha / Arazi Çalışması 3 5 15
Final Final 2 1 2
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 2 1 2
Toplam İş Yükü (Saat) 105
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 4,12
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Tarla Parsellerinin yapımı
2 Tarla Parsellerinin yapımı
3 Serin İklim Tahıllarının Ekimi
4 Serin İklim Tahıllarının Ekimi
5 Kışlık Yemeklik Tane Baklagillerin Ekimi
6 Kışlık Yemeklik Tane Baklagillerin Ekimi
7 Kışlık Endüstri Bitkilerinin Ekimi
8 Kışlık Endüstri Bitkilerinin Ekimi
9 Kışlık Yem Bitkilerinin Ekimi
10 Kışlık Yem Bitkilerinin Ekimi
11 Çapalama, ot kontrolü ve gübreleme
12 Çapalama, ot kontrolü ve gübreleme
13 Öğretim üyelerinin not vermesi ve değerlendirmesi
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Tarla bitkilerinin yetiştiriciliği sırasında karşılaşılan problemler hakkında üreticiye bilgi verebilmek.
Bölge için uygun yem bitkilerinin yetiştirme tekniklerini üreticilere aktarabilme; amaca uygun tarla bitkisi türlerini üreticilere önerebilme
Ülkemizin değişik yöreleri için iklim ve toprak özelliklerine göre tarla bitkisi önerebilme
Ekilen bitkilerin gelişim evreleri hakkında bilgi sahibi olma; tarla bitkilerinin morfolojik özelliklerinden teşhis edebilme
Bir bitkinin ekiminden önce toprak hazırlamayı öğrenme; tarla bitkilerinin ekimini gerçekleştirmeyi öğrenme
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Tarla bitkilerinin yetiştiriciliği sırasında karşılaşılan problemler hakkında üreticiye bilgi verebilmek. - - - - - - - - - - - - - - -
Bölge için uygun yem bitkilerinin yetiştirme tekniklerini üreticilere aktarabilme; amaca uygun tarla bitkisi türlerini üreticilere önerebilme - - - - - - - - - - - - - - -
Ülkemizin değişik yöreleri için iklim ve toprak özelliklerine göre tarla bitkisi önerebilme - - - - - - - - - - - - - - -
Ekilen bitkilerin gelişim evreleri hakkında bilgi sahibi olma; tarla bitkilerinin morfolojik özelliklerinden teşhis edebilme - - - - - - - - - - - - - - -
Bir bitkinin ekiminden önce toprak hazırlamayı öğrenme; tarla bitkilerinin ekimini gerçekleştirmeyi öğrenme - - - - - - - - - - - - - - -