• Anasayfa
  • TRB328 Bitkisel Gen Kaynakları (2019 - 2020 / 6. Yarıyıl)
  • EN
TRB328 - Bitkisel Gen Kaynakları
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Bitkisel Gen Kaynakları TRB328 6 3 + 0 4,0 Pdf
Birim Bölüm
TARLA BİTKİLERİ
Derece Seviye Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Ders Verme
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özge Doğanay ERBAŞ KÖSE
Ders Veren Öğr. Elm. Soner YÜKSEL
Amaç

Ülkemize özgü(Endemik) ve nadir bitki türlerinin gen kaynakları olarak etkili ve sürdürülebilir kullanımını sağlamaktır.Bu kapsamda endemik ve nadir bitki türlerinin korunması,toplanması ve muhafazası hakkında öğrencilere bilgi verilecek ve kazanımlar elde edilecektir. Transgenik bitkilerin doğal gen kaynakları üzerinde oluşturabileceği genetik erozyon ve risk analizleri hakkında bilgi kazanımı sağlanacaktır.

Ders İçeriği

Biyoçeşitliliği oluşturan bitki gruplarının oluşumu, gelişimi ve şimdiki durumları

Ders Kaynakları Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplar
Açıldığı Öğretim Yılı 2018 - 2019 2019 - 2020
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ödev 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 50
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 50
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 4 6 24
Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma Saha / Arazi Çalışması 3 10 30
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 16 48
Final Final 2 1 2
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 2 1 2
Toplam İş Yükü (Saat) 106
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 4,16
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Giriş ve Genel Bilgiler
2 Türkiyede Bitki Genetik Kaynaklarının Durumu
3 Türkiyede Bitki Genetik Kaynaklarının Korunması
4 Türkiyede Bitki Genetik Kaynaklarının Korunması
5 Türkiyede Bitki Genetik Kaynaklarının Korunması
6 Türkiyede Bitki Genetik Kaynaklarının Toplanması
7 Türkiyede Bitki Genetik Kaynaklarının Kullanımı
8 Türkiyede Bitki Genetik Kaynaklarının Kullanımı
9 Ara Sınav
10 Türkiyede Bitki Genetik Kaynaklarının Muhafazası,Hızlı Üretimi ve Biyoteknoloji
11 Türkiyede Bitki Genetik Kaynakları ve Transgenik Bitkiler
12 Transgenik Bitkilerin Toplum etiği açısından değerlendirmesi ve önemi
13 Transgenik Bitkilerin Toplum etiği açısından değerlendirmesi ve önemi
14 Transgenik Bitkilerin Dünya Pazarındaki Yeri
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Transgenik ile doğal bitki arasındaki farkı kavrar
Genetik bilginin aktarılmasını kavrar
-Bitkisel kaynakların insanoğlu açısından en önemli ziraii, tıbbi ve enerji kaynağı olduğunu anlar
Doğada bir türe ait populasyonu tanır ve nasıl toplanacağı hakkında bilgi sahibi olur
Biyolojik terminoloji açısından nomenklatür ve taksonominin prensipleri hakkında bilgi sahibi olur
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Transgenik ile doğal bitki arasındaki farkı kavrar - - - - - - - - - - - - - - -
Genetik bilginin aktarılmasını kavrar - - - - - - - - - - - - - - -
-Bitkisel kaynakların insanoğlu açısından en önemli ziraii, tıbbi ve enerji kaynağı olduğunu anlar - - - - - - - - - - - - - - -
Doğada bir türe ait populasyonu tanır ve nasıl toplanacağı hakkında bilgi sahibi olur - - - - - - - - - - - - - - -
Biyolojik terminoloji açısından nomenklatür ve taksonominin prensipleri hakkında bilgi sahibi olur - - - - - - - - - - - - - - -