• Anasayfa
  • MLİ351 İslam Mali Yapısı ve Vergileme (2019 - 2020 / 5. Yarıyıl)
  • EN
MLİ351 - İslam Mali Yapısı ve Vergileme
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
İslam Mali Yapısı ve Vergileme MLİ351 5 3 + 0 5,0 Pdf
Birim Bölüm
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
Derece Seviye Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze
EBS Koordinatörü Doç. Dr. Adil AKINCI
Ders Veren
Amaç

İslam ekonomisinin faaliyet alanını ve öneminin tanımlanarak alternatif bir sistem olarak tartışmasının yapılmasıdır.

Ders İçeriği

İslam ekonomisinin mantığı, işleyişi, temel düzeni ve günümüz ekonomilerle karşılaştırılması

Ders Kaynakları Ahmet Tabakoğlu, İslam İktisadına Giriş, Dergah Yayınları,İstanbul
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 100
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 50 1 50
Dinleme ve anlamlandırma Ders 50 1 50
Dinleme ve anlamlandırma Ders 50 1 50
Dinleme ve anlamlandırma Ders 50 1 50
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 5 1 5
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 5 1 5
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 5 1 5
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 5 1 5
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Sözlü 5 1 5
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Sözlü 5 1 5
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Sözlü 5 1 5
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Sözlü 5 1 5
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 5 1 5
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 5 1 5
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 5 1 5
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 5 1 5
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 7 1 7
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 7 1 7
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 7 1 7
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 7 1 7
Final Final 25 1 25
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 25 1 25
Final Final 25 1 25
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 25 1 25
Final Final 25 1 25
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 25 1 25
Final Final 25 1 25
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 25 1 25
Toplam İş Yükü (Saat) 488
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 19,14
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Ortaçağ İslam Devletlerinin Ekonomik ve İdari Yapıları
2 Ortaçağ İslam Devletlerinde Kamu Gelirleri ve Kamu Harcamaları
3 Müslümanlardan Alınan Vergiler
4 Gayrimüslimlerden Alınan Vergiler
5 Borçlanma ve Diğer Bazı Gelirler
6 Kamu Harcamaları
7 Ara Sınav
8 Osmanlı Devleti'nde Ekonomik ve İdari Yapı
9 Osmanlı Devleti'nde Kamu Gelirleri ve Kamu Harcamaları
10 Müslümanlardan Alınan Vergiler
11 Gayrimüslimlerden Alınan Vergiler
12 Borçlanma ve Diğer Bazı Gelirler
13 Kamu Harcamaları
14 Genel Değerlendirme
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Dünya tarihi açısından çok önemli yere sahip Osmanlı Devleti mali uygulamaları hususunda yargıda bulunmak.
Devletin farklılaşan fonksiyonlarını mali açıdan sınıflayarak kamusal hizmet finansmanının nasıl yapıldığını teşhis etmek.
Osmanlı Devletinin uyguladığı özgün mali modellerin başarı/başarısızlığının neden ve sonuçlarını özetlemek.
Devletin temel mali fonksiyonlarını(görevlerini) tanımlamak.
İslam inançları açısından tarihi mali sistemlerin mali uygulamalarını örneklerle açıklamak.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
Dünya tarihi açısından çok önemli yere sahip Osmanlı Devleti mali uygulamaları hususunda yargıda bulunmak. - - - - - - - - - - - -
Devletin farklılaşan fonksiyonlarını mali açıdan sınıflayarak kamusal hizmet finansmanının nasıl yapıldığını teşhis etmek. - - - - - - - - - - - -
Osmanlı Devletinin uyguladığı özgün mali modellerin başarı/başarısızlığının neden ve sonuçlarını özetlemek. - - - - - - - - - - - -
Devletin temel mali fonksiyonlarını(görevlerini) tanımlamak. - - - - - - - - - - - -
İslam inançları açısından tarihi mali sistemlerin mali uygulamalarını örneklerle açıklamak. - - - - - - - - - - - -