• Anasayfa
  • IKT482 İktisat Politikası (2018 - 2019 / 7. Yarıyıl)
  • EN
IKT482 - İktisat Politikası
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
İktisat Politikası IKT482 7 3 + 0 5,0 Pdf
Birim Bölüm
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
Derece Seviye Lisans - Seçmeli - İngilizce
Dersin Verilişi Anlatım, Soru-Cevap
EBS Koordinatörü Doç. Dr. Ceyhun HAYDAROĞLU
Ders Veren
Amaç

Öğrencilerin; devletin niçin ekonomide yer aldığı, iktisat politikasının amaçları, politika yapımında karşılaşılan problemler, iktisat politikasının araçları olan para, maliye, döviz kuru ve dış ticaret politkaları, arz yönetimi politikaları, açık ekonomide maliye ve para politikaları ve onların etkinlikleri, gelirler politikası ve iktisat politikasının küreselleşme içinde etkinlikleri konusunda bilgi vermektir.

Ders İçeriği

İktisat teorisi ile iktisat politikası arasındaki ilişki, iktisat politikasının temel unsurları, iktisat politikasının amaç ve araçları politik uygulamalar; politika etkinliğini belirleyen unsurlar, geleneksel ve çağdaş iktisadi ekoller ve ekonomi politikaları; ekonomide reel ve parasal göstergeler ve yorumlanması

Ders Kaynakları Eğilmez, Mahfi ve Ercan Kumcu, Ekonomi Politikası, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2011.
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 10
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 30
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 60
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 14 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 3 14 42
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 3 14 42
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 10 1 10
Final Final 20 1 20
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 10 1 10
Final Final 20 1 20
Toplam İş Yükü (Saat) 256
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 10,04
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Bilim, Yöntem, İktisat Politikası ve İktisat Politikasının Amaçları Ders
2 Kamu kurumlarının iktisat politikası oluşturmadaki rolü Ders
3 Uluslararası kurumların iktisat politikası oluşturmadaki rolü Ders
4 Makroekonomik genel denge Ders
5 Ulusal gelir hesapları, gelir dağılımı ve büyüme Ders
6 Kamu kesimi borçlanma gereği ve kamu finansmanı Ders
7 Maliye politikası oluşturulması ve araçları Ders
8 Para ve sermaye piyasaları Ders
9 Dış denge ve ödemeler dengesinin yorumu Ders
10 Paranın iç ve dış değerinin belirlenmesi Ders
12 Ekonomik göstergelerin izlenmesi ve yorumu Ders
13 İktisat politikasının belirlenmesi ve uygulanması Ders
14 Türkiye’de uygulanan iktisat politikaları Ders
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
İktisat Politikasının Araçları
Türkiye’de uygulanan iktisat politikalarını değerlendirebilir
İktisat Politikasının Amaçları
İktisat Politikasının Amaçları Ve Araçları Çerçevesinde Çeşitli İktisadi Olayların İncelenmesi
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
İktisat Politikasının Araçları - - - - - - - - - - - -
Türkiye’de uygulanan iktisat politikalarını değerlendirebilir - - - - - - - - - - - -
İktisat Politikasının Amaçları - - - - - - - - - - - -
İktisat Politikasının Amaçları Ve Araçları Çerçevesinde Çeşitli İktisadi Olayların İncelenmesi - - - - - - - - - - - -